Hyppää sisältöön

Väylän Mauri Mäkiaholle arvostettu kansainvälisen projektiarvioijan IPMA Assessor -sertifikaatti

Julkaistu 18.3.2020

Väylän projektien toteutuksen alueosaston apulaisjohtaja Mauri Mäkiaho on suorittanut kansainvälisen projektiarvioijan sertifikaatin (IPMA Project Excellence Award Assessment Training). Mäkiahon johtama Rantatunneli-hanke voitti vuonna 2018 kansainvälisen IPMA-järjestön megahankkeiden sarjan, ja nyt Mauri on itse osa kansainvälistä projektien arviointitiimiä.

IPMA (International Project Management Association) on tunnettu kansainvälinen projektialan kattojärjestö, jonka tavoitteena on kehittää projektien toimintaa ja asiantuntijoiden osaamista eri aloilla. IPMA järjestää vuosittain projektikilpailun (IPMA Global Project Excellence Award), jossa riippumaton arviointiryhmä arvioi ja palkitsee kovatasoisimpia projekteja ympäri maailman. Pari vuotta sitten kilpailussa menestyneessä Rantatunneli-hankkeessakin projektijohtajana toiminut Väylän Mauri Mäkiaho on nyt itse osa tätä kansainvälistä arviointiryhmää.

Koulutuksessa arvioitiin monia taitoja

Projektiarvioijan sertifikaatin saaminen edellytti osallistumista varsin vaativaan kolmepäiväiseen englanninkieliseen koulutukseen, jossa hommia paiskittiin lähes kellon ympäri. Koulutukseen osallistui 26 henkilöä yhteensä 15 eri maasta. Koulutusjakson lopussa pidetyssä tentissä varmistettiin, että arvioijakandidaatti on omaksunut IPMA:n kattavan projektien toimintamallin (Project Excellence Baseline) ja osaa soveltaa sen oppeja käytäntöön.

"Arvioijalta odotetaan itsenäistä kykyä arvioida projektin onnistumista dokumentaation ja havaintojen perusteella, IPMA:n projektitoimintamalliin peilaten. On kyettävä ottamaan haltuun isoja tietomääriä suht lyhyessä ajassa ja huomioitava tasapuolisesti kaikki projektien osa-alueet. Tentti oli siinä mielessä haastava, että se oli vaikeahkojen kysymystensä lisäksi myös nopeuskilpailu. Kilpailuvietti vei mukanaan ja olin ensimmäisenä ulkona huoneesta", Mauri kertoo.

Koulutuksessa testattiin ja arvioitiin myös kandidaatin vuorovaikutus- ja argumentointitaitoja, jotka ovat olennainen kyky arvioijan työssä. Yksittäisen projektin arviointi kestää tyypillisesti neljä päivää, johon kuuluu myös jalkautuminen projektille (site visit) yhdessä arvioijaryhmän kanssa. Arvioijat muodostavat ensin henkilökohtaisen näkemyksensä projektista, jonka jälkeen keskustelemalla etsitään yhteisymmärrys eli harmonisoidaan näkemykset. Yhteiseen näkemykseen arvioijat pyrkivät keskustellen, eivät esimerkiksi äänestämällä.

"Koulutuksen ryhmätyösimulaatiossa kävi nopeasti ilmi, että arvioijat tyypillisesti arvostivat keskenään samoja asioita, mutta skaalat poikkesivat toisistaan. Yhden mielestä tärkein asia oli siis toiselle vähemmän tärkeä ja päinvastoin. Tämän vuoksi kyky argumentoida ja etsiä diplomaattisesti yhteistä näkemystä korostuu", toteaa Mauri.

Mauri Mäkiaholle IPMA-projektiarvioijan sertifikaatti.

Poikkitieteellisyys ja kansainvälisyys avaavat uusia näkökulmia

IPMA:n Project Excellence Baseline on pisimmälle viety kansainvälinen projektinhallinnan ja -johtamisen malli, joka on jo sisällytetty monien korkeakoulujen projektinjohtamisen opetukseen ympäri maailman. Kansainvälisen projektiosaamisen opit jaetaan myös Väylän hankkeiden ja projektien käyttöön.

"Hakeuduin koulutukseen, koska olen kiinnostunut syventämään näkemystäni projektinjohtamisesta ja saamaan myös kansainvälistä näkökulmaa projektien kehittämiseen. Koulutus on avannut itselleni myös ymmärrystä siitä, missä meidän omassa projektitoiminnassamme mennään. Vaikka arviointiryhmässä esiinnytäänkin riippumattomina asiantuntijoina, on tarkoituksena tietenkin tuoda hankitut opit myös omaan käyttöön", kertoo Mauri.

IPMA-arvioinnilla on paljon yhteistä infra-alan projektien IPAT-arvioinnin kanssa, mutta menee kuitenkin IPAT:ia syvemmälle tasolle monissa asioissa. IPMA-arvioinnissa ei oteta kantaa rakennusalaan tai infrarakentamiseen liittyviin asioihin, vaan ainoastaan projektitoiminnan eri osa-alueiden onnistumiseen. IPMA-arvioijat, joita on maailmassa noin satakunta, edustavat eri kansallisuuksien lisäksi eri aloja ja yhteiskunnan sektoreita, mikä avaa uusia näkökulmia asioihin.

"Projektitoiminta on luonteeltaan sellaista, että tietyt asiat ja kompastuskivet toistuvat, oli ala mikä hyvänsä. Siksi on mielestäni tärkeää, että haemme hyviä käytäntöjä projektitoiminnan kehittämiseen avarakatseisesti myös muualta kuin rakennusalan sisältä. Rantatunnelin IPMA-arvioinnissa pisteemme olivat huomattavasti yli kaikkien projektien keskiarvon, joten kansainvälisestikin arvioiden Väylän projektitoiminnan voi sanoa olevan varsin hyvällä mallilla", Mauri kiteyttää.

Lisätietoa:

International Project Management Associationin verkkosivut

IPMA Global Project Excellence Award 2018 Feedback Report (Rantatunneli)

Liikenneviraston Rantatunneli-hankkeen johtaminen valittiin maailman parhaaksi


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.