Julkisen liikenteen markkinaosuustilasto ja suoritetilasto 2016 ja 2014

Julkisen liikenteen markkinaosuustilasto sisältää Suomen sisäisen henkilöliikenteen markkinaosuudet vuonna 2016 ja 2014. Julkisen liikenteen suoritetilasto sisältää Suomen sisäisen matkustajaliikenteen suoritteet excel-tiedostoina, joissa verrataan vuoden 2016 / 2014 suoritetietoja vuoden 2015 / 2013 tietoihin.

Tilastot julkaistaan vuorovuosittain Julkisen liikenteen suoritetilasto -julkaisun kanssa.

Markkinaosuustilasto 2016 (pdf)

Markkinaosuustilasto 2014 (pdf)

Markkinaosuustilasto ei sisällä kevyttä liikennettä. Vesiliikenteen osalta tilasto sisältää vain Suomenlinnan lautan liikenteen.

Julkisen liikenteen suoritetilasto 2016 (excel)

Julkisen liikenteen suoritetilasto 2014 (excel)

Yli viiden prosentin kasvu on merkitty taulukkoon vihreällä värillä ja yli viiden prosentin lasku punaisella värillä.