null Ratatyökohteet löytyvät nyt Liikenneviraston karttapalvelusta

Ratatyökohteet löytyvät nyt Väyläviraston karttapalvelusta

Julkaistu 11.06.2018

Ratatyökausi on käynnistynyt toden teolla. Suurimmat ja siten eniten junaliikenteeseen vaikuttavat työt kohdistuvat pääradalle, mutta matka-aikoja hidastavia töitä tehdään ympäri Suomea.

Tänä vuonna toteutettavat, merkittävästi matkustajaliikenteeseen vaikuttavat ratatyöt löytyvät Väyläviraston karttapalvelusta. Alla on esitelty merkittävimpiä töitä, joista aiheutuu matka-ajan pidentymisiä, junaliikenteen keskeytymisiä tai junien korvaamista busseilla.

Tiedot junien aikatauluista ja niiden muutoksista löytyvät VR:n matkahausta ja HSL reittioppaasta. VR ja HSL vastaavat korvaavien kuljetusten järjestämisestä.

Merkittävimmät liikennemuutoksia aiheuttavat ratatyöt vuonna 2018

Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen -hankkeen eli HELRAn työt vaikuttavat HSL-lähijunaliikenteeseen 24.6.-5.8.2018, jolloin ratapihan reunimmaiset raiteet ovat pois käytöstä.

Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe: rakentaminen vaikuttaa siten, että 16.6.-1.10.2018 Ainola-Purola osuudella on läntisin raide suljettu junaliikenteeltä ja Riihimäellä junille tulee raiteistomuutoksia.

Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen:  uusien turvalaitteiden vaiheittainen käyttöönotto sijoittuu ajalle 10.9. – 9.12., jolloin öiseen aikaan rata on hetkellisesti suljettu kokonaan tai osittain liikenteeltä vaikuttaen myös rataosan matkustajaliikenteeseen.

Kirkkonummi-Karjaa-Salo osuudella Rantaradan korjaaminen: vuoden 2018 kohteina päällysrakennetyöt Kirkkonummi-Karjaa ja Karjaa-Salo osuuksilla sekä näillä osuuksilla olevien siltojen korjaaminen. Lisäksi Karjaa-Salo välillä korjataan tunneleita ja Siuntiossa, Karjaalla sekä Pohjankurussa vaihdetaan vaihteita. Työn vaatimat liikennekatkot öisin arkena ja viikonloppuisin 18.6.-30.11. Lisäksi 20h liikennekatkot viikonloppuina la 21.-su 22.7. ja la 28.- su 29.7.

Turku-Toijala Kyrön alikulkusilta: Turku-Toijala osuudella on 20 tunnin liikennekatko 21.-22.7.

Lielahti-Pori ratatyöt, jossa toteutetaan Lielahti-Kokemäki –allianssihankkeen takuuaikaisia ratatöitä sekä radankunnossapitoa: työt aiheuttavat 13 tunnin liikennekatkot lauantai – sunnuntai välisinä öinä viikoilla 20-23 ja 26-28 sekä 48 tunnin liikennekatkon juhannuksena pe 22.6. – su 24.6.  

Jyväskylä-Pieksämäki: Jyväskylän vaihteiden vaihto sekä Halssilan alikulkusillan (sijaitsee Jyväskylä-Vaajakoski välillä) sulkee matkustajaliikenteen pe 15.6. illasta - ma 18.6. aamuun.

Seinäjoki-Kokkola Pännäisten kolmioraiteen rakentaminen: aiheuttaa 19 tunnin liikennekatkoja viikonloppuisin 8.-9.9., 22.-23.9., 6.-7.10., 20.-21.10.

Ylivieskan asema-alueen parantaminen, Oulaisten liikennepaikan jatkaminen sekä Oulunlahden uuden liikennepaikan rakentaminen: toukokuusta lokakuuhun viikonloppuisin 12-20 tunnin liikennekatkoja.

Oulu-Kontiomäki päällysrakenteenvaihdon jälkityöt sekä turvalaitteiden parantaminen. Oulu–Kontiomäki-rataosan liikenteen hallittavuuden parantaminen, teollisuuden kuljetuskustannusten alentaminen, välityskyvyn lisääminen. Toteutetaan syyskuussa päivittäisissä 10 tunnin liikennekatkoissa maanantaista – perjantaihin 17.-28.9. ja 19.-30.9, vaikutukset ulottuvat myös matkustajaliikenteeseen.

Kouvolan – Kotka ratatyöt: Varmistetaan radan käytettävyyttä sekä liikenteen täsmällisyyttä ja turvallisuutta uusimalla radan päällysrakennetta, uusimalla turvalaitteita sekä vaihtamalla vaihteita. Järjestelyjä matkustajaliikenteessä 5.-19.8.

Luumäen pitkien vaihteiden vaihto: juhannuksena 70 tunnin mittainen liikennekatko 21.06.-24.06.2018 sekä 46 tunnin mittainen liikennekatko 6.-8.7., jolloin Luumäellä ei voi liikennöidä. Eli Kouvolasta ei pääse junalla Lappeenrannan tai Vainikkalan suuntaan.

Lisäksi on meneillään muiden, kuin Liikenneviraston teettämiä ratatöitä, joista mainittakoon Keski-Pasilan Triplan rakentaminen ja Tampereen Kansi-hanke. Triplan rakentaminen aiheuttaa raiteistomuutoksia Pasilassa öisin ja viikonloppuisin. Myös Kansi-hanke aiheuttaa junille raiteistomuutoksia Tampereella.

Suomen rataverkon ylläpito, kehittäminen ja kunnossapito ovat Liikenneviraston vastuulla. Rataverkostamme (noin 6 000 km) suurin osa (90%) on yksiraiteista rataa ja ratatyöjärjestelyissä hyödynnettäviä junien kiertoreittejä on tarjolla niukasti. Tästä syystä ratatöistä aiheutuu ajoittain haittaa rautatieliikenteelle.

Lisätietoja:

ratatyökoordinaattori Juha Kröger, p. 029 534 3853

Hankkeiden projektipäälliköiden yhteystiedot:

Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen: projektipäällikkö Pekka Rautoja, p. 029 534 3829

Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe: projektipäällikkö Juha Kansonen, p. 029 534 3633

Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen sekä Oulu-Kontiomäki turvalaitteiden parantaminen: projektipäällikkö Juha Lehtola, p. 0295 34 3892

Rantaradan korjaaminen ja Kyrön alikulkusilta: projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822

Lielahti-Pori ratatyöt, Jyväskylän vaihteiden vaihto sekä Halssilan aks: aluepäällikkö Mikko Heiskanen, p. 029 534 3808

Pännäisten kolmioraiteen rakentaminen ja Kouvolan – Kotka ratatyöt: yksikön päällikkö Maria Torttila, p. 029 534 3836

Lisäksi Kouvolan – Kotka ratatyöt: projektipäällikkö Tuomo Viitala p. 029 534 3983

Ylivieskan asema-alueen parantaminen, Oulaisten liikennepaikan jatkaminen sekä Oulunlahden uuden liikennepaikan rakentaminen sekä Luumäki-Imatra –ratahanke: ylitarkastaja Tommi Rosenvall, p. 029 534 3830

Oulu-Kontiomäki päällysrakenteenvaihdon jälkityöt: aluepäällikkö Teemu Poussu, p. 029 534 3974

Luumäen pitkien vaihteiden vaihto: projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, p. 029 534 3891

Kaikkien sähköpostit muotoa [email protected]

Liitteet

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.