Hyppää sisältöön

Tilaisuudet ja suunnitelmat

Markkinavuoropuhelu, rakennusurakat (13.11.2023)

Väylävirasto on pitänyt Tampere-Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeella markkinavuoropuhelun 13.11.2023 Teams-yhteydellä. Tilaisuudessa on esitelty hanketta sekä tulevia rakennusurakoita.  

Markkinavuoropuhelun esitys on ladattavissa tästä linkistä.

Vuorovaikutustilaisuus - Elving saha, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia (1.10.2023)

Väylävirasto on julkaissut 27.9.2023 vuorovaikutustilaisuuden kutsun Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi/. Kutsu on julkaistu Nokian Uutiset -lehdessä 28.9.2023. 

Vuorovaikutustilaisuus Elving saha, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia järjestettiin 25.10.2023.

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.

Tilaisuudesta ja ratasuunnitelmasta voi jättää palautetta 10.11.2023 saakka Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelun kautta. Palaute -painike löytyy sivuston lopusta, tässä linkki

Maastomallimittaukset alkavat (1.9.2023)

Kohteissa Vaammalan liikennepaikka, Nohkuan ylikulkusillan korvaava tie sekä Elvingin saha aloitetaan maastomallimittauksia. 

Mittaukset ajoittuvat syyskuun lopusta lokakuun loppuun.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös - Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala (11.7.2023)

Liikenne- ja viestintävirasto on 30.6.2023 päätöksellään TRAFICOM/262412/05.03.160.01/2023, hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman: Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä 11.7.2023 - 17.8.2023. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä (hallintolaki 62 a §).

Kuulutus, päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus on julkaistu 11.7.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/j9np/hyvaksymispaatos. 

Tiesuunnitelman nähtävilläolo - Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta (7.6.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 7.6.2023 tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 8.6.2023. 

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 7.6.2023 - 7.7.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutus on pitänyt tehdä ennen nähtävänäoloajan päättymistä, eli 7.7.2023 mennessä. 
Muistutuksen on voinut tehdä osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/8g7k/nahtavillaolo tai toimittamalla se Väyläviraston kirjaamoon osoitteeseen [email protected]. Kirjaamoon lähetettävään muistutukseen on tullut liittää asiatunnus VÄYLÄ/3891/04.01.01/2021.

Markkinainfo (13.6.2023)

Markkinainfon aineisto on ladattavissa tästä linkistä. 

Seuraava markkinavuoropuhelu Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantamien -hankkeella on suunniteltu pidettäväksi syksyllä 2023. 

Hankeorganisaatio tiedottaa kuntia ja asukkaita eri kohteista. Linkkejä alla (24.5.2023)

Tampere-Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen:

Ulvila kuntatiedote - Harjavalta kuntatiedote - Kokemäki kuntatiedote - Nakkila kuntatiedote - Nokia kuntatiedote - Sastamala kuntatiedote 

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Aarnio-Pohjalantie, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Sastamala (28.2.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 28.2.2023 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Alueviesti ja Tyrvään Sanomat -lehdissä 1.3.2023. 

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 28.2.2023 - 30.3.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/5169/04.01.01/2021 (ratalaki 22 §).

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Haistila-Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila (15.2.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 15.2.2023 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Ulvilan Seutu -lehdessä 16.2.2023. 

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 15.2.2023 - 17.3.2023 välisen ajan.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/8043/04.01.01/2020 (ratalaki 22 §).

Tiesuunnitelman nähtävilläolo - Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki (25.1.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 25.1.2023 tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 26.1.2023. 

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 25.1.2023 - 24.2.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väyläviraston [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/1550/04.01.01/2021 (LjMTL 27 §).

Tiesuunnitelman nähtävilläolo - Kaukolantie - Vinkkiläntie, tasoristeyksien poisto, tiesuunnitelma, Sastamala (27.12.2022)

Väylävirasto on julkaissut 27.12.2022 kuulutuksen tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Alueviesti ja Tyrvään Sanomat - lehdissä 28.12.2022.

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 27.12.2022 - 26.1.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väyläviraston [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/1549/04.01.01/2021 (LjMTL 27§).

Vuorovaikutustilaisuus – Äimälä-Aro, tasoristeyksien poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki (30.11.2022)

Väylävirasto on julkaissut 30.11.2022 vuorovaikutustilaisuuden kutsun Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kutsu on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 30.11.2022.

Suunnitelmia on esitelty asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 20.12.2022 kello 17:00-18:30 Teams-tapahtumassa. Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niistä on voinut esittää mielipiteensä. 

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Kokemäki (23.11.2022)

Väylävirasto on julkaissut 23.11.2022 kuulutuksen ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 24.11.2022.

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.11.2022 - 23.12.2022 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/6145/04.01.01/2021 (ratalaki 22 §).

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia (16.11.2022)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Nokian Uutiset -lehdessä 17.11.2022.

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 16.11.2022 - 16.12.2022 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/7616/04.01.01/2020 (ratalaki 22 §).

Hankeorganisaatio tiedottaa kuntia ja asukkaita eri kohteista. Linkkejä alla (5.4.2022)

Pohjatutkimukset hankkeella

Pohjatutkimuksia on käynnissä hankkeella, ja niitä suoritetaan useamman eri toimijan toimesta.

Hankkeen yksityistietoimitukset

Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hankkeessa suoritettavien alueellisten yksityisteiden toimitukset ovat käynnissä. Yksityistietoimituksessa päätetään tasoristeyksien poistamisesta ja korvaavien yhteyksien rakentamisesta.


Yksityistietoimitukset koskevat seuraavia tasoristeyksiä:
•    Sastamalan kaupunki: Leivintie, Rinne-Koivistontie
•    Kokemäen kaupunki: Kujanpääntie, Ahvenuksentie, Isotalo 
•    Harjavallan kaupunki: Näyhälä, Nurminen
•    Nakkilan kunta: Pelto, Turvepehkutehdas

Hankkeen yhteydessä tehdään yksityistietoimitus, jossa päätetään Nohkuan huonokuntoisen ylikulkusillan poistamisesta ja korvaavien tieyhteyksien rakentamisesta.

Lisätietoa yksityistietoimituksista sekä alustavista toimenpidesuunnitelmista antaa rakennuttajakonsultin maankäyttöasiantuntija Don Seres.

Ramboll CM Oy, maankäyttöasiantuntija, Don Seres p. 040 542 1446