Takaisin

Uudet tasoristeysten huomiolaitteet otetaan joulukuussa käyttöön Toijala–Valkeakoski-rataosalla

Uudet tasoristeysten huomiolaitteet otetaan joulukuussa käyttöön Toijala–Valkeakoski-rataosalla

Julkaistu 10.12.2014

Toijala–Valkeakoski-rataosalla otetaan joulukuussa käyttöön tasoristeysturvallisuutta parantavia laitteita, joita kutsutaan huomiolaitteiksi. Alun perin uudet huomiolaitteet tuli ottaa käyttöön jo loppukesästä, mutta ensimmäisten testien perusteella laitteisiin päätettiin tehdä parannuksia. Tästä syystä käyttöönotto siirrettiin myöhemmäksi. Laitteiden ohjelmisto on nyt päivitetty ja aurinkoenergialla toimivat huomiolaitteet täyttävät tiukat toimintavarmuudelle asetetut vaatimukset.

Uudet huomiolaitteet otetaan käyttöön Toijala–Valkeakosken-rataosalla sunnuntaina 14.12.2014. Huomiolaitteita kokeiltiin Toijala–Valkeakosken-rataosalla jo loppukesästä, mutta käyttöönottoa päätettiin siirtää tiedonsiirto-ominaisuuksien kehittämiseksi. Laitteiden uuden ohjelmistoversion myötä täyttyvät myös tekniikalle asetetut luotettavuusvaatimukset. Huomiolaitteet läpäisivät 2.12.2014 tehdyn käyttöönottotarkastuksen.

Modernia tekniikkaa

Aurinkoenergialla toimivien huomiolaitteiden sijoituspaikoiksi valittiin Toijala–Valkeakosken-rataosa, koska kyseisellä rataosalla rautatieliikennettä on rajoitetusti, mutta vartioimattomia tasoristeyksiä kohtalaisen paljon. Rataosan 25 vartioimattomasta tasoristeyksestä 20 varustetaan Suomessa kehitetyillä moderneilla huomiolaitteilla

Uusi huomiolaite koostuu kahdesta osasta – rautatiekalustossa olevasta lähettimestä ja huomiolaitteesta, joka sijoitetaan tasoristeyksen läheisyyteen. Rautatatiekalustossa oleva lähetinosa lähettää huomiolaitteelle GPS:ään perustuvaa tietoa kaluston sijainnista ja huomiolaite taas tämän tiedon pohjalta käynnistää keltaisena vilkkuvan huomiovalon, kun kalusto on riittävän lähellä tasoristeystä.

"Kalustoon sijoitettava lähetinosa lähettää lisäksi radiosignaalia, joka pakottaa huomiotolpan valot syttymään, vaikka GPS-sijaintitiedot eivät olisikaan saatavilla", kertoo Liikenneviraston ylitarkastaja Jari Viitanen.

Huomiolaitteet eivät poista tarvetta varovaisuuteen

Uudet huomiolaitteet maksavat kymmenesosan siitä, mitä  perinteiset puolipuomilaitokset maksavat. Varaavalla aurinkoenergialla toimivana niitä voidaan sijoittaa myös paikkoihin, joissa sähköliittymän saanti olisi kallista ja hankalaa. Järjestelmä on hinnaltaan edullinen myös siksi, että ratainfraan ei tarvitse tehdä huomiolaitteen takia muutoksia.

Vaikka uudet huomiolaitteet helpottavat junien havaitsemista, niin tasoristeyksissä tulee aina noudattaa erityistä varovaisuutta. Tasoristeystä on lähestyttävä vähäisellä nopeudella ja valmistauduttava tarvittaessa pysähtymään. Vastuu radan ylittämisestä on aina tienkäyttäjällä.

Poikkeustilanteissa saattaa olla mahdollista, että rataosalla liikkuu yksiköitä, joilla ei ole mukana tasoristeyksen huomiolaitteeseen hälytystä antavaa lähetinosaa. Tästä syystä tasoristeyksissä tulee noudattaa varovaisuutta, vaikka laitteen huomiovalo ei palaisikaan.

Tasoristeyksien turvallisuutta kehitetään

Huomiolaitteiden käyttöönotolla pyritään – osana liikenne- ja viestintäministeriön tasoristeysten turvallisuutta parantavaa strategiaa – kehittämään vähäliikenteisten vartioimattomien tasoristeysten turvallisuutta. Huomiolaitteen on kehittänyt tamperelainen Jet-Tekno Oy. Kehitystyössä on Liikenneviraston lisäksi mukana myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja VR Yhtymä Oy.

Tienkäyttäjien uusia huomiolaitteisiin liittyviä kokemuksia ja mielipiteitä tullaan kartoittamaan myöhemmin.


reaktionapit