Hyppää sisältöön

Helsinki-Riihimäki-ratahankkeessa rakennetaan esteettömät kulkuyhteydet kaikille

Julkaistu 8.3.2024

Esteettömyydessä huomioidaan ihmisten moninaisuus rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteettömät ympäristöt tukevat liikunta- tai toimintarajoitteisten itsenäistä liikkumista ja hyödyttävät kaikkia matkustajia, kuten esimerkiksi matkalaukkujen tai lastenvaunujen kanssa kulkevia. Esteettömyydessä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat.

Mies pyörätuolissa peruuttaa laiturilta junaan

”Esteettömyys huomioidaan suunnittelussa aina, kun Väylävirasto parantaa nykyistä liikenneinfraa tai suunnittelee uusia väyliä. Suunnittelua ohjaavat muun muassa ratalaki, väyliä ja laitureita koskevat ratatekniset ohjeet, EU:n esteettömyyttä koskevat asetukset sekä muut Väyläviraston omat suunnitteluohjeet”, kertoo esteettömyys- ja ympäristöasiantuntija Elina Wikström Väylävirastosta.

Väylävirasto tekee esteettömyysasioissa yhteistyötä mm. Näkövammaisten liiton kanssa. Tavoitteena on rakentaa jokaisen tarpeisiin sopiva, saavutettava ja helppokulkuinen ympäristö. Hankealueen asemia onkin jo uudistettu tai ne tullaan rakentamaan esteettömiksi.
 

Esteettömät matkaketjut Järvenpäähän ja Saunakallioon

”Väyläviraston infrastruktuurin osalta asemilla esimerkiksi laiturialueilla merkittävimpiä tekijöitä ovat laiturin korkeus ja tasonvaihtojen esteettömyys, Elina Wikström kertoo.

Järvenpään ja Saunakallion alueella uudet läntiset laiturit täyttävät esteettömyysvaatimukset. Asemalaitureiden korkeus takaa esteettömän pääsyn junan kyytiin. Laitureiden välillä pääsee liikkumaan esteettömästi Järvenpäässä hisseillä henkilötunnelin kautta ja Saunakalliossa Villasen alikulun kautta.

Esteettömän kulkemisen asema-alueella takaavat myös kulkuyhteydet inva- ja saattopysäköintipaikoille sekä Järvenpäässä bussiterminaaliin. Näyttötaulujen ja ohjeopasteiden lisäksi asemalla on myös pistekirjoitusopasteita. Aseman valaistus- ja materiaalivalinnat tukevat esteetöntä ympäristöä esimerkiksi auttaen hahmottamaan paremmin tasoeroja.
 

Riihimäellä uusittiin hissit, valaistus ja laiturinäytöt

Vuonna 2021 valmistuneen Riihimäen aseman palvelutasoa parannettiin rakentamalla asemalle esteettömyysvaatimusten mukaiset, korkeat laiturit. Laiturille 1 rakennettiin hissi, joka mahdollistaa esteettömän kulkemisen laitureiden välillä. Muut hissit uusittiin. Aseman valaistus ja laiturinäytöt uusittiin, ja laiturikatokset kunnostettiin.  Asematunnelia jatkettiin Peltosaaren suuntaan. Asematunnelin vanha osuus ja viereinen Peltosaaren tunneli kunnostettiin.
 

Esteetön infotaulu Pasilan asemalla jossa pistekirjoitusta

Ainolan uudelle asemalle tulee pistekirjoitusopasteet ja äänimajakoita

”Järvenpään Ainolan uusi asema on suunniteltu palvelemaan matkustajia esteettömästi. Asemalaitureiden korkeus takaa esteettömän pääsyn junan kyytiin. Järvenpään kaupungin toimesta Ainolan aluekeskukseen rakennettava Sinfonia-aukio liittyy itäiseen laituriin samassa tasossa. Läntisen laiturin ja Lepolanväylän välille rakennetaan luiska ja portaat”, kertoo projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta. 

Aseman ali kulkevasta uudesta alikulkukäytävästä rakennetaan portaat ja hissit asemalaitureille ja laitureiden välillä pääsee liikkumaan esteettömästi hissillä. Esteettömän kulkemisen asema-alueella takaavat myös luiskat ja kulkuyhteydet invapaikoille ja saattopysäköintialueelle. 

Näyttötaulujen ja ohjeopasteiden lisäksi asemalle tulee pistekirjoitusopasteita ja äänimajakoita. Aseman valaistus- ja materiaalivalinnat tukevat esteetöntä ympäristöä auttaen hahmottamaan paremmin tasoeroja. Myös Jokelan asemalla tehtävissä muutoksissa huomioidaan esteettömyys. Nykyinen välilaituri puretaan uusien raiteiden tieltä ja uuden, itäisimmän raiteen viereen rakennetaan esteettömyysvaatimukset täyttävä reunalaituri. Nykyistä asematunnelia kunnostetaan.