Hyppää sisältöön

NordicWay2

Käynnissä

NordicWay2 -hankkeessa tavoitteena oli edistää tieliikenteen turvallisuutta mahdollistamalla matkapuhelinverkon välittämät tieliikenteen olosuhde- ja häiriöviestipalvelut. Lisäksi hankkeessa tutkitaan tieliikenteen automaatiota arktisissa olosuhteissa.

NordicWay2

NordicWay2 -hankkeessa tavoitellaan turvallisempaa liikennettä maiden rajojen yli toimivien olosuhde- ja häiriöviestipalveluiden avulla sekä tutkitaan tieliikenteen automaatiota arktisissa olosuhteissa. Hanke saa rahoitusta Euroopan Komission Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2017-2020. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tieviranomaiset sekä yritykset. Suomessa NordicWay2:n toteuttajina ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Hanke on jatkoa vuosien 2015-2017 NordicWay-hankkeelle ja lisäksi se on osa Liikennelabra-yhteistyötä.

Hankkeen aikana Suomessa toteutetaan tuotantokokeilu, jossa rakennetaan toimintamalleja Suomen olosuhteisiin sopivien tieliikenteen olosuhde- ja häiriöviestien, kuten sääolosuhteiden ja vaaranpaikojen jakamiseen. Tuotantokokeilussa viestejä välitetään tienkäyttäjille matkaviestiverkossa.

On tärkeää, että niin Suomessa kuin muualla toteutettavat olosuhde- ja häiriöviestit toimivat myös maiden rajojen yli. Tämän vuoksi eri maissa toteutettavien viestien keskinäinen yhteentoimivuus varmistetaan tekemällä yhteistyötä muiden Euroopan maiden kanssa C-Roads Platformissa.

Yhteentoimivien olosuhde- ja häiriöviestien jakamisen kehittäminen on tärkeää paitsi liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta, myös siksi, että tulevaisuudessa näitä viestejä voivat hyödyntää esimerkiksi automaattiset ajoneuvot oman liikkumisensa apuna.

NordicWay2:n puitteissa tutkitaan myös tieliikenteen automaatiota arktisissa olosuhteissa. Tutkimusta toteutetaan Arctic Challenge -nimisessä tutkimuskokonaisuudessa, joka on NordicWay2:n lisäksi osa Liikenneviraston Aurora-hanketta. Lisätietoa Arctic Challengesta löydät täältä.

NordicWay (2015-2017)

NordicWay2:n edeltäjän, vuosina 2015-2017 toteutetun NordicWay-hankkeen tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta kokeilemalla tieliikenteen olosuhde- ja häiriötietojen välittämistä kuljettajille maiden rajojen yli. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin tieliikenteen automaation uusia palveluja. Hankkeessa mukana olivat Suomen ohella Ruotsi, Norja ja Tanska. Liikennevirasto edusti hankkeessa Suomea yhdessä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja HEREn kanssa. Kokonaisuudessaan NordicWay oli yhteistyötä mainittujen maiden julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Hanke sai rahoitusta EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelma 2015-2017.

Käytännössä NordicWay:ssa kokeiltiin häiriöviestien välittämistä matkaviestiverkon kautta. Pohjoismaisessa kokeilussa kuljettajat, ajoneuvot ja kuorma-autot olivat yhteydessä toisiinsa matkaviestiverkon kautta vastaanottaen ja jakaen tieliikenteen olosuhde- ja häiriötietoa ajoneuvojen ja liikennekeskusten välillä. Suomen kokeilu saatiin päätökseen toukokuussa 2017. Siinä käytettiin HEREn kehittämää älypuhelinsovellusta, jossa kuljettaja pystyi myös itse lähettämään tietoa, esimerkiksi onnettomuuspaikasta tai esteestä tiellä. Ruotsissa ja Norjassa kokeiluissa olivat mukana mm. Volvo ja Scania. Suomessa kokeiluun ilmoittautui yli 1300 kuljettajaa. Yhteensä kokeiluissa oli mukana yli 1800 kuljettajaa.

NordicWayn tärkein saavutus on ollut NordicWay-pilvipalvelukokonaisuuden (interchange node) ja verkostokonseptin kehittäminen. Näiden avulla kansalliset tieliikennekeskukset, autonvalmistajat ja palveluntarjoajat voivat jakaa varoituksia ja tietoa maiden rajojen yli alhaisella latenssilla varmistaen samalla käyttäjien yksityisyydensuojan ja kyberturvallisuuden. Konsepti perustuu avoimille ja standardisoiduille ratkaisuille, joten vastaava palvelu olisi laajennettavissa Eurooppaan tai sen ulkopuolelle.

NordicWayn päätöstapahtuma järjestettiin 21. Marraskuuta Brysselissä. Päätöstapahtuman englanninkieliset materiaalit löytyvät täältä. Esiteltyjen tulosten mukaan tieliikenteen häiriötietoa voidaan vaihtaa matkaviestiverkossa nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti – myös maiden rajojen yli. Palvelua demonstroitiin onnistuneesti toukokuussa Ruotsin ja Norjan sekä Ruotsin ja Tanskan välisillä rajoilla.

NordicWay-esittelyvideot

NordicWay-hankkeesta on tehty esittelyvideo, johon pääset tutustumaan alla. Ylempänä löytyy tiivistetympi versio hankkeen esittelystä (alle 3 min) ja alempaa pitkä (noin 6,5 min).