Hyppää sisältöön

Yleisötilaisuus E18 Turun kehätien (kt 40) parantamisesta välillä Naantali-Raisio

Julkaistu 18.10.2021 8.30

 

Väylävirasto on aloittanut keväällä 2021 E18 Turun kehätien (kantatie 40) tiesuunnitelman laatimisen välillä Naantali‒Raisio. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään 28.10.2021 klo 17‒19 Naantalissa (Kristoffer-sali, Opintie 2, Naantali). Tilaisuudessa esitellään tiesuunnitelman lähtökohdat, aikataulu ja suunnittelun organisointi. Kerromme myös osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista suunnitteluprosessin aikana.

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitetään, että kantatie 40 rakennetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi välillä Ruonan yhdystie‒Juhaninkuja ja parannetaan kaksikaistaisena maantienä välillä Humalistontie‒Ruonan yhdystie. Kantatieltä 40 poistetaan tasoliittymät, ja ne korvataan eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä. Tiesuunnitelma valmistuu tämänhetkisen näkemyksen mukaan loppukesästä 2023. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa 2020-luvun puolivälissä. Hankkeen toteutuksesta ei ole vielä päätöstä.

Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Erityisesti tien lähialueen asukkaille yksityiskohdat ovat merkittäviä, sillä ne vaikuttavat heidän asumiseensa ja jokapäiväiseen toimintaansa.

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on Euroopan laajuisen liikenneverkko TEN-T:n ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä. Hankkeesta vastaavat Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyökumppaneinaan Naantalin, Raision ja Turun kaupungit. Hankkeen suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Hankkeen yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 160 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannusarvio ja eri osapuolten kustannusosuudet tarkentuvat tiesuunnitelman laadinnan aikana.

Kaikille avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi hankkeen aikana järjestetään karttapalautekysely sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivuilla (https://vayla.fi/naantali-raisio). Lisäksi hankkeesta kiinnostuneet voivat internet-sivuilla ilmoittautua postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan sähköpostitse osallistumistilaisuuksista ja hankesivujen päivityksistä.

Lisätietoja antavat:

Väylävirasto, projektipäällikkö Vesa Virtanen, puh. 040 583 2078, [email protected]

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 8441912, [email protected], pääsuunnittelija Martti Lehtinen, puh. 040 585 2091, [email protected]

Kuva hankealueesta (png)

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta