Hyppää sisältöön

Uusi liikenteenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön Turunväylällä

Julkaistu 27.1.2021 12.05

 

Väyläviraston hankkeessa Vt 1 Kehä III–Munkkivuori, vaihtuvat nopeusrajoitukset Turunväylälle (valtatie 1) toteutettu uusi liikenteenhallintajärjestelmä ja vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit otetaan käyttöön 2.2.2021. Uusi liikenteenhallintajärjestelmä parantaa liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja tuottaa tienkäyttäjille aiempaa tarkempaa tietoa liikenteen häiriötilanteista.

Hankkeessa toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia vilkkaimmin liikennöidyille Kehä I:n ja Kehä II:n väliselle tieosuudelle. Tällä osuudella voidaan eri kaistoille näyttää yhtä aikaa eri nopeusrajoituksia esimerkiksi silloin, kun liikenne uhkaa ruuhkautua erkaneville rampeille johtavilla kaistoilla. Tällöin nopeusrajoitusta alennetaan ruuhkautuvien kaistojen osalta ennakoivasti. Ruuhkan vaikutukset liittymän ohi suoraan ajaville autoilijoille ovat vähäisemmät, joten noiden kaistojen nopeusrajoitus voidaan pitää 20 km/h korkeampana. Näin liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta saadaan parannettua häiriöherkässä liikennetilanteessa.

”Vaihtuvien nopeusrajoitusten avulla liikenteen sujuvuus paranee. Nopeusrajoitus pidetään korkeimpana mahdollisena aina, kun olosuhteet sen sallivat, eikä pysyvää nopeusrajoitusta tarvitse laskea. Korkeampi nopeusrajoitus tarkoittaa tienkäyttäjien kannalta nopeampaa matka-aikaa”, projektipäällikkö Marja Wuori kertoo.

Hankkeessa toteutettiin myös yksi automaattinen liikennevalvonnan piste, joka sijaitsee Turunväylän päässä Munkkivuoreen saavuttaessa. Ennen valvontapistettä molemmin puolin ajorataa on sijoitettu uudet sinipohjaiset kameravalvonnan liikennemerkit.

”Valvontapiste muistuttaa autoilijoita hiljentämään ajonopeuttaan paikassa, jossa moottoritie päättyy kaupunkialueella sijaitsevaan liikennevaloristeykseen ja autoilijan on syytä varautua pysähtymiseen”, kertoo ylikomisario Jari Kaikko.

Tarkempi tieto liikennehäiriöistä parantaa liikenneturvallisuutta

Osana uutta liikenteenhallintajärjestelmää hankkeessa rakennettiin myös tiedotusopasteita, varoitusmerkkejä, liikenteenmittauslaitteita ja tiesääasemia.

”Fintraffic Tie (aiemmin ITM Finland) on ollut mukana järjestelmän toteutuksessa ja testauksissa. Käyttöönoton jälkeen tieliikennekeskuksemme alkaa hallinnoida järjestelmää. Nyt toteutettu kokonaisuus mahdollistaa entistä paremman tilannekuvan saamisen sekä viestinnän autoilijoille häiriötilanteista”, yksikönpäällikkö Jukka Värri toteaa.

Uuden liikenteenhallintajärjestelmän avulla ruuhkista varoitetaan varoitusmerkeillä paljon kattavammin ja tarkemmalla sijaintitiedolla kuin aiemmin. Liikenteenmittauslaitteiden havaittua ruuhkan välittyy tieto ennen ruuhkautunutta aluetta sijaitseviin varoitusmerkkeihin. Niissä tienkäyttäjälle kerrotaan, kuinka pitkän matkan päässä liikenne ruuhkautuu. Ruuhka-alueella olevat varoitusmerkit taas kertovat, kuinka pitkän matkan eteenpäin ruuhka jatkuu.

Liikennehäiriöistä tienpäällä tiedottamisen perimmäisenä tavoitteena on lisätä tietoa heikentyneestä liikennetilanteesta, ja sitä kautta vähentää autoilijoiden epätietoisuutta.

”Jo pelkkä tietoisuuden lisääntyminen liikenneongelman syistä vähentää autoilijan hermostumista ja stressiä. Parempi ymmärrys tilanteesta voi myös vähentää äkkinäistä ja aggressiivista reagointia liikenteen hidastumistilanteissa, mikä voisi muuten johtaa lisähäiriöihin”, toteaa Marja Wuori.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Väylävirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Fintraffic Tie ja Espoon kaupunki. Suunnittelusta vastaavat WSP Finland Oy ja YSP Oy. Urakoitsijana toimii Normiopaste Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll CM Oy. Hankkeen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Espoon kaupungin kesken.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Marja Wuori, Väylävirasto, puh. 029 534 3834, [email protected]

Ylikomisario Jari Kaikko, Helsingin poliisilaitos, puh. 029 547 1402, [email protected]  

Yksikönpäällikkö (infrahankkeet) Jukka Värri, Fintraffic Tie, puh. 050 470 4475, [email protected]

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme: https://vayla.fi/vt-1-vaihtuvat-nopeusrajoitukset


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta