null
null Henkilöliikenteen palveluntarjoaja - joko esittäydyit NAPissa?

Henkilöliikenteen palveluntarjoaja - joko esittäydyit NAPissa?

Julkaistu 03.01.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Henkilöliikenteen palveluntarjoajien rekisteröitymiset NAPiin (National Access Point) ovat kasvaneet kovaa vauhtia Liikenneviraston avattua palvelun 20.12.2017. NAPissa palveluntarjoajat tarjoavat palvelutietojaan sekä lippu- ja myyntirajapintojaan muiden toimijoiden käyttöön. Liikennepalvelulain tietovelvoitteet astuivat voimaan 1.1.2018.

Linja-autoja
NAPissa esittäytyy tällä hetkellä lähes 700 palveluntuottajaa. Tietomäärä on todellisuudessa kattavampi, sillä muun muassa välityspalvelut voivat avata kerralla useamman toimijan tietoja. Mikäli tietosi eivät vielä löydy NAPista, lue alta, kuinka pääset alkuun.
 

Mistä on kyse?

Vuoden 2018 alusta kaikkien henkilöliikenteen palveluntarjoajien on avattava henkilöliikennepalveluiden tiedot avoimien rajapintojen kautta. Tämä vaatimus koskee muun muassa taksi-, ja bussiyrittäjiä sekä rautatie-, lento- ja laivayhtiöitä ja muita henkilöliikennepalveluiden tuottamiseen liittyviä tahoja, kuten pysäköintilaitoksia, autovuokraamoita, satamia sekä terminaaleja. 
 
Tietojen tallentaminen NAP-palveluun on hyvä tapa kertoa palvelutarjonnastaan. Tietoja tullaan käyttämään muun muassa nykyistä laajempien reittioppaiden ja liikennepalveluiden kehittämiseen.
 
Tiedot toimitetaan Liikenneviraston ylläpitämään NAP-palvelun kautta osoitteessa www.finap.fi
 
NAP on lomakepohjainen nettisivusto, jonne tallennetaan palveluntarjoajaa ja palvelua koskevat perustiedot sekä tiedot palvelua koskevasta rajapinnasta. Rajapinta on yksinkertaisimmillaan tietoa (tiedosto) sähköisessä muodossa internet-osoitteessa. Rajapinnan avulla voidaan välittää tietoa kahden järjestelmän välillä. Mikäli omia rajapintoja ei ole, kaikki vaaditut olennaiset tiedot voidaan tallentaa NAP-palvelussa.
 

Mitä tietoja on avattava?

Tietojen avaamisvelvoitteita on kaksi, joista toinen koskee kaikkia yrittäjiä ja toinen vaan niitä tahoja, joilla on lippu ja maksujärjestelmä. 
 
Olennaiset tiedot
 
Ensimmäinen velvoite koskee ns. olennaisia tietoja, jotka kaikkien liikkumispalveluita tarjoavien toimijoiden tulee avata. Näitä tietoja ovat mm. reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta-, sekä palvelun saatavuudesta ja esteettömyydestä kertovia tietoja. 
 
Avattavat tiedot on määritetty valtioneuvoston asetuksessa
 
Tietojen avaamisvelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä. Mikäli palveluntarjoajan tiedot ovat jonkun muun tahon ylläpitämiä, palveluntarjoajan toivotaan sopivan ko. tahon kanssa, kuka avaa tiedot. Esimerkiksi taksiyritykset voivat sopia tietojen avaamisen liittyvästä yhteistyöstä välityspalvelun kanssa. Yritysten, jotka liikennöivät vain sopimusliikennettä, kuten toimivaltaisen viranomaisen kilpailuttamaa liikennettä, on sovittava viranomaisen kanssa, kuka avaa tiedot. 
 
Tiedot voi avata kolmella vaihtoehtoisella tavalla:
 
Avata oma olennaisten tietojen rajapinta ja tallentaa rajapintaa kuvaavia tietoja Liikenneviraston NAP-palvelukatalogiin. 
 
Sopia esim. välityspalvelun tarjoajien kanssa, että he avaavat myös kuljetusyrityksen tiedot samalla kun avaavat omat rajapintansa NAP-palveluun. 
 
Tallentaa kaikki olennaiset tiedot suoraan Liikenneviraston NAP-palvelussa (ns. pienet toimijat)
 
Valittavasta tavasta riippumatta toimijan tulee huolehtia siitä, että omat tiedot ovat aina ajan tasalla. Tietojen avaamisen valvovana viranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
 
Lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinnan avaaminen
 
Tämä velvoite koskee niitä henkilöliikenteen tie- ja rautatietoimijoita, joilla on käytössään lippu- ja maksujärjestelmä. Heidän tulee avata myyntirajapinta perushintaisen kertalipun osalta. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan muuta kuin toimivaltaisen viranomaisen liikennettä hoitavat kuljetuspalvelut, jos toteuttaminen ei ole teknisesti tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista (ns. pienet toimijat). 
 
Velvoite koskee myös niitä, joilla on matkan varaamisen mahdollistavia rajapintoja. Esimerkiksi taksialalla velvollisuus koskee lähtökohtaisesti niitä tahoja, joilla on käytössään tietojärjestelmäpohjainen välitysjärjestelmä ja palveluvalikoimaan kuuluu mahdollisuus varata matka etukäteen. Vaatimus koskee siis käytännössä taksin välityskeskuksia. Vaatimus ei koske pieniä taksiyrityksiä, joissa varauksia otetaan vastaan esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla. 
 
Myös tieto lippu- ja maksurajapinnasta on tallennettava NAP–palvelukatalogiin.
 
Lippu- ja maksujärjestelmien rajapintojen käyttö vaatii aina sopimuksen tekemistä rajapinnan avaajan ja käyttäjän välillä. Ennen sopimusneuvottelujen alkua kannattaa tutustua Viestintäviraston vetämän Lippu-projektin tekemiin käytännesääntöihin. Niihin on kirjattu asioita mistä kannattaa sopia ja kirjattu lainsäädännön vaatimuksia. Sopimuksessa kannattaa sopia mm. vastuukysymyksistä, tietoturva- ja tietosuoja-asioista. Toimija voi liittää rajapintojen kautta tarjottaviin tietoihin käyttöehtoja.
 

Palvelun kehittäminen jatkuu

NAP avattiin kahden kuukauden kehitystyön jälkeen. Marraskuussa järjestettiin avoin testivaihe käyttäjäkokemusten keräämiseksi. Rajapintakeskusteluita on käyty myös ohjelmistokehittäjien avoimilla foorumeilla. Kehitystyö jatkuu saatujen kommenttien perusteella. Liikennevirasto haluaa kiittää kaikkia NAPin kehitykseen jo nyt osallistuneita.
 
Palvelun käyttäjiä pyydetään antamaan palautetta jatkossakin joko NAPin kautta (oikea yläkulma) tai suoraan tästä linkistä.
 

NAP-palvelukatalogin tietojen hyödyntäminen

Liikennepalvelulain tärkein tavoite 1.1.2018 voimaan tulleiden säännösten osalta on liikkumispalveluja koskevien olennaisten tietojen avaaminen sellaisessa koneluettavassa muodossa, joka palvelee uusien innovatiivisten liikkumispalveluiden kehittämistä. Palvelut ovat NAPissa avoimesti selattavissa eikä NAPia hyödyntävien tahojen tarvitse rekisteröityä palveluun. Varsinaiset rajapintatiedot voivat olla jaossa avoimen datan periaatteilla (maksutta) tai tietoihin voi liittyä muita käyttöehtoja, mutta tietojen on oltava jaossa kaikille tahoille samoilla ehdoilla. Kun nyt NAP-palvelukatalogiin kertyy yhä kattavampaa tietoa, on tärkeää kuulla tietoja käyttävien tahojen näkemyksiä rajapintojen hyödynnettävyydestä. Vuorovaikutusta hyödyntäjien kanssa käydään mm. LIPPU-verkostossa (www.viestintavirasto.fi/lippu).
 
Lisätietoja:
 
Liikennevirasto: NAP-palvelukatalogi
sähköposti: [email protected]
NAP Helpdesk: p. 029 534 3434
 
Trafi: Liikkumispalveluiden tietojen avaaminen (muut kuin NAP-palvelukatalogiin liittyvät kysymykset) Liikkumispalvelun tiedot avoimeksi 1.1.2018
sähköposti: [email protected]
p. 029 534 5050
 
Viestintävirasto:
Sähköposti: [email protected]