null
null Pirkanmaalla määritetään joukkoliikenteen solmupysäkit ja edistetään liityntäpysäköintipaikkojen rakentamista

Pirkanmaalla määritetään joukkoliikenteen solmupysäkit ja edistetään liityntäpysäköintipaikkojen rakentamista

Julkaistu 29.01.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Tampereen työssäkäyntialueen laajeneminen ja työmatkaliikkumisen lisääntyminen kasvattavat ruuhkia Tampereen kaupunkiseudulla. Liityntäpysäköinti on tehokas keino ruuhkien ja pysäköinnin haasteiden helpottamiseksi. Suuren suosion saavuttanutta liityntäpysäköintiä halutaan kehittää vastaamaan lisääntyvää kysyntää.

Haasteena on liityntäpysäköintialueiden rahoitus. Asian ratkaisemiseksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet selvityksen, jossa selvitetään liityntäpysäköinnin kustannusjaon ja rakentamisen periaatteet. Samalla selvitetään julkisen liikenteen solmupysäkit ja niiden palvelutaso Pirkanmaalla. Työ tehdään yhdessä Pirkanmaan kuntien kanssa.

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan joukkoliikennepysäkin tai rautatieaseman yhteydessä olevaa autojen tai polkupyörien pysäköintipaikkaa. Pirkanmaalla liityntäpysäköinnin käyttö on nykyään vakiintunutta pääasiassa vilkkaimpien rautatieasemien yhteydessä olevilla liityntäpysäköintipaikoilla.

Liityntäpysäköintialueita halutaan toteuttaa myös muihin liikennejärjestelmän solmukohtiin esimerkiksi Tampereen sisääntuloväylillä. Solmupysäkki taas on alueensa käytetyin joukkoliikennepysäkki, jolla on keskeinen sijainti liikennejärjestelmän tärkeässä solmukohdassa.  Solmupysäkit ovat asemien ohella erilaisten matkaketjujen tärkeitä liityntäpisteitä ja vaihtopaikkoja kulkuvälineestä toiseen.

Selvitys Joukkoliikenteen liityntäpysäköinnistä ja vaihto- ja solmupysäkeistä Pirkanmaalla muodostuu kahdesta osasta, joista toisessa luodaan yhteiset periaatteet liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiselle ja toisessa luokitellaan vaihto- ja solmupysäkit maakunnan alueella.

Liityntäpysäköinnin rakentamisperiaatteet sisältävät kustannusjakoperiaatteet eri osapuolten välillä liityntäpysäköintipaikkojen suunnittelulle, rakentamiselle ja kunnossapidolle sekä minimivaatimukset paikkojen varustelutasolle. Selvityksessä tarkoituksena on myös löytää keinot yhteistyön edistämiseen ja osapuolien sitoutumiseen uusien liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamiseen.

Vaihto- ja solmupysäkkejä koskevan osan tuloksena määritetään Pirkanmaan alueen tärkeimmät solmupysäkit sekä tavoitteet niiden palvelutasoille sekä tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tieverkon pysäkkien ohella työssä selvitetään alueen rautatieasemien ja -seisakkeiden rooli matkaketjujen osana.

Selvityksen toteuttavat Linea Konsultit Oy ja WayStep Consulting Oy, ja se valmistuu syksyllä 2018.

Lisätietoja

Liikennevirasto, kestävän liikkumisen asiantuntija Maija Rekola, p. 0295 343 058

Pirkanmaan liitto, maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, p. 050 344 2414

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, p.  0295 021 324