Takaisin

Uudistettu rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä otettiin käyttöön lokakuun lopussa

Uudistettu rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä otettiin käyttöön lokakuun lopussa

Julkaistu 15.11.2011

Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä uudistettiin ja otettiin käyttöön 31.10.2011. Uudistamisen lähtökohtina olivat radanpidossa tapahtuneet organisaatiomuutokset, kansallisen ja EU-lainsäädännön merkittävät muutokset sekä Liikenneviraston turvallisuusluvan uusiminen vuonna 2012.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvataan, miten Liikennevirasto valtion rataverkon haltijana varmistaa vastuullaan olevan rautateihin liittyvän toiminnan turvallisuuden. Tämä kerrotaan menettelykuvauksissa ja ohjeissa. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä koskettaa sekä Liikenneviraston sisäisiä toimintatapoja että yhteistyötä palveluntuottajien kanssa. Se antaa siis toimintatapoja ja vaatimuksia myös palveluntuottajien toimintaan.

Vaatimukset rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja turvallisuusluvasta perustuvat EU:n rautatieturvallisuusdirektiiviin. Kansallisesti asiasta säädetään rautatielaissa.

Turvallisuus on osa jokapäiväistä työtä

Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönotosta ja ylläpitämisestä vastaa kunnossapito-toimiala. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja toimiminen sen mukaisesti eivät kuitenkaan ole yksinomaan kunnossapito-toimialan tehtäviä: turvallisuus koskettaa kaikkia rautatietoimintoihin osallistuvia Liikenneviraston työntekijöitä ja radanpidon palveluntuottajia.

Monia toimintatapoja on terävöitetty turvallisuusjohtamisjärjestelmän uudistuksessa. Toimintatapojen käyttöön saattaminen on tärkeää syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana.

Kehitystyö jatkuu

Rautateiden turvallisuusviranomainen Suomessa on Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, jolle Liikennevirasto on jättänyt turvallisuusjohtamisjärjestelmän arvioitavaksi. Samalla Liikennevirasto jätti TraFille turvallisuuslupahakemuksen. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan Liikenneviraston omien tarpeiden, palveluntuottajilta ja sidosryhmiltä.


reaktionapit