Takaisin

Asemanseutuja kehitetään yhteistyössä: Vaihtoyhteydet, oheispalvelut ja tarjonta tekevät toimivan solmupisteen

Asemanseutuja kehitetään yhteistyössä: Vaihtoyhteydet, oheispalvelut ja tarjonta tekevät toimivan solmupisteen

Julkaistu 20.06.2018

Kaupungin keskeisimmällä paikalla sijaitsevilla rautatieasemilla kohtaavat sekä ihmiset että intressit. Onnistuneen kehittämistyön taustalla onkin tiivis yhteistyö kaupungin, palveluntuottajien ja väylänpitäjän kanssa.


Asemanseutujen kehittäminen on osa julkisen liikenteen toimintaedellytysten varmistamista. ”Liikenneviraston tavoitteena on toimiva ja hyvä asemanseutu. Vaikka meidän tonttimme rajoittuukin ratainfraan, asemanseudut täytyy nähdä laajempana kokonaisuutena, jossa tavoitteita, aikatauluja sekä rahoitusta sovittelemalla saavutetaan parhaat tulokset”, sanoo johtaja Anna Saarlo.

Houkuttelevaksi liikennemuodon tekee riittävä tarjonta, sujuvat vaihdot liikennemuodosta toiseen sekä hyvät oheispalvelut. ”Kestävä kulku- ja kuljetusmuoto halutaan mahdollistaa kaikille asiakkaille. Asemanseutu muodostaa keskeisen alueen kaupunkirakenteessa ja on houkutteleva ihmisten ja palveluiden kohtaamispaikka, monenlaista potentiaalia siis riittää.”

Rautatieasemia kehitetään useilla paikkakunnilla

Isoja asemaseudun kehittämiskokonaisuuksia on tällä hetkellä käynnissä mm. Tampereella ja Helsingin Pasilassa. Rautatien läheisyydessä tapahtuva rakentaminen on erittäin vaativaa. ”Lähtökohtana on, että kaikki rakentaminen tapahtuu liikenteen ehdoilla. Rakentamistöitä ja liikennettä sovitetaan yhteen todella tarkasti. Pasilassa työmaan läpi kulkee n. 1500 junaa päivässä ja Tampereella n. 300 päivässä, joiden matkustajamäärät ovat useita miljoonia vuositasolla. On selvää, että turvallisuus on työmaan ykkösasia”, kertoo Tampereen hankkeessa toimiva projektipäällikkö Mikko Heiskanen.

”Liikennevirasto haluaa edistää näitä hankkeita ja tuo mukanaan hankkeisiin rataympäristössä rakentamisen erityisosaamista. Meidän vastuullamme on sujuvan ja turvallisen liikenteen varmistaminen muutostöiden keskellä radanpidon ehdoilla.”

Myös pienempiä kehityshankkeita on käynnissä. ”Iittalaan avattiin vastikään taideasema, lähiliikenteen asemilla pääkaupunkiseudulla kokeilimme Fiksu Assa - yhteisprojektissa ihmisten ja erilaisten palvelujen törmäyttämistä. Arjen liikkumiskokemus voi parantua pienilläkin kehittämistoimilla, tästä syystä asemanseudun kehittämishankkeissa on käytössä laaja keinovalikoima”, Saarlo lisää.

Toimintaperiaatteet sidosryhmäkeskustelun pohjaksi

Koska infrahankkeet ovat tyypillisesti mittavia investointeja ja pitkiä hankkeita, sidosryhmät pyritään saamaan saman pöydän ääreen varhaisessa vaiheessa. ”Hankkeet luovat toisilleen edellytyksiä, joten toteutusjärjestyksellä on merkitystä. Tästä syystä suunnitelmista on hyvä saada tietoa heti ensi metreiltä”, sanoo Saarlo.

Liikennevirasto on koonnut omat asemanseutujen kehittämistavoitteet toimintalinjoiksi. Näissä käydään läpi väylänpitäjän vastuualueita, priorisointitapoja ja toteuttamiskeinoja, mutta myös asemanseutujen kehittämismahdollisuuksia laajemmasta näkökulmasta.


Julkaisu: Liikenneviraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla 18/2018

Lisätietoa:
Johtaja Anna Saarlo, liikenne- ja maankäyttöosasto, p. 029 534 3921
Projektipäällikkö Mikko Heiskanen,  p. 029 534 3808 (paikalla 16.7. alkaen)


reaktionapit