Hyppää sisältöön

Linjakkaita ideoita esillä

Julkaistu 14.6.2011

Liikenneviraston järjestämä Linja- ideakilpailu päättyi kesäiseen brunssiin 7.6.2011 hotelli Tornissa. Mielenkiintoisia ja innostavia ideoita kilpailuun saatiin yhteensä 18 kappaletta. Näistä tuomaristo nosti esille neljä ideaa, jotka esiteltiin tilaisuudessa ideoitsijoidensa toimesta. Paikalla oli myös alan eri organisaatioiden edustajia.

Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala avasi tilaisuuden kertomalla miksi Liikennevirasto järjesti Linja-ideakilpailun.
- Halusimme aktivoida opiskelijoita tutustumaan liikennetietoon ja pohtimaan näin liikenteen palveluita. Mitä enemmän tätä ajatustyötä tehdään oppilaitoksissa, sitä hedelmällisempää se on myös meille. Lisäksi toivoimme, että kilpailun myötä syntyisi ajatuksia ja ideoita, joita markkinaehtoinen toimija tai vaikkapa ideoitsija itse voisi jatkojalostaa oikeaksi palveluksi. - Liikennevirasto ei itse ole palveluja tuottava toimija, mutta pyrimme edistämään omien toimintamahdollisuuksien rajoissa liikenteen palvelujen syntymistä ja ennen kaikkea kehittämään tietoaineistojamme siten, että näitä uusia palveluja voisi syntyä, Tervala linjasi.

Ideasta innovaatioksi: terveisiä yritysmaailmasta

Pääjohtajan alustuksen jälkeen kuultiin keynote – puheenvuorona IBM:n innovaatiojohtaja Ville Peltolaa. Hän nosti esityksessään esille tarpeen saada yhteiskunnan tietovarannot entistä kattavammin käyttöön ja kuvasi eri toimijoiden välisen yhteistyön avaavia mahdollisuuksia tietojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Peltolan viesti oli myös se, että uusien ideoiden jalostumista käytännön innovaatioiksi voidaan usein parhaiten edistää joustavien ja pienimuotoisten kehitysprojektien kautta. Näin mahdollistetaan riittävän ripeä aikataulutus ja luodaan pohjaa jatkokehitykselle.

Lisäksi Jukka Kotro Logicalta, Jari Honkonen HSL:tä ja Jouni Petrow Elisalta kertoivat mielenkiintoisten esimerkkien kautta ”tosi elämän” ideoinnista eli valottivat idean matkaa innovaatioksi yrityselämän näkökulmasta.

Ideat: tarvetta reaaliaikaiselle liikennetiedolle

Kilpailuun osallistuneet ideat olivat eriluonteisia ja hyvin erikokoisia. Valtaosa ideoista liittyi jollain tavalla henkilökohtaisen liikkumisen tehostamiseen ja sujuvoittamiseen. Yhdistävänä tekijänä voitiin havaita eräs piirre: reaaliaikaisen liikennetiedon tarve. Tärkeäksi tietoaineistoksi ideoissa määrittyi tosiaikainen alueellinen liikennetieto, joka yhdistettynä liikkujan omaan sijaintitietoon mahdollistaa erilaisia personoituja liikenteessä liikkumisen palveluita.

Tilaisuudessa kaikki ideat esiteltiin vielä tarkemmin ideoitsijoiden toimesta. Esityksien ympärillä käytiin vilkasta ja antoisaa keskustelua. Brunssin tavoitteena oli tarjota mahdollisuus ideoiden jatkojalostamista edistävälle ajatustenvaihdolle ja kontaktien luomiselle  Avoimesta ja kehitysmyönteisestä tunnelmasta voitiin päätellä asetetun tavoitteen täyttyneen.

Valikoituneet ideat: 

- Vaihtoyhteyksien tietojärjestelmä VaTi: ideoitsijat Hamilkar Bergroth, Esa Hartman (Aalto yliopisto)
Perusidea: yhdistää kaikkien liikennemuotojen aikataulutiedon, tuo saataville reaaliaikaiset vaihtoajat

- Liikuntarajoitteisille sekä muille erityispalveluja tarvitseville liikkujille suunnattu joukkoliikenteen matkustajapaikka tietopalvelu: ideoitsija Ilkka Korhonen (Aalto yliopisto)
Perusidea: liikuntarajoitteisille, lasten vaunujen kanssa kulkeville ym. erityisiä matkustajapaikkoja tarvitseville suunnattu palvelu, joka kertoo onko tarvittavaa paikkaa saatavilla

- Kaupunkiverkko: ideoitsijat Aki Sirviö, Matti Mieskolainen, Petri Vähäkainu ja Jaakko Yli-Luukko (Jyväskylän yliopisto)
Perusidea: tuodaan yhteen kaupungin liikenneverkko (aikataulut, linjat, pysäkit) ja yhdistetään se tietoon palvelutarjonnasta (liikkeet, virastot, muut palvelut) sekä lisätään mukaan mahdollisuus mobiilista maksamisesta. Palveluun kuuluu osana myös personoitava hälytys, joka toimii herätteenä (taustalla reaaliaikainen liikennetieto).

- Semantic Web based Infrastructure for Linked Data and Services: ideoitsijat Oleksiy Khriyenko, Vagan Terziyan, Timo Tiihonen, Olena Kaykova, Michal Nagy, Michael Cochez (Jyväskylän yliopisto).
Perusidea: hyödyntää semanttisen verkon periaatetta ja varmistaa näin tiedon laajan ja tehokaan käytön/käytettävyyden
 
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.