Hyppää sisältöön

Onnettomuusaluksen tilan arviointi helpottuu tulevaisuudessa

Julkaistu 23.2.2015

Merellisillä toimijoilla ei ole käytössään luokittelujärjestelmää, joka kuvaisi onnettomuusaluksen tilanteen selkeästi kaikille onnettomuuden hoitoon osallistuville tahoille. Rajavartiolaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto kehittävät paraikaa Vessel TRIAGE -luokittelujärjestelmää, jonka avulla aluksen tilan arviointi ja siihen liittyvä viestintä tulee helpottumaan tulevaisuudessa.

Uuden luokittelujärjestelmän kehitystyötä tehdään monikansallisen Vessel TRIAGE -hankkeen puitteissa, yhdessä useiden eri maiden meripelastusviranomaisten, merenkulkuviranomaisten, varustamojen, yliopistojen ja luokituslaitosten kanssa. Hankkeen rahoittaa ulkoasiainministeriö, ja se toteutetaan aikavälillä 1.6.2014–31.6.2015.

Vessel TRIAGE -järjestelmän hyödyt

Vessel TRIAGE -luokittelun avulla pyritään tunnistamaan nopeasti onnettomuusalukseen liittyvät keskeiset toiminnalliset riskit ja luokittelemaan aluksen ”turvallisuustila” yhteismitallisesti tarkoitustenmukaisten pelastus- ja jatkotoimenpiteiden turvaamiseksi. Sen lisäksi, että pelastustoimiin liittyvä päätöksenteko helpottuu, tehostaa luokittelu myös viranomaisten ja onnettomuusaluksen välisen tilannetietoisuuden ylläpitämistä ja tiivistää niiden välistä viestiliikennettä.

Luokittelujärjestelmä hyödyttäisi maissa tapahtumaan osallistuvia toimijoita esimerkiksi suojapaikkapäätöksen valmistelussa ja evakuointikeskuksessa. Merellisten onnettomuuksien hoitoon liittyvä viestintä ja päätöksenteko eivät tehostuisi ainoastaan kansallisesti, vaan myös kansainvälisesti. Tällä hetkellä maailmalla ei ole Vessel TRIAGEa vastaavia luokittelujärjestelmiä käytössä.

Tavoitteena kansainvälinen luokittelujärjestelmä

Kevättalvella 2015 järjestelmän kehitystyö on edennyt vaiheeseen, jossa sen toimintaperiaate on valmis, mutta viimeistelytyö on vielä kesken. Tavoitteena on, että luokittelujärjestelmä on valmis esiteltäviksi toukokuussa 2015 ja se otettaisiin tämän jälkeen asteittain koekäyttöön Suomessa ja mahdollisesti myös naapurimaissa.

Luokitteluajatusta on esitelty useilla kansainvälisillä meripelastuksen foorumeilla, joissa sen vastaanotto on ollut positiivista. Luokittelujärjestelmästä tullaan laatimaan tarvittavat asiakirjat kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO) asian saamiseksi kansainvälisen lento- ja meripelastuskäsikirjan (IAMSAR) toimintamalleihin.

Hankkeen etenemistä voi seurata Rajavartiolaitoksen nettisivuilla (www.raja.fi/vesseltriage), Facebookissa (Vessel Triage) ja Twitterissä (@vesseltriage).
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta