Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: Kirjalansalmen sillan kantavan teräsrakenteen valmistaminen Oulussa on aloitettu

Julkaistu 18.10.2023 13.50

 

Kirjalansalmen sillan teräsrakenteen valmistaminen aloitettiin syyskuun 2023 alussa Oulussa. Teräsrakenteen valmistuminen ja asennus aikataulun mukaisesti on Kirjalansalmen uuden sillan valmistumisen kannalta kriittinen vaihe.

Mittatilaustyönä tehtävän teräsrakenteen valmistus käynnistettiin 5.9.2023 Steel Group Pohjanmaa Oy:n konepajassa Oulussa. Materiaalitilauksia on tehty kesästä alkaen, ja materiaalia on saapunut konepajalle päämateriaalien osalta elokuusta alkaen. Ensimmäisten lohkojen valmistus on siis juuri aloitettu, ja ensimmäiset teräsrakenteet toimitetaan joulukuussa 2023 siltatyömaalle Paraisille. Konepajavalmistus jatkuu vuoden 2024 toukokuuhun asti.

”Teräsrakennetta on suunniteltu pitkään monen eri ammattiryhmän voimin. Valmistusprosessin lisäksi meidän on pitänyt huomioida tietenkin myös se, miten teräsrakenne saadaan paikoilleen, eli mitä vaatimuksia siirto asettaa aputuille, joiden varaan teräsrakenne työnnetään. Noudatamme tarkkaa prosessia suunnittelun ja suunnitelmien tarkistamisen osalta, jotta syntyy varmasti laadukas ja kestävä lopputulos seuraavaksi vähintään sadaksi vuodeksi”, projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta kertoo.

Teräsrakenteen valmistus täysillä käyntiin marraskuussa 2023

Teräsrakenteen valmistuminen on yksi hankkeen aikataulun kannalta kriittisimmistä vaiheista, sillä se rytmittää muuta rakentamista. Sen asennus on pitkäkestoinen työvaihe, jonka valmistuminen on edellytys seuraavien, niin ikään pitkäkestoisten työvaiheiden aloittamiselle.

”Teemme konepajalla juuri nyt osakokoonpanoja. Odotamme vielä joitain materiaalitoimituksia, ja teräsrakenteen tuotanto käynnistyy toden teolla marraskuun puolenvälin jälkeen. Teräsrakenteen valmistus on projektina ainutlaatuista kokoluokkaa, jollaisia Suomessa ei usein tehdä. Valmistukseen kuluu 3 300 000 kiloa terästä”, kertoo Steel Group Pohjanmaa Oy:n toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi.

Teräsrakenteen siirto aloitetaan helmikuussa 2024

Kirjalansalmen silta on vinoköysiosuudeltaan tyypiltään teräsbetonikantinen liittorakenteinen vinoköysisilta ja tulosillan osalta jännitetty jatkuva betoninen palkkisilta. Teräsrakenne valmistetaan rakenneteräksestä eli rautapohjaisesta metalliseoksesta.

Kirjalansalmen sillan teräsrakenne koostuu 20 lohkosta. Lohkossa on kaksi pääpalkkia ja tietty määrä poikkipalkkeja ja köysipoikkipalkkeja. Lohkon osat toimitetaan työmaalle näinä osina, ja ne kasataan lohkoiksi paikan päällä. Rakenteet toimitetaan paikan päälle juuri oikeaan tarpeeseen -periaatteella.

Teräsrakenteiden kasaus alkaa Paraisten puolelta tuen T4 kohdalta (ks. kuva), jossa tuen alueen teräsrakenteet asennetaan aputukien päälle siltamuotiin. T1-T3-välin teräsrakenne kasataan Kaarinan päässä ns. lanseerauspediksi kutsuttavalla asennusalustalla ja teräsrakenne työntöasennetaan (tunkataan) tuelta T1 tuelle T3 kolmella eri kerralla. Tunkkauksen nopeus on kuusi metriä tunnissa. Yhteensä 14 lohkoa muodostaa kokonaisuuden, joka ulottuu aina sillan tuen T3 pylonille asti. Ensimmäinen työntöasennus tehdään helmikuussa, toinen huhtikuussa ja kolmas toukokuussa.

kirhes_silta_terasrakenne_infograafi_231011.png

Kun tukien T1-T3 välinen osuus on saatu paikoilleen Kaarinan suunnasta sillan tuen T3 pylonin kohdalle, muuttuu teräsrakenteen liike vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi. Loppuosa, eli sillan tuen T3 ja Paraisten pään tulosillan välinen osuus (T3-T4), nimittäin nostetaan työsillalta paikoilleen.

Haastavan siltakohteen suunnittelu

Kirjalansalmen siltapaikka on haastava rakennusympäristö, mikä on vaikuttanut myös siltasuunnittelijoiden töihin.

”Sillat suunnitellaan ja rakennetaan aina kestämään, niin myös Kirjalansalmen silta. Sen käyttöikä tulee olemaan vähintään 100 vuotta. Teknistä suunnittelua ohjaa tietenkin alan ohjeistus ja standardit vaikkapa kuormituksen ja materiaalien osalta, mutta huomioimme myös muun muassa tieliikenneturvallisuuden, tien ylläpidon, kustannukset, ympäröivän asutuksen sekä sillan ulkoasun. Kirjalansalmen silta on monimutkainen ja iso kohde. Sillan sijainti asettaa sekin omat haasteensa: salmen vesisyvyys on erittäin suuri ja penkereet ovat jyrkät. Tilaa rakentamiselle ja esimerkiksi työkoneiden työskentelylle on niukasti, mikä on pitänyt huomioida suunnittelussa. Lisäksi rakentamisen aikataulu on tiukka, ja suunnittelu ja rakentaminen menevät osittain lomittain. Hankkeen eri osapuolet ovat onneksi sitoutuneet kohtaamaan haasteet kunnialla”, sanoo pääsuunnittelija Sami Niemelä rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP Finlandista. WSP Finland oli mukana laatimassa hankkeen yleissuunnitelmaa, ja toimii myös siltasuunnittelijana Kirjalansalmen sillan osalta.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, [email protected]

 

Liite: Teräsrakenne kuvana 

 

Seuraa hanketta:

Hankkeen kotisivut: www.vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävälle teollisuudelle entistä suurempien erikoiskuljetusten käyttöönotto teollisuuden kuljetuksissa. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Liitteet