Hyppää sisältöön

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeessa nostettiin radan akselipaino 25 tonniin – seuraavaksi uusitaan turvalaitteet

Julkaistu 23.3.2023

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeen työt käynnistyvät talvitauon jälkeen huhtikuussa. Viime vuonna hankkeessa työskenneltiin erityisesti kahdeksan sillan parissa sekä Inkeroisten liikennepaikalla. Töiden valmistumisen myötä saavutettiin merkittävä tavoite, kun hankealueen suurin sallittu akselipaino saatiin nostettua 25 tonniin. Tämän vuoden isoin urakka on turvalaitteiden uusiminen koko hankealueella.

“Kouvola–Kotka/Hamina-rataosuus kuuluu Suomen vilkkaimpiin tavaraliikenteen väyliin, ja viime vuonna toteuttamamme työt ovat osaltaan mahdollistaneet rataosan suurimman sallitun akselipainon nostamisen 22,5 tonnista 25 tonniin, joka parantaa radan välityskykyä ja kuljetusten kustannustehokkuutta huomattavasti. Näin mahdollistetaan esimerkiksi raskaiden kuljetusten kasvu alueen satamiin”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylävirastosta. 

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeella on korjattu ja uusittu yhteensä 12 siltaa vuosina 2021–2022, jotta 25 tonnin akselinpaino saavutettiin. Viime vuoden mittavassa siltaurakassa korjattiin Myllyojan, Osolankosken ja Tökkärin ratasillat sekä Kyminlinnan, Lainekadun ja Myllykosken alikulkusillat. Inkeroisten ja Keltakankaan alikulkusillat uusittiin kokonaisuudessaan.  Vuonna 2021 puolestaan uusittiin Kiehuvan alikulkusilta, Tuomijoen ratasilta sekä Myllyojan alikäytävä sekä korjattiin Suurivuoren tunnelin suuaukkorakenteet sekä Summajoen ratasilta.  

Siltatöiden lisäksi 25 tonnin akselipainon saavuttamiseksi on uusittu 14 ratarumpua, rakennettu vastapenkereitä, tehty stabiliteetin korjauksia kuudessa kohteessa, tehty pengerlevityksiä noin 5000 m3rtr mitalta ja uusittu radan päällysrakennetta vastaamaan 25 tonnin akselipainon vaatimuksia yhteensä noin 27 raidekilometrin matkalta.

Liikkuminen Inkeroisten liikennepaikalla entistä sujuvampaa ja turvallisempaa

Yksi viime vuoden isoimmista työmaista oli Inkeroinen. Inkeroisten liikennepaikan urakoissa uusittiin muun muassa Inkeroisten alikulkusilta, jonka uusiminen oli edellytyksenä 25 tonnin akselipainon nostolle. Sillan rakentamisen lisäksi sillan alla kulkevaa tietä muokattiin, jotta alikulkukorkeus saatiin riittäväksi. Lisäksi asema-alue laitureineen muokattiin vastaamaan nykyvaatimuksia muun muassa esteettömyyden osalta. Myös sähköratarakenteita ja ratapihan valaistusta, sekä vaihteenlämmityksiä uusittiin. Asema sai polkupyörätelineet ja odotuskatokset. Laiturit varustettiin nykyaikaisilla kuulutuslaitteilla ja saapuvien junien aikatauluista kertovilla monitoreilla.

"Uudistuksen ansiosta Inkeroisten asema on muutettu matkustajille turvalliseksi ja nykyaikaiseksi. Erityisesti uusi alikulkusilta tekee laiturilta toiselle siirtymisen huomattavasti aiempaa turvallisemmaksi”, sanoo Nirhamo.

Tämän vuoden työt keskittyvät turvalaitejärjestelmän uusimiseen

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeella uusitaan koko hankealueen turvalaitteet ja asetinlaitteet kaapelireitteineen, kaapelointeineen sekä asetinlaitetiloineen, koska vanhat ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Turvalaitejärjestelmän rakennustyöt alkoivat vuonna 2020 ja tänä vuonna siirrytään tekemään käyttöönottotarkastuksia. Tavoitteena on saada uusi järjestelmä käyttöön loppuvuonna 2023, minkä jälkeen vanha järjestelmä puretaan. Purkutyöhön kuuluu muun muassa raide-eristysten poistaminen kiskoista.

”Radan kapasiteetti nousee uuden järjestelmän ansiosta merkittävästi ja turvallisesti”, kertoo turvalaitejärjestelmästä vastaava projektipäällikkö Aapo Tiilikainen Väylävirastosta.

Osana turvalaitetöitä Kouvola–Kotka/Hamina-ratahanke ottaa testikäyttöön uuden yhteiseurooppalaisen kulunvalvontajärjestelmän ensimmäisenä Suomessa. Uutta radiopohjaista järjestelmää on testattu laboratoriossa vuodesta 2021. Turvalaitejärjestelmän toimivuutta kokeillaan käytännössä loppuvuodesta 2023 testiradalla maasto-olosuhteissa.

Rakennustyöt Juurikorvessa ja Haminan ratapihalla vilkastuvat

Vuonna 2020 alkaneet rakennustyöt Juurikorvessa vilkastuvat keväällä, kun alueelle rakennetaan 1100 metrin mittaisen väistöraide jatkamalla kolmatta raidetta kummastakin päästä. Koska Juurikorpi on pehmeikköaluetta, tehdään alueelle yhteensä seitsemän paalulaattaa tukemaan tulevia rakenteita. Viime vuonna paalulaatoista valmistui kuusi ja viimeistä päästään tekemään toukokuussa, kun kolmas raide siirretään sivuun rakennustöiden tieltä. Lisäksi Juurikorvessa tehdään kesällä turvalaite-, sähkörata- ja päällysrakennetöitä.

Edellisvuosina Juurikorvessa on muun muassa tehty perusparannustöitä, kuten louhintaa ja päällysrakenteen uusimista. Lisäksi alueella on uusittu ratarumpuja, mikä on osaltaan mahdollistanut akselipainon nostamisen 25 tonniin.

Myös Haminan ratapihan työt etenevät keväällä, jolloin ratapihalle asennetaan valonheitinmastojen perustuksia ja maastossa jatketaan turvalaitejärjestelmän rakentamista. Lisäksi aloitetaan valaistuksen uusiminen sekä vaihteenlämmitysten rakennus- ja asennustyöt. Tulevana syksynä nykyiset käsikääntöiset vaihteet varustetaan sähkökääntölaitteilla.

Kotkan Kymissä käynnistyy toukokuussa Ahonkujan tasoristeyksen poistamistyöt. Tasoristeyksen korvaava tieyhteys parannetaan ennen kuin tasoristeys poistetaan ajoneuvoliikenteen käytöstä kesän aikana. Tasoristeykseen jää jalankulkijoille ylitysmahdollisuus.

Ratatöiden eteneminen vaikuttaa keväästä lähtien henkilöjunaliikenteeseen. Henkilöjunaliikenteen päivävuorot korvataan maanantaista perjantaihin 3.4.–1.12.2023 linja-autoilla.

Lisätietoja:

Jarmo Nirhamo, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 0295 534 3596, [email protected]
Aapo Tiilikainen, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 029 534 3032, [email protected]

Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina
Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata
Tilaa hankkeen uutiskirje: https://vayla.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/uutiskirjeet

Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen on käynnistynyt 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.