Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke: Turvallisuus on läsnä työmaan elinkaaren kaikissa vaiheissa

Julkaistu 20.5.2024

Turvallisuus on olennainen osa ratahankkeita, ja sen eteen tehdään töitä urakan kaikissa vaiheissa, kuten myös Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeella. Isoin osa turvallisuustyöstä tapahtuu ennen urakoiden käynnistymistä ja rakentamisen aikana, mutta turvallisuutta ei unohdeta rakentamisen päättyessäkään.

Turvallisuuteen liittyvät vaatimukset koskevat kaikkia ratahankkeen urakoita samansuuruisina riippumatta urakan laajuudesta tai kestosta. Turvallisuusasioista asianmukaisesti ja todennetusti huolehtiminen on yksi edellytys sille, että tilaajaorganisaatio (esimerkiksi Väylävirasto) vastaanottaa urakan rakentajalta hyväksytysti. Urakoita ei voida vastaanottaa, ennen kuin turvallisuusasiat on käsitelty loppuun sovitusti.

Turvallisuusasiakirja ja riskienhallintasuunnitelma ohjaavat työtä 

Urakan aluksi varmistetaan, että urakoitsija on huomioinut ja suunnitellut turvallisuusasiat, jotta työn aloittamiselle on olemassa hyvät edellytykset myös turvallisuuden näkökulmasta.

Suunnitteluvaiheessa turvallisuuskoordinaattori varmistaa, että suunnittelun myötä syntyvät tarvittavat aineistot: turvallisuusselvitys ja ensimmäinen alustava riskienhallintasuunnitelma. Nämä dokumentit kertovat, miten hanke toteutetaan turvallisesti, ja millaisia turvallisuusriskejä rakentamisen aikana on. 

Turvallisuutta koskevan riskienhallintasuunnitelman laatii suunnittelija, ja sitä täydentävät riskienhallinnan asiantuntijan johdolla turvallisuuskoordinaattorin lisäksi rakennuttajat ja valvojat. Riskienhallintasuunnitelman perusteella laaditaan turvallisuusasiakirja, jossa kuvataan juuri kyseiseen urakkaan liittyvät riskit. Urakoitsija arvioi riskit omasta näkökulmastaan ja määrittelee hallintatoimenpiteet vastuuhenkilöineen riskienhallintasuunnitelmaan. 

Rakentajan ja rakennuttajan yhteistyö on avain onnistuneeseen turvallisuuteen

Yhteistyö urakoitsijan ja rakennuttajan välillä korostuu erityisesti rakentamisen ollessa täydessä vauhdissa. Rakentamisen aikana tehtyyn turvallisuustyöhön kuuluu jatkuva työmaavalvonta, systemaattinen turvallisuushavaintojen ja korjaavien toimenpiteiden tekeminen, kuten maa- ja vesirakentamisen mittaukset, sekä riskienhallinnan menettelyt, joiden avulla tunnistetaan potentiaalisia vaaratekijöitä. 

Urakan päättyminen on turvallisuuden viimeinen tarkastuspiste. Siinä varmistetaan kaikkien turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden olevan kunnossa ja hoidettu. Mikäli turvallisuuteen liittyviä puutteita havaitaan, laitetaan ne kuntoon ennen urakan vastaanottoa.

Turvallisuuden päätöskokous sinetöi hyvin suunnitellun ja toteutetun turvallisuustyön

Urakan tekemä turvallisuustyö huipentuu turvallisuuden päätöskokouksessa, jossa turvallisuustoimenpiteet, laaditut suunnitelmat ja tunnistetut riskit käydään yhdessä läpi.

Jokaiselle urakalle on laadittu Väyläviraston vaatima turvallisuutta koskeva riskienhallintasuunnitelma, jota urakoitsija täydentää ja päivittää koko urakan ajan. Urakan lopussa suunnitelman riskit käydään vielä kertaalleen läpi ja tarkastellaan, ovatko riskit poistuneet ja hallinnassa. Jäännösriskeistä toimitetaan tieto oikeille tahoille, kuten kunnossapidolle.

Samoin urakan aikana tehdyt turvallisuushavainnot sekä viikoittaisten työmaan turvallisuusmittausten tulokset käydään läpi ja merkitään käsitellyiksi urakan päättyessä.

Turvallisuuden päätöskokous on samalla tilaisuus, jossa urakan eri toimijat voivat antaa toisilleen palautetta urakan sujumisesta. Päätöskokouksen muistiot toimitetaan myös Väylävirastoon, jolloin palaute kulkeutuu myös viraston turvallisuudesta vastaaville henkilöille.

Rakennushankkeen turvallisuusasiat päätetään aina Väyläviraston edellyttämien menettelyiden kautta, ja näihin liittyy paljon dokumentointia ja prosesseja urakan eri vaiheissa. Tärkeimmät turvallisuuden tekijät ovat kuitenkin yhteistyö, jatkuvuus ja halu turvata kaikkien turvallinen kotiin pääsy.

Tämä juttu on julkaistu osana Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen uutiskirjettä. Liity uutiskirjeen postituslistalle tästä.