Hyppää sisältöön

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahanke: Turvallisuuskoordinaattori pitää huolen, että kaikki pääsevät terveinä työpäivän jälkeen kotiin

Julkaistu 20.5.2024

Turvallisuuskoordinaattori Eija Mankkinen Rejlersiltä vastaa siitä, että työnteko Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeessa sujuu turvallisesti ja terveellisesti.

Turvallisuuskoordinaattorin työssä on erityisen tärkeää tunnistaa etukäteen tehtäviin liittyvät vaarat, haitat ja kuormitustekijät.

”Turvallisuuskoordinaattorin on uskallettava kysyä vaikeitakin kysymyksiä, sillä meidän työmme on varmistaa, että turvallisuus on huomioitu kaikissa työtehtävissä lain määrittelemällä tavalla, ja työt sovitetaan turvallisesti yhteen”, Mankkinen tiivistää. 

Yhteensovitus on erityisen tärkeää ratahankkeissa, joissa toimitaan koko ajan rataliikenteen ehdoilla. Mankkiselle tutummista tiehankkeista poikkeavaa ratahankkeissa on myös se, että ne koostuvat useista pienistä urakoista.

”Liikennöidyllä rataosuudella rakentaminen tarkoittaa monesti sitä, että välillä junaliikenteeseen on saatava katkoja tai liikenne ohjataan yhdelle raiteelle. Pidemmät liikennekatkot on sovittava jo ennen urakoiden kilpailutusta, joten rakennuttajan rooli tässä on erittäin suuri. Junaliikenteen ja useiden urakoiden yhteensovittaminen vaatii rakennuttajalta tarkkaa ennakkosuunnittelua ja vaikuttaa tietysti myös turvallisuussuunnitteluun.” 

Tässä hankkeessa rautatieympäristössä rakennuttamistehtävät aloittaneelle Mankkiselle uutta oli myös erilaisten tekniikkalajien suuri määrä.

”Ratahankkeissa on paljon erilaisia tekniikkalajeja, kuten Kouvola–Kotka/Hamina-hankkeessa turvalaite- ja sähköratatyöt. Näiden tekniikkalajien synnyttämät turvallisuusriskit ovat toisenlaisia, mitä tulee vastaan esimerkiksi tienrakennuksessa.”

Aina valmiina yllätyksiin

Kun rakentamisurakat ovat käynnissä, kuluvat Mankkisen työpäivät kokouksissa urakoitsijoiden kanssa, urakoitsijoiden turvallisuusdokumentaation seurannan, poikkeamien selvittelyn ja turvallisuussuunnitelmien läpikäynnin parissa. Työmaakokousten lisäksi urakoiden vakiokokouksiin kuuluvat turvallisuuden aloitus- ja päätöskokoukset. 

Työmaallekin Mankkisen tie vie silloin tällöin, mutta ei enää yhtä säännöllisesti kuin hankkeen ensimmäisinä vuosina. Hän nimittäin ahkeroi kesät 2020 ja 2021 kaksoisroolissa turvallisuuskoordinaattorina sekä yhteensä kolmen siltaurakan rakennuttajana yhtä aikaa.

Kuinka usein työmaalla sitten tulee vastaan vakavampia tilanteita?  

”Ei onneksi usein, mutta jotain läheltä piti -tilanteita on ollut. Välillä myös luonnonilmiöt voivat yllättää, sillä Suurivuoren tunnelia korjattaessa tuli sähkölinjoja pitkin tunneliin salama, vaikkei sähkölinjassa ollut sähköjä. Onneksi vahingoilta kuitenkin säästyttiin ja luonnon aiheuttamat vaaratilanteet ovat yleensä harvinaisia.”

Ennakointi avainasemassa

”Parasta turvallisuuskoordinaattorin työssä on olla varmistamassa, että ihmiset pääsevät terveenä työpäivän jälkeen kotiin. Se, että pystyy ennakoimaan mahdolliset haasteet on palkitsevaa”, Mankkinen kertoo työnsä parhaista puolista.

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeen lisäksi Mankkinen on mukana parhaillaan myös useamman turvalaiteuusimisen sekä Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen parissa.

Vuodesta 2017 turvallisuuskoordinaattorina työskennellyt Mankkinen tuntee laajasti myös  urakoitsijan toimintatavat ja käytännöt, sillä ennen rakennuttajakonsulttiuraansa hän vastasi Destialla muun muassa konsernin ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioista. Mankkinen on ollut myös Infra ry:n turvallisuusvaliokunnan jäsen. 

”On hyödyllistä, että on kokemusta pöydän kummaltakin puolelta. Turvallisuuskoordinaattorin rooli oli helppo rakennuttajan puolelle siirtyessä ottaa, kun oli toiminut urakoitsijan puolella.”

Tehtäväänsä Mankkinen on käynyt Väyläviraston oman turvallisuuskoordinaattorikoulutuksen, joka edellytetään kaikilta Väyläviraston hankkeissa turvallisuuskoordinaattorina työskenteleviltä. Hyödyksi ovat myös aiemmat laatu- ja kehityspäällikkövalmennus sekä työsuojelupäällikön koulutus.

Vastuullisen työn vastapainona lomasukeltelijaksi tunnustautuva Mankkinen pitää monipuolisesta liikkumisesta.

”Laitesukelluksen lisäksi vapaa-ajalla tulee muun muassa lasketeltua ja matkailtua. Maantiepyöräkausi on jo avattu, mutta mökkimaisemissa melominen odottaa vielä vesien lämpenemistä”, hän kertoo.

Turvallisuuskoordinaattori Eija Mankkinen syksyisellä patikointireissulla. 

Tämä juttu on julkaistu osana Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen uutiskirjettä. Liity uutiskirjeen postituslistalle tästä.