Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia

Nähtävilläoloaika: 16.11.2022-16.12.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia

Metsänvartijan ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelmassa on käsitelty Metsänvartijan ja Kesäniementien tasoristeykset, jotka sijaitsevat Nokian kaupungin alueella. Suunnitelma käsittää Metsänvartijan tasoristeyksen sulkemisen ja korvaamisen yksityistiejärjestelyillä sekä Kesäniementien tasoristeyksen parantamisen puolipuomilaitoksella.

Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/7616/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto https://vayla.sharefile.eu/d-scea6303814fb4a5a84e85966c5f60dd2

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 16.11.2022