Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke: Testattua toimivuutta, eli miten uusi kulunvalvontajärjestelmä luo puitteet sujuvammalle junaliikenteelle

Julkaistu 16.12.2022

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke on merkittävästi mukana tekemässä suomalaista ratamaailman historiaa, kun uusi yhteiseurooppalainen kulunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön.

Uutta järjestelmää pilotoidaan hankkeella, ja sen puitteissa järjestelmää on jo testattu testilaboratoriossa Kouvolassa ja sitä kautta pohdittu, minkälaista järjestelmää Suomeen aletaan rakentaa.

”Testaustoiminnan käynnistäminen oli ensimmäinen askel isoimpaan murrokseen ratamaailman kulunvalvonnassa sitten käytössä olevan junakulunvalvonnan järjestelmän eli JKV:n käyttöönoton. Testaaminen on tarjonnut meille ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää tulevaisuudessa tarvittavia kompetensseja kulunvalvontajärjestelmän uudistamiseen liittyen”, toteaa turvalaitejärjestelmästä ratahankkeella vastaava projektipäällikkö Aapo Tiilikainen Väylävirastosta.

Laboratorio aloitti testausurakan marraskuussa 2021. Testaustiimissä on noin 10 henkilöä, jotka jakavat keskenään useampaan tuhanteen kipuavan testaustuntimäärän.

Kuvassa Toni Ahtiainen (takana) Swecolta ja Aapo Tiilikainen Väylävirastosta.

”Laboratoriossa tullaan myös aikanaan aloittamaan käyttöönottotarkastukset, joissa varmistetaan, että uusi järjestelmä vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Käyttöönottotarkastus tullaan viimeistelemään testiradalla loppuvuodesta 2023”, Aapo kertoo.

Laboratorion lisäksi Kouvola-Kotka/Hamina-hankkeella on testirata, jossa turvalaitejärjestelmän uusia toiminnallisuuksia tullaan testaamaan käytännössä maasto-olosuhteissa. Käytännön testausta tarvitaan, sillä tiettyjä toiminnallisuuksia voidaan testata vain käytännössä, jotta saadaan kattavia tuloksia.

Testilaboratoriossa on simuloitu junien kulunvalvontaa ja kerrytetty tietoa uuden järjestelmän vaatimuksille.

Radiopohjainen kulunvalvontajärjestelmä

Mikä uudessa järjestelmässä sitten muuttuu? Isoin uudistus on siirtyminen radiopohjaiseen kulunvalvontajärjestelmään, jossa ja kuljettajat saavat kulunvalvonnan välittämää tietoa asetetuista kulkuteistä lähes reaaliaikaisesti radioverkon kautta. Kulkutiet luovat perustan turvalliselle junaliikennöinnille. Kulkutie kertoo junalle ja sen kuljettajalle, että liikennöinti asetetulla kulkutiellä on junalle turvallista.

”Uusi järjestelmä on investointina kustannustehokas, kun radiopohjainen tiedonvälitys mahdollistaa kaapelointimäärän vähentämisen. Lisäksi voidaan lisätä kapasiteettia radalla, kun tietoa liikenteen kulusta on saatavilla enemmän ja se on täsmällisempää”, Aapo selittää.

Testauksen toinen vaihe

Erillinen käyttöönottotiimi käynnistää testauksen toisen vaiheen alkuvuodesta 2023. Tuolloin järjestelmää testataan uusien asetinlaitteiden kanssa, jotka ovat jo kirjoitushetkellä saapuneet Kouvolan testilaboratorioon. 

Toinen testausvaihe kestää vuoden, sillä se käsittää useamman välivaiheen.

”Testaaminen ja riskienhallinta tehdään huolella, onhan kyse kuitenkin rataliikenteen turvallisuudesta”, Aapo painottaa.

Uuden järjestelmän suunnittelu ja lopulta käyttöönotto vaatii hyvää ja avointa tiedonjakoa kaikkien ratamaailman tekijöiden kesken.

”Eri osapuolet, kuten liikenteenohjaus, suunnittelukonsultit ja veturinkuljettajat ovat tarjonneet osaamistaan ja näkemyksiään testaamisen edetessä. On ollut hienoa huomata, että niin moni on kiinnostunut olemaan mukana tässä kansallisesti tärkeässä projektissa”, Aapo kiittelee.
 

 

Tämä juttu on julkaistu osana Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen uutiskirjettä. Liity uutiskirjeen postituslistalle klikkaamalla seuraavaa linkkiä: liity postituslistalle.