Hyppää sisältöön

Ikiaikaista yhteistyötä Barentsin alueella

Julkaistu 21.12.2021

– Kolarctic CBC -ohjelmassa on keskeistä huolehtia pohjoisen alueen veto- ja pitovoimasta sekä talouden elinvoimaisuudesta. Tavoitteeenamme on ylläpitää ja kehittää alueelle luontevaa, ikiaikaista yhteistyötä valtioiden rajojen yli, kertoo ohjelmapäällikkö Riikka Holster Kolarctic CBC -ohjelmasta. Mikkelistä vuonna 2017 pohjoiseen muuttanut Holster pitää työtään äärimmäisen mielenkiintoisena.

Kolarctic CBC -alueet
Kolarctic CBC ohjelmapäällikkö Riikka Holster

– Vaativa ilmasto, haavoittuva luonto, harva asutus ja ilmastonmuutos haastavat arktista aluetta ankarasti. Alueen toimijoiden on tärkeää yhdistää voimansa alueen elinolosuhteiden parantamiseksi ja ansaintamahdollisuuksien lisäämiseksi, kertoo Holster. 

– Täällä on kylmän ilmaston osaamista esimerkiksi teknologiaan, rakentamiseen ja liikenteeseen liittyen. Arktinen osaaminen kiinnostaa myös muissa maissa. Osaamista on mahdollista myös kaupallistaa ja luoda siten uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Holster sanoo.

Esineiden internetillä porokolareita estämään

Käynnissä olevissa hankkeissa on mukana niin asuinrakennusten kiinteistönhallintaa, arktisten jokien ennallistamista kuin disruptiivisen teknologiankin hyödyntämistä. Yhdistämällä perinteinen arktinen rakentamistaito nykyisiin teknologioihin luodaan uusia, ympäristöä hyödyttäviä innovaatioita. Ihmisen tekemiä häiriöitä pohjoisen jokivesistölle korjataan Norjan Nordlandista Venäjän Kuolan niemimaalle ulottuvassa hankkeessa parantamalla 208 kilometrin matkalla vesistön ekologista tilaa.

– Disruptiivista eli häiritsevää tietotekniikkaa taas hyödynnetään esimerkiksi innovoitaessa ratkaisuja liikenne- ja viestintäjärjestelmiin. Yksi tällainen on Iot-teknologian hyödyntäminen porokolareiden vähentämiseksi, kertoo Holster.

Rajat ylittävät väylät ovat siltoja kulttuurien välillä

Marraskuussa valmistunutta Raja-Joosepin rajanylityspaikan parantamista Riikka Holster pitää alueen kannalta merkittävänä.

– Sujuva rajanylitys helpottaa tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä, kuntien ja yritysten yhteistyötä, alueen asukkaiden välistä kanssakäymistä ja lisää myös alueen matkailun vetovoimaa. Hankkeissa suunnitellaan ja kehitetään maiden välillä myös yhteisiä, rajat ylittäviä matkailureittejä, kertoo Holster.

Kuolan ja Lotan rajanylityspaikan välisen tien parannushanke valmistui loppuvuonna 2021. Tien parantamisen myötä talous-, matkailu ja kulttuuriyhteydet Murmanskin ja Inarin ja edelleen koko Pohjois-Suomen välillä paranivat. 

Kaamanen–Kirkkoniemi-tien parannushanke on käynnissä aina vuoden 2022 helmikuun loppuun saakka. Kaamasen ja Neidenin välisellä tieosuudella sattuu usein poro- ja villieläinkolareita. Tie on usein myös poikki suuren lumimäärän vuoksi, ja rekkoja saattaa olla poikittain tiellä sääolosuhteiden vuoksi. Tietä levennetään ja linjausta parannetaan turvallisuuden ja liikennöitävyyden parantamiseksi.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta