Hyppää sisältöön

Paikkatietoarkkitehtuuri auttaa tiedon hyödyntämisessä

Julkaistu 23.2.2015

Liikenneviraston ylläpitämät kulkumuotokohtaiset paikkatietoaineistot tarjoavat tietoa esimerkiksi rataverkon suunnittelun, merikartoituksen ja teiden kunnossapidon tarpeisiin. Projektipäällikkö Hanna-Mari Miettinen vastaa virastokohtaisen paikkatietoarkkitehtuurin suunnittelusta ja kehittämisestä.

Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, johon liittyy tietty paikka tai maantieteellinen sijainti. Liikenneviraston tuottamasta tiedosta lähes kaikki on paikkatietoa. Tavallinen kansalainen voi hyödyntää Liikenneviraston keräämää paikkatietoaineistoa monissa tietopalveluissa. Esimerkiksi Liikennetilanne-palvelussa on tietoa mm. ajokelistä, ruuhkista ja liikenteen häiriöistä.

Liikenneviraston Lappeenrannan toimipisteessä työskentelevä Hanna-Mari Miettinen on paikkatiedon hyödyntämisen ja paikkatietopalveluiden kehittämisen asiantuntija.

- Paikkatietoarkkitehtuurin suunnittelu tarkoittaa lukuisten eri tietojärjestelmien ja -palveluiden järjestämistä kokonaiskuvaan siten, että niiden toteutuksessa noudatetaan yhteisiä periaatteita. Pyrkimyksenä on tiedon tehokas hallinta ja hyödyntäminen sekä järjestelmien ja aineistojen yhteentoimivuus. Paikkatietoarkkitehdin työ konkretisoituu eri tietojärjestelmäprojektien kautta.

Yhteisten pelisääntöjen luomisessa auttaa Liikenneviraston paikkatuntijasiantuntijoista muodostettu sisäinen verkosto, jonka puheenjohtajana Miettinen toimii. Tärkeää on selvittää myös asiakkaiden näkemys: millaisia aineistoihin ja palveluihin liittyviä toiveita ja tarpeita on esimerkiksi johdolla, hankkeiden suunnittelijoilla, kunnossapitäjällä tai muilla viranomaisilla. Yksittäistä liikkujaa tietenkään unohtamatta.

Miettinen on tiiviisti mukana myös sidosryhmätoiminnassa ja erilaisissa alan tapahtumissa:

- Yritän lisätä Liikenneviraston näkyvyyttä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Pidän yhteyttä esimerkiksi ELY:yn, SYKE:en ja Trafiin sekä paikkatietoalan toimijoihin. Eri virastot voivat tukea toisiaan hyödyntämällä toistensa aineistoja, jakamalla parhaita käytäntöjä ja kehittämällä yhteisiä palveluja.

Teksti ja kuva Katri Sipilä


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta