Hyppää sisältöön

Ruohonjuuritason yhteistyö tuottaa vaikuttavia tuloksia

Julkaistu 21.9.2021

Karelia CBC eli Cross-border Cooperation on yksi rajat ylittävän yhteistyön ohjelmista, joiden tavoitteena on lisätä ohjelma-alueiden vetovoimaisuutta ja kehittää hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla. Ohjelmia rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Karelia CBC jutun kuvituskuva, näkymä metsäteatterimaisemasta, Peer Günt -esityksestä.
Kareli CBC ohjelmajohtaja Marko Ruokangas

Karelia CBC -hankkeiden lähtökohtana on ollut kehittää 1,5 miljoonan asukkaan alueesta houkuttelevampi yhteistyön avulla. Kehitystoiminnalle on määritelty neljä toimintalinjaa, joita ovat kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö, houkutteleva kulttuuriympäristö, puhdas ja viihtyisä asuinympäristö sekä toimivat rajanylitykset. Parannusta rajaliikenteeseen saatiin juuri, kun Vartiuksen rajanylityspaikka valmistui.

Yhteistyö lisää vakautta

Karelia CBC ohjelmassa valittiin kaikkiaan 61 hanketta toteutukseen. Näistä jo 14 on valmistunut. Ohjelmien tarkoituksena on lisätä raja-alueiden hyvinvointia kehittämällä asioita yhdessä naapureiden kanssa.
    – Keskeistä yhteistyöhankkeissa on turvallisuuden ja vakauden lisääntyminen. CBC ohjelmia toteutetaan kaikilla EU:n ulkorajoilla. Esimerkiksi Välimerellä ollaan hankkeiden kautta tekemissä myös Syyrian konfliktialueen monitahoisten ongelmien kanssa. Mikrotason yhteistyöllä on yllättävän suuri merkitys ristiriitojen ehkäisemisessä, Karelia CBC:n ohjelmajohtaja Marko Ruokangas kertoo.

Ruokaa, kulttuuria ja kiertotaloutta

Globaalitason ympäristöhaasteet, kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteetistä huolehtiminen ovat läsnä myös näissä hankkeissa.
   – Rajanylityspaikkojen toimintaedellytykset paranevat yhteistyöllä. Esimerkiksi jätehuoltoa on kehitetty sitouttamalla kyliä ja kylien asukkaita toimintaan kiertotalouden puolesta. Paikallishistoriaa hyödynnetään sekä kouluopetuksessa että matkailuvalttina. Teatterihankkeessa on sopeutettu onnistuneesti suunniteltuja toimenpiteitä korona-aikaan ja ruokamatkailun yhteishankkeessa tehdään kulttuurivaihtoa gastronomian keinoin, avaa Ruokangas hankkeiden sisältöjä.

Työpaikkoja luodaan kilpailukykyä parantamalla

Ohjelmajohtaja on ollut hyvin tyytyväinen hankkeiden toteutumiseen.
 – Yritysyhteistyön avulla luodaan alueelle liiketoimintaa ja työpaikkoja. Innovaatioyhteistyötä kehitetään vastaamaan kasvaviin tarpeisiin. 
– Esimerkiksi Venäjän puolelta on tapauksia, joissa ihmiset olisivat joutuneet muuttamaan työn perässä Pietariin. Ohjelmiemme ansiosta he ovatkin löytäneet uusia, hyviä työskentelymahdollisuuksia ja päättäneet jäädä, ohjelmajohtaja Ruokangas kertoo.
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta