Takaisin

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -urakan urakoitsijaksi Destia Oy, työt alkavat alkuvuonna 2018

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -urakan urakoitsijaksi Destia Oy, työt alkavat alkuvuonna 2018

Julkaistu 18.12.2017

Valtatie 5:n parantamistyöt Mikkelin ja Juvan välillä päästään aloittamaan keväällä. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Destia Oy.
 
Urakoitsijavalinta koskee Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäistä urakkaa Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021. Hankintapäätöksellä on 14 vuorokauden valitusaika.
 
Hankkeen tiesuunnitelman muutos on hyväksytty ja puustoa aletaan poistaa Mikkelin päässä jo ennen joulua
 
Liikennevirasto teki hyväksymispäätöksen Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -osuutta koskevasta tiesuunnitelmasta 8.12.2017 ja kyseistä osuutta koskeva maantietoimituksen aloituskokous pidetään tammikuussa. Tilaisuudesta toimitetaan erillinen kutsu asianosasille. Yksityisten maanomistajien puuston poistosta informoidaan maantietoimituksen aloituskokouksessa.
 
Tielinjalla Mikkelin kaupungin maalla on aloitettu raivaustyöt ja varsinainen puuston poisto Kt 72 läheisyydessä Huusharjun alueella alkaa keskiviikkona 20.12.
 
Mikkeli-Juva väli avainasemassa viitostien turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Yhteensä 37 kilometrin pituinen väylä Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan yhteysvälillä on vilkasliikenteinen, ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7800–13 300 ajoneuvoa. Tieosuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, sillä vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Tieosuuden ensisijaisia ongelmia ovat liikenteen sujumattomuus, turvattomuus sekä haitat tien varren asutukselle ja maankäytön kehittämiselle. Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain keskimäärin kahdeksan henkilöonnettomuutta.

Liikennetaloudellisesti kannattava hanke

Mikkeli–Nuutilanmäki osuuden kustannukset ovat noin 75 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Vt 5 Mikkeli–Juva hanke on arvoltaan 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus voimassa olevan suunnitelmien mukaan on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta lähes kaksinkertaisena.
 
Lisätietoja
 
Harri Liikanen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3007, harri.liikanen@liikennevirasto.fi
 
 
Hanke verkossa
 
liikennevirasto.fi/vt-5-mikkeli-juva
Lentokuvia hankkeen linjauksista (Flickr)
 
Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.