Hyppää sisältöön

Helsinki-Riihimäki -ratahankkeessa aloitetaan sähkörataurakka

Julkaistu 25.8.2022 13.30

 

Vaikka lämpimät kesätuulet puhaltavat vielä lempeästi, on aika suunnata katse hetkeksi syksyyn ja siihen, mitä se tarkoittaa Helsinki-Riihimäki -ratahankkeessa. 

Helsinki-Riihimäki -hanke etenee aikataulussa ja positiivisesti. Suunniteltavat uudet raiteet sijaitsevat aivan nykyisten raiteiden vieressä ja rakentaminen tapahtuu rataliikenteen vieressä, mikä asettaa omat haasteensa rakentamisen ja junaliikenteen yhteensovittamiselle. 

- Hankkeen suunnittelu on edennyt ratkaisuhakuisesti ja optimoiduilla ratkaisuilla on pystytty minimoimaan muun muassa ympäristölle aiheutuvat haitat, kuten meluavat työt yöaikaan, kertoo hankkeen suunnittelupäällikkö Anssi Honkala Viakon Infra Oy:stä. 

Rakentaminen on käynnissä Kytömaan ja Ainolan välillä. Keväällä aloitettu perustusten rakentaminen jatkuu Ainolanväylän eteläpuolella.  Työmaaliikennettä on jonkin verran radan itä-, sekä länsipuolella. Työmaa-ajojen aikana paikalla on liikenteen ohjaaja, joka takaa turvallisen kulun kaikille osapuolille.

Sähkörataurakka tehdään talvikauden aikana

Elokuussa on aloitettu sähkörataurakka, jonka tarkoituksena on asentaa jo valmistuneisiin perustuksiin sähkörataporttaalit sekä orret. Sähkörataurakointi jatkuu aina keväälle 2023 saakka. 

- Tehtävien sähköratamuutosten tarkoituksena on mahdollistaa uusien raiteiden rakentaminen myöhäisemmässä vaiheessa. Urakan aikana asennamme uudet portaalit pylväineen, siirrämme ajojohtimet uusille rakenteille sekä puramme vanhoja rakenteita., kertoo NRC Group Finland Oy:n projektipäällikkö Jori Friman.

Portaaliorret ovat pituudeltaan 25-30 metriä, joten niitä ei pysty kuljettamaan asennuspaikalle valmiiksi kasattuina. Ne siis kasataan arkipäivisin asennuspaikkojen läheisyyteen valmiiksi ja arkiöisin suoritetaan niiden asennukset radan yli junaliikennekatkoissa. Portaalirakenteiden asentamisen jälkeen ajojohtimet siirretään nykyisistä rakenteista asennetuille portaaleille.

Suurin osa melua aiheuttavista töistä tehdään päivisin ja yötöiden osuus pyritään minimoimaan. Satunnaiset yötyöt ovat kuitenkin pakollisia, sillä portaalien nostamista paikoilleen ei voida suorittaa silloin, kun junat liikennöivät. Työtä tullaan tekemään sekä arkipäivisin että arkiöisin. Kaikki mahdollinen työ mikä on tehtävissä päivisin tehdään päiväsaikaan. Junaliikenteestä johtuen radalla tai radan yläpuolella tehtävä työ on tehtävä junaliikennekatkoissa yöaikaan klo 23:30-05:10.

Kytömaantiellä on aloitettu koestabilointi

Hankkeen alueella on aloitettu koestabilointi Kytömaantien kohdalla. Koerakenteella on tarkoitus tutkia ja optimoida tulevan uuden raiteen alla olevan maapohjan vahvistamista stabilointimenetelmällä. Syvästabiloinnissa maapohjaan tehdään sideainetta pohjamaahan sekoittamalla noin 15 metriä syviä 700mm halkaisijaltaan olevia pilarimaisia rakenteita. Nämä pilarit toimivat uuden radan perustuksena.  Koerakenteella varmistetaan ja optimoidaan menetelmän käyttöä uuden radan pohjarakenteena.

Koerakenteesta saatujen tietojen perusteella tullaan toteuttamaan varsinainen syvästabilointi noin kilometrin pituisella pehmeikköosuudella. Koerakenteen pidempiaikaisen painumisseurannan perusteella selviää myös, riittääkö se yksistään radan perustamistavaksi, vai tarvitaanko lisäksi esimerkiksi paalulaattaa. 

Nyt käynnissä olevien urakoiden valmistuttua keväällä 2023 hankkeen rakentaminen jatkuu itäpuolen siltojen ja ratapenkereen rakentamisella. 

Lisätietoa

Riitta Parviainen,
projektipäällikkö,
Väylävirasto,
[email protected],
p. 0295 34 3034 

Hanketta voit seurata hankkeen Facebooksivuilta sekä verkkosivuilta. 

https://www.facebook.com/hkiriihimaki/

https://vayla.fi/helsinki-riihimaki


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta