Hyppää sisältöön

Rajanylityspaikkojen yhteisrahoitushankkeet mahdollistavat paremmat toimintaedellytykset Tullille ja Rajavartiolaitokselle

Julkaistu 9.6.2021

Väylävirasto koordinoi kuutta Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoittamaa rajat ylittävän yhteistyön, eli cross-border co-operation (CBC)-hanketta, joissa kehitetään rajanylityspaikkojen infrastruktuuria. Hankkeiden kesto on 36 kuukautta rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, ja ne toteutetaan vuosien 2019–2022 aikana.

Lentokuva Vartiuksen rajanylityspaikalta toukokuussa 2021

Hankkeet mahdollistavat enemmän ja hyödyttävät yhteiskuntaa

– ENI eli European Network Initiative CBC-hankkeissa rahoitukselliset resurssit ovat paremmat kuin kansallisin voimavaroin olisi mahdollista toteuttaa. Väyläviraston koordinoimissa yhteisissä hankkeissa on positiivinen henki ja ne keventävät hallintoa meidän osaltamme, kertoo rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa Rajavartiolaitokselta.

Kehittämishankkeet luovat raja-alueille toimintamahdollisuuksia, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa muun muassa elinkeinoelämän ja kaupallisten toimintamahdollisuuksien parantumisen myötä. Infrastruktuurin ja rajavalvonta-asemien fasiliteettien paranemisen myötä rajanylitystoiminta ja -valvonta tehostuu. Nopeampi ja joustavampi rajanylitys palvelee kaikkea rajaliikennettä.

Koronan myötä rajanylitysliikenne Itärajalla on pudonnut 10 prosenttiin normaalista. Rajaliikennettä avataan Suomen exit-suunnitelman mukaisesti, ensin EU:n sisärajojen alueella, kertoo Tuomas Laosmaa.

Havainnekuva Raja-Joosepin tarkastusasemasta. Kuva: Senaatti kiinteistöt.

Tullivalvonta tehostuu ja henkilöstön työskentelyolosuhteet paranevat

– ENI CBC-hankkeiden myötä Tulli pystyy uudistamaan Vainikkalan junien läpivalaisulaitteen, hankkimaan uuden junien läpivalaisulaitteen Imatralle sekä uudistamaan Vaalimaan läpivalaisulaitoksen tekniikan täysin. Nämä hankkeet ovat tullivalvonnan kannalta isoja kehityshankkeita, kertoo ENI CBC -hankkeiden hankepäällikkö Raija Taleva Tullista.

Lisäksi useisiin hankkeisiin liittyy myös muiden valvontatekniikoiden uudistamista. Vaalimaan tulli-ja raja-asemalla toteutetaan huomattava työskentelyolosuhteiden parantaminen asiakaspalvelutiloissa.

– Vartiuksessa ja Raja-Joosepissa toteutetaan parhaillaan toiminnallisia parannuksia liikennealueille ja kiinteistöihin. Raja-Joosepissa saadaan nyt täysin uudet tilat Tulli- ja raja-asemarakennukselle ja päästään muuttamaan uusiin tiloihin väliaikaisesta parakista, sanoo Taleva.

– ENI CBC –hankkeet ovat merkittäviä infra-hankkeita ja yhteisrahoituksen turvin Tulli pystyy uudistamaan valvontatekniikkaa ja parantamaan työskentelyolosuhteita ja toiminnallisuutta Tulli-ja raja-asemilla, Taleva kertoo.

Kolarctic CBC, Karelia CBC ja Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC ovat rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia, joilla lisätään ohjelma-alueiden vetovoimaisuutta ja kehitetään hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla. Ohjelmia rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta