Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: Laadukas mittausperusta takaa luotettavan mittausdatan

Julkaistu 26.4.2023

Oletko joskus ihmetellyt, mitä ovat junaratojen varrella sijaitsevat värikkäät metallipallukat? Ne ovat yksi esimerkki infrahankkeissa käytetyistä kiintopisteistä, joille on määritelty tarkat koordinaatit (X, Y, h). Kiintopisteiden avulla voidaan tuottaa tarkkaa, samaan vertailukohtaan perustuvaa mittaustietoa esimerkiksi infrahankkeen yleissuunnittelun ja rakentamissuunnittelun tueksi sekä rakentamisen toteuttamisen laadun mittaamiseen.

Luumäki-Imatra-ratahankkeen kaksoisraideosuudella on keväällä käynnistetty uuden mittausperustan rakentaminen. 

”Kaksoisraidetta rakennettaessa tuhoutui suuri määrä radanvarressa olleita vanhoja kiintopisteitä, jotka nyt täytyy rakentaa uusiksi. Työ on todella tärkeää, sillä laadukas ja kattava mittausperusta on se lähtökohta, johon kaikkien radan mittausten tulee perustua. Yhtenäinen mittausperusta takaa, että kaikki samalta mittausperustalta mitatut tulokset ovat keskenään samanarvoisia. Mittausperustaa hyödynnetään vielä pitkään hankkeen valmistuttua esimerkiksi kunnossapidon tekemissä toimenpiteissä”, projektipäällikkö Pasi Kråknäs Weladolta taustoittaa toimenpiteen merkitystä.

Mitä mittausperustalta mitataan ja miksi?

Mittausperustan avulla rakennushankkeen ympäristöä mallinnetaan suunnittelun tueksi, aivan ensimmäiseksi jo yleissuunnitteluvaiheessa ja sen jälkeen seuraavissa vaiheissa aina rakentamissuunnittelu- ja kunnossapitovaiheisiin.

”Mittausperustan pisteet ovat fyysisiä, maastoon rakennettavia pysyviä elementtejä. Ne voidaan asentaa esimerkiksi avokallioon, sillan maatukeen tai vaikkapa isoon kivilohkareeseen. Luumäki-Imatra-ratahankkeella käytetään niin kutsuttuja E4-luokan peruspistepareja, jotka sijoitetaan 1–2 kilometrin välein maastoon. Peruspisteparien väliin täydennetään E5-luokan pisteistöä noin 100–300 metrin välein. Tarkkojen koordinaattien avulla voidaan esimerkiksi mitata kolmiulotteinen maastomalli rakentamisen lopputuloksesta, tai niitä voidaan käyttää radan kunnossapitotöiden yhteydessä raiteen aseman ja asennon määrittämiseen”, Pasi selittää.

 

Kun mittausperusta on laadittu, voidaan sen avulla mitata esimerkiksi radan sijaintia maastossa, maanpinnan korkeuden vaihteluita tai kaapelikourujen sijaintia. Siis kaikkea sitä, mikä vaikuttaa hankkeen toteutukseen.

”Missä vaiheessa mittauksia tehdäänkin, niin voidaan luottaa siihen, että ovat yhteismitallisia, sillä ne perustuvat yhteen ja samaan mittausperustaan. Mittausperusta säilyy tulevillekin sukupolville, ja helpottaa radan ylläpitoa tai tulevia rakennushankkeita merkittävästi”, Pasi toteaa.

Kaksoisraiteen uuden mittausperustan rakentaminen alkaa maaston tutkimisella

Mittausperustan rakentaminen aloitettiin Luumäki-Imatra-ratahankkeella maaliskuun 2023 lopussa. Kevään ja kesän aikana rakennetaan uusi mittausperusta aina Muukon liikennepaikalta Imatran tavara-asemalle asti. 

”Aivan ensimmäiseksi – luonnollisesti urakan aloitus- ja turvallisuuskokouksien jälkeen – mittausperustan laatijat jalkautuvat maastoon tekemään inventointia siitä, minne mittapisteet kannattaa sijoittaa. Sen jälkeen he laativat mittaus- ja laatusuunnitelman siitä, miten työt tehdään ja miten laatu varmistetaan. Uudet pisteet halutaan liittää saumattomaksi jonoksi ennen ja jälkeen kaksoisraideosuutta oleviin mittausperustan arvoihin, siksi tehdään näin pitkältä matkalta”, Pasi kertoo. 

Urakka etenee rivakasti: pisteet on rakennettu maastoon toukokuun loppuun mennessä, heinäkuun loppuun mennessä noin puolet mittauksista on suoritettu ja elokuussa saatetaan urakka päätökseen. 

Koska kaksoisraiteen ylittäminen on aina työturvallisuusriski, luodaan raiteen pohjois- ja eteläpuolille omat mittausperustansa. Näin vähennetään turvallisuusriskejä esimerkiksi radan kunnossapidon työntekijöitä ajatellen.

Radan vieressä on kalllio. Kallion keskellä on keltainen keppi.

Kiintopiste on pysyvä fyysinen elementti, kuten esimerkiksi kuvassa näkyvä metallipallukka. Vuosien saatossa pistenumeroita on myös nakutettu kallioon (vaaituspiste on vuodelta 1899)

 

Juttu on julkaistu Luumäki-Imatra-ratahankkeen uutiskirjeessä. Voit liittyä uutiskirjeen jakelulistalle tämän linkin kautta: tilaa uutiskirje


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta