Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Valvojan työssä tarvitaan rauhallista luonnetta ja kokonaisuuksien hallintaa

Julkaistu 6.9.2023

Tässä juttusarjassa raotamme hanketoimiston ovea ja kerromme Kupittaa–Turku-ratahankkeen rautaisista asiantuntijoista. Artikkelissa hanketta ja arkeaan avaa maa- ja päällysrakenneurakoiden vastuuvalvoja Timo Mäkelä.

Rakennusurakoiden taustalla piilee monia näkymättömiä prosesseja, jotka jäävät tavallisen arjen askareiden varjoon. Näiden taustatekijöiden joukossa ovat muun muassa töiden toteutumisen valvonta laadittujen suunnitelmien, lakien ja määräysten sekä urakkasopimuksien mukaisesti. Kupittaa–Turku-ratahankkeella vastuuvalvojana toimii Timo Mäkelä Rejlers Finland Oy:ltä.

"Minun tehtäväni on varmistaa, että kaikki työvaiheet suoritetaan turvallisesti ja tilaajan asettamat aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteet saavutetaan", valottaa Mäkelä.

Timo toimii myös tehokkaana yhteyshenkilönä eri sidosryhmien, kuten tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan, välillä. Hänen panoksensa työmaan sujuvuuden eteen on korvaamaton.

Kupittaa-Turku-ratahankkeella on käynnissä useita urakoita, sillä hankkeessa rakennetaan viisi siltaa, kaksoisraide Turun ja Kupittaan rautatieasemien väliin sekä parannetaan Turun ratapihoja. Timo on toiminut jo vuodesta 2022 alkaen hankkeella eri urakoissa. Elokuusta alkaen hän keskittyy Turun henkilöratapihan ja Kupittaa–Turku-välin kaksoisraiteen rakentamiseen.

Valvojan työ vaatii rauhallisuutta

Valvojan työssä tarvitaan erityistä rauhallisuutta ja taitoa hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Timon päivät täyttyvät sähköpostiviestien läpikäynnistä, työmaiden seurannasta ja raportoinnista sekä työmaapäiväkirjan kuittauksesta. 

"Valvojan työpäivät ovat täynnä tapahtumia, ja tämän tehtävän hoitaminen edellyttää rauhallista luonnetta. Lisäksi rautatieinfrastruktuurin perusteiden hallinta on tässä työssä olennaista", selventää Timo.

Eri sidosryhmien kanssa toimiminen on myös arkipäivää valvojan tehtävässä. Päivät voivat täyttyä nopeasti Teams-palavereista, joissa neuvotellaan erilaisista ratkaisuista. Eniten valvoja on yhteydessä urakoitsijoiden työnjohtoon. 

“Tämä työ koostuu monista pienistä osista ja erityisesti olen oppinut asiakirjojen tulkinnasta ja sopimustekniikkaan liittyvistä asioista”, kertoo Timo. 

Isän jalanjäljissä rautateiden maailmaan

Rautateiden maailmaan Timo astui isänsä jalanjäljissä. Jo pienestä pitäen hän seurasi innokkaasti alan töitä ja on nyt tehnyt töitä rautateiden parissa yli 35 vuotta. Teknillisen opiston kautta hän päättyi rakennusmestarin hommiin.

Suurimman osan urastaan Timo on toiminut urakoitsijapuolen vastaavan mestarin ominaisuudessa eri ratahankkeissa. Vanhan kollegan houkuttelemana hän päätyi lopulta tilaajapuolelle toimimaan rakentamisurakoiden valvojana. Tämän jälkeen ura on edennyt hänen omien sanojensa mukaisesti hyvin.

"Kupittaa-Turku-ratahankkeen aikana koko alueen ratainfrastruktuuria nykyaikaistetaan. On hienoa saada olla mukana haastavien rakenteiden toteuttamisessa ja vanhentuneen tekniikan uudistamisessa", iloitsee Timo.

Rautateiden ulkopuolella Timo nauttii omakotitalon huoltotöiden lisäksi kulttuurista ja veneilystä. 

“Lähitulevaisuudessa suunnitelmani on viettää paljon aikaa tyttärentyttäreni kanssa”, kertoo juuri isoisäksi tullut Timo. 

Seuraa hanketta: 

https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke

www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Kupittaa–Turku-ratahankkeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2026. Hanke on saanut tukea Euroopan unionilta sekä suunnitteluun että rakentamiseen.