Hyppää sisältöön

Ratatöiden turvallisuus edellyttää ennakointia ja suunnittelua

Julkaistu 23.8.2022

Rataverkon kunnossapito ja etenkin isot parantamishankkeet edellyttävät liikenteen ja töiden turvallista yhteensovittamista. Miten työntekijät, matkustajat ja ohikulkijat pidetään turvassa töiden aikana? Rataturvallisuutta koskevia ohjeita ja käytäntöjä on runsaasti. Hyvissä ajoin tehty ennakkosuunnittelu on edellytys onnistuneelle ratahankkeelle.

Projektipäällikkö Jouni Vauhkonen Väylävirastosta.

Turvallisuus tulee suunnitelmallisuudesta

Ratatöissä tarvitaan suunnitelmallisuutta muun muassa siksi, että radalla ei ole maanteiden tapaan mahdollisuuksia kiertoreitteihin. 

“Suuremmat hankkeet ja uusien järjestelmien käyttöönottojen suunnittelu voidaan aloittaa vuosia etukäteen. Näin on tehty esimerkiksi Oulun ratapihan turvalaitehankkeessa, jossa käyttöönottojen vaatimat pitkät liikennekatkot on suunniteltu jo pari vuotta ennen H-hetkeä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni Vauhkonen Väylävirastosta. 

Töiden reilu ennakointi on edellytys rataliikenteen liikennesuunnittelulle ja liikenteenohjaukselle. Ennen töiden aloittamista on tehtävä myös tarvittavat ratatyöilmoitukset ja liikenneturvallisuussuunnitelmat. Työvaiheistuksen suunnittelulla ehkäistään muun muassa kaapeli- ja muiden infravaurioiden syntyä. 

Suunnitelmien ja tiedon jakaminen on olennaista, jotta kaikilla hankeosapuolilla on yhteinen näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä. Ratatöissä soitettavien puheluiden sisältö ja puhetapa ovat sovitun määrämuotoisia.

Ratatyöpalaverit noudattavat tiettyä kaavaa. Palaveriin on määritelty toimintamalli, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen samalla alueella tehtävät ratatyöt. 

Osaaminen ja perehdytys ovat turvallisuuden kulmakiviä

Turvallisuusosaamisen pitää olla kunnossa ennen kuin pääsee töihin radalle. Osattavien asioiden listaan kuuluu esimerkiksi radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) tuntemus. 

Ennen ratatyön alkua paikalliseen ratapihaan pitää perehtyä, etenkin kun työporukkaa tulee ympäri Suomen. Työalue näyttää aina kaavioissa erilaiselta kuin maastossa. Turvallisin tapa tehdä töitä pitää arvioida kohdekohtaisesti, ja vaarojen välttämisessä paikallistuntemus sekä tapauskohtainen arvio ovat välttämättömiä. 

“Esimerkiksi Oulussa ratapihaliikenteen ohjaus on pitkälti manuaalista. Työmaan pitää arvioida, miten liikenteenohjaus voi tehdä työnsä aiheuttamatta vaaraa liikenteelle”, Vauhkonen kertoo. Jokainen työntekijä on perehdytettävä ja osallistettava turvallisuustyöhön huolella. Myös työmaan vastuiden on oltava selkeät.

Sovellukset tukevat turvallisuutta

Turvallisuuden palapeliä täydentävät erilaiset sovellukset, kuten RUMA (rataurakoitsijoiden mobiilialusta), joka muun muassa paikantaa ratatyöryhmiä. Väylävirastolla on lisäksi turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä TURI, johon kaikki poikkeamat kirjataan. Näin menneistä virheistä opitaan tulevaa varten. 

“Vaikka Suomessa rataturvallisuus on parantunut koko ajan, työmailla pitää olla hereillä. Turvallisuusasioissa ei ole varaa lipsua”, Vauhkonen toteaa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta