Hyppää sisältöön

Rautatieturvallisuuden seminaarissa korostui töiden suunnittelun merkitys

Julkaistu 31.5.2022

Väylävirasto järjesti turvallisuuspäivän 19.5. Oulussa. Turvallisuuspäivä liittyi Oulun ja Kokkolan ratapihojen turvalaitehankkeisiin ja Oritkarin kolmioraidehankkeeseen. Päivän teemana oli rautatieturvallisuus. Puhujat korostivat suunnitelmallisuuden, luottamuksen ja yhteispelin tärkeyttä.

"Tämän päivän tavoite on tukea sitä, että jokainen pääsee turvallisesti kotiin", kiteytti Väyläviraston projektipäällikkö Jouni Vauhkonen avatessaan tilaisuuden. 

Vauhkonen kannusti osallistujia keskustelemaan ja tuomaan avoimesti esille myös asioita, joita ei ole vielä ohjeistettu tai tunnistettu vaaranpaikoiksi.  

Niin seminaarin keskusteluissa kuin ratahankkeessakin tarvitaan luottamusta ja yhdessä tekemisen meininkiä. Tietoa tulee jakaa avoimesti niin, että mahdollistetaan toisten onnistuminen. 

"Välitetään ja huomioidaan hyvässä hengessä pienetkin vaaran paikat, joita aina joskus ilmenee", totesi rautatieturvallisuuden johtava asiantuntija Marko Tuominen Väylävirastosta.

Suunnittelu alkaa jopa vuosia ennakkoon

Työskentely radalla vaatii suunnittelua, joka on aloitettava erittäin hyvissä ajoin. Työvaiheiden huolellinen suunnittelu tukee sekä hankkeen onnistumista että liikenteen sujumista. Jos hanke vaikuttaa huomattavasti liikennöintiin, niin töitä aikataulutetaan kuukausia tai jopa vuosia etukäteen. Oulun ja Kokkolan ratapihojen turvalaitehankkeet ovat esimerkkejä suurista ja haastavista hankkeista.

Suunnitelmallisuutta tukee erityinen ratatyöpalaverikäytäntö. Se on tarkasti määritelty kokousmalli, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen saman työkokonaisuuden alueella tehtävät ratatyöt. Käytäntö varmistaa muun muassa ratatöiden yhteensovituksen ja ratatyölupien rytmityksen.   

"Palavereissa jaetaan tietoa niin, että syntyy yhteinen ymmärrys. Hyvässä ratatyöpalaverissa on osaava vetäjä, sovitut asiat kirjataan tarkasti ja kaikki sitoutuvat yhdessä sovittuun. Jos ratatöihin aikova ei osallistu palaveriin, niin radalle ei ole menemistä", liikennesuunnittelupäällikkö Pertti Siltakoski Fintraffic Raide Oy:stä totesi. 

Koko työporukka mukaan turvallisuustyöhön

Vaikka turvallisuussuunnitelmat tehdään reilusti ennakkoon, niin riskejä arvioidaan jatkuvasti hankkeen kuluessa, ja toimintatapoja tarkennetaan tarvittaessa.  Tärkeitä linkkejä turvallisuuden ketjussa ovat työntekijöiden perehdytys ja osallistaminen turvallisuustyöhön.

"Työporukkaa tulee usein eri puolelta Suomea. Esimerkiksi työalueeseen ja ratapihaan tulee tutustua niin, että kokonaisuus tulee tutuksi", Marko Tuominen totesi.

Turvallisuuspäivä oli asiantuntijaseminaari, johon osallistui noin 40 henkeä. Osallistujat olivat pääosin Väyläviraston ratahankkeiden asiantuntijoita ja Oulun ja Kokkolan ratapihojen turvalaitehankkeen sekä Oritkarin kolmioraidehankkeen osapuolia. 

Päivän ohjelma käsitteli myös esimerkiksi päätoteuttajan roolia ja vastuita, poikkeamien käsittelyä ja toimintaohjeita vaarallisten aineiden kuljetuksiin tarkoitetuilla VAK-ratapihoilla. 

Lue lisää töistä Oulun ja Kokkolan ratapihoilla: https://vayla.fi/-/oulun-ja-kokkolan-asetinlaitetilat-valmistuneet 

Tutustu myös Oritkarin kolmioraiteen hankkeeseen: https://vayla.fi/oulun-ratapihat/oritkarin-kolmioraide 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta