Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke: Turvalaitejärjestelmän tie laboratoriosta liikenteeseen

Julkaistu 4.5.2023

Ennen kuin Kouvola–Kotka/Hamina-hankkeen uusi turvalaitejärjestelmä on toiminnassa, se käy läpi monivaiheisen käyttöönottotarkastukseen, joka käynnistyy laboratoriosta ja päättyy maastoon. Turvalaitejärjestelmästä vastaava projektipäällikkö Aapo Tiilikainen kertoi meille, millaisia vaiheita käyttöönottotarkastukseen sisältyy.

Keväällä tehdään aktiivisesti tehdastestauksia ja syksyllä siirrytään yhteentoimivuustestaukseen. Kuvassa testilaboratorio.

”Käyttöönottotarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että uusi turvalaitejärjestelmä täyttää Väyläviraston sille asetettamat vaatimukset”, kertoo Tiilikainen. 

Käyttöönottotarkastuksen ensimmäinen vaihe, jossa päästään konkreettisesti testaamaan järjestelmän toimintaa on laboratoriossa tehtävä tehdastestaus. Näillä testeillä varmistetaan, että turvalaiteohjelmisto toimii suunnitelmien mukaisesti. Tehdastestaus koostuu kahdesta osasta. Ensin tehdään yleinen testaus, jossa varmistetaan, että toiminnallisuudet ovat yleisellä tasolla kunnossa, minkä jälkeen paneudutaan tarkemmin siihen, että ohjelmisto toimii juuri siinä ympäristössä, missä sitä tullaan käyttämään eli tässä tapauksessa Kouvola–Kotka/Hamina-välillä.

Kun ohjelmisto on testattu, asennettu ja dokumentoitu vaatimusten mukaisesti laboratoriossa, siirrytään turvalaitejärjestelmän yhteentoimivuuden testaukseen, joka tehdään yleensä maastossa. Väylävirasto testaa järjestelmää vaiheittain, tyypillisesti komponentti kerrallaan. Kouvola-Kotka/Hamina rataosalla yhteentoimivuustestit alkavat maastossa kesällä testaten ensimmäisenä opastinten toimivuutta.
 
Kun yhteensopivuustestaus on valmis, Väylävirasto saa järjestelmätoimittajalta käyttöönottovalmiusilmoituksen, joka tarkoittaa, että toimittajan näkemyksen mukaan järjestelmä on valmis ohjaamaan kaupallista junaliikennettä. Testaus ei kuitenkaan lopu tähän, vaan seuraavaksi on käyttöönottotarkastuksen vuoro järjestelmän lopullisessa konfiguraatiossa. 

Käyttöönottotarkastukset tekee Väyläviraston palkkaama käyttöönottotarkastaja, joka suorittaa Väyläviraston ohjeistuksen mukaisen lopullisen käyttöönottotarkastuksen, antaa siitä lausunnon ja tekee loppuraportin. Jos kaikki on kunnossa, voidaan turvalaitejärjestelmä luovuttaa liikenteelle ja junaliikenne aloittaa. 

Ammattilaiset ja aikataulutus avainasemassa

Käyttöönottotarkastuksen jokaiseen vaiheeseen osallistuvat sekä Väyläviraston että järjestelmätoimittajan edustajat. Jokaista vaihetta edeltää huolellinen valmistelu, joka on pääasiassa käyttöönottotarkastajien vastuulla. Varsinaiset tarkastukset vaativat Kouvola–Kotka/Haminan kokoisessa hankkeessa runsaasti tekijöitä. 

Laajan hankealueen vuoksi myös aikataulutus on ratkaisevassa roolissa, jotta testaus on sujuvaa. Kaikki vaiheet kestävät usean viikon ajan ja vaiheita käydään läpi porrastetusti. Koska tarkastuksien viimeiset vaiheet tehdään maastossa, vaativat ne usein liikenteen pysäyttämistä tarkastusten ajaksi. 

”Teemme keväällä aktiivisesti tehdastestauksia ja syksyllä siirrytään yhteentoimivuustestaukseen. Lopullisen käyttöönottotestauksen aika on loppuvuodesta. Se tulee olemaan lyhyt ja intensiivinen ponnistus meille kaikille”, Tiilikainen sanoo.

Kouvola–Kotka/Hamina-hankkeessa on perinteisen kulunvalvontajärjestelmän lisäksi testirata ja -laboratorio uutta yhteiseurooppalaista kulunvalvontajärjestelmää varten. Uusi järjestelmä korvaa tulevien vuosikymmenten aikana vanhan järjestelmän koko Suomessa. Tässä hankkeessa käyttöönottotarkastukset tehdään kummallekin järjestelmälle erikseen.
 

Tämä juttu on julkaistu osana Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen uutiskirjettä. Liity uutiskirjeen postituslistalle tästä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta