Takaisin

Hållfasthetsbrister i broar som Trafikverket undersökt

Hållfasthetsbrister i broar som Trafikverket undersökt

Julkaistu 02.01.2017

På grund av de hållfasthetsbrister i betong som framkommit i fjol har Trafikverket gjort stickprov på 18 landsvägsbroar som byggts 2011-2016. Hållfasthetsbrister hittades i sex broar.

Broarna finns på olika håll i landet. Från varje bro togs sex prover, där man undersökte tryckhållfastheten och densiteten samt gjorde två optiska luftporanalyser.

Undersökningen visade att sex broar inte uppfyller hållfasthetskraven. Dessa sex broar är Autovarikko bro i Tammerfors, Veitikka överfart i Rovaniemi, Suopellonpolku underfart i Uleåborg, Niemenranta underfart i Uleåborg, Västersundoms överfart A i Vanda och Takamäki överfart i Seinäjoki.

Förteckning över undersökta broar (på finska)

Broarna har ingen tydlig, gemensam nämnare i fråga om leverantören, entreprenören eller typen av bro.

Hållfasthetsbristerna inverkar på brons livslängd

Det är tryggt att använda broarna för normala transporter inom persontrafik och näringslivets transporter.

Hållfasthetsbristerna innebär kortare livslängd för broarna, som planeras hålla i 100 år.

Undersökningarna fortsätter

Följande steg är att man skilt för varje bro undersöker vilka åtgärder som krävs samt utvidgar stickprovsurvalet.

Trafikverket kommer i början av året att undersöka flera broar som byggts 2011-2016. Dessutom tas prover från 5-10 år gamla broar. Genom att utvidga tidsramen får man reda vilken inverkan olika tillsatsämnen har.

Resultaten av tilläggsundersökningarna samt åtgärdsplanerna klarnar i början av året. Den effektiverade kvalitetskontrollen av broar som byggs fortsätter tillsvidare.

Någon entydig orsak till hållfasthetsbristerna har ännu inte framkommit.

 

Ytterligare information:

Enhetschef Minna Torkkeli, tfn 029 534 3632 eller förnamn.efternamn(at)liikennevirasto.fi
(inte anträffbar 9-13.1.2017)

Direktör Markku Nummelin, tfn 029 534 3971 eller fornamn.efternamn(at)liikennevirasto.fi


reaktionapit