Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Viimeistelytöitä tehdään viimeistä kesää

Julkaistu 24.5.2021

Nurmetusta, niittyä, metsitystä, luonnonkiviaiheita, puita, riista-aitoja ja kastelua, näistä kaikista koostuu viherpuolen viimeistelytyöt. Skanskan vihertyönjohtaja Tuukka Järvinen ja Tieluiskan työnjohtaja Toni Hanka aloittivat Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen viimeistelytyöt jo keväällä 2019 Orvokkitien kohdalla.

Työkone ja rakentajia turvavarusteissa.

Kuva: Liipolan välitunnelin maisemointityöt on aloitettu. Kuvassa vasemmalla Tieliuskan työnjohtaja Toni Hanka ja oikealla Skanskan vihertyöjohtaja Tuukka Järvinen. Gradallin ohjaamossa maisemoinnin moniosaaja Riku Turunen.

Huhtikuussa 2021 käynnistyi yhteensä noin 36 000 pienen taimen istutus Kujalan suurille metsitysalueille.

-    Metsityksissä käytetään noin yhdeksää eri puulajia, ja tämä on hyvä juttu. Meidän työmme on luoda puille mahdollisimman hyvät lähtökohdat ja luonto tekee sitten itse valinnan siitä, mikä alueella menestyy parhaiten, Tuukka Järvinen toteaa.
Liipolan ulkoilureittien varrelle on valmistettu istutusalustoja isoille puutaimille. Noin 1–4 metrisiä puita istutetaan noin 300 kpl; tammea, lehtosaarnia, vaahteraa, metsälehmusta, vuorijalavaa ja nopeakasvuisempia koivuja, tsaarinpoppeleita ja tuomia. Havuina istutetaan mm. kuusta, metsämäntyä ja douglaskuusta.

Suunnittelusta toteutukseen

-    VALTARI-allianssi on ollut äärettömän hyvä pelikenttä suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä viheralueita, Tuukka Järvinen kertoo. Allianssiin kuuluva AFRY Finland tekee maisemasuunnittelun, jota sitten käyn yhdessä heidän sekä itse työtä suorittavan Tieluiskan tiimin kanssa läpi. 

-    Jos esimerkiksi maanrakentaja on muuttanut maavallin muotoa, puiden paikat voivat muuttua. Silloin suunnittelemme yhdessä Tuukan kanssa, miten aiempi suunnitelma saadaan toteutuskelpoiseksi niin, että puut saavat mahdollisimman hyvät lähtökohdat kasvulle ja pysyvät hengissä, Toni Hanka.

Kylvö- ja istutustyöt jatkuvat lokakuulle

-    Perjantaina aloitetaan ulkoilureitin pientareiden kylvö. Maassa on nyt hyvin kosteutta, joten on hyvä aika tehdä nurmetuksia. Viherrakentajan kevät menee niin, että niin pitkälle kuin mahdollista, max juhannukseen asti, tehdään istutuksia. Keskikesällä ei kannata istuttaa, koska istutukset kuivahtavat, mutta kylvötöitä jatketaan läpi kesän. Elokuussa jatkamme havupuun istutuksia. Viimeiset VALTARIn lehtipuuistutukset tehdään varmasti lokakuun puolella.

Tuukka muistuttaa samalla pihapuutarhureita siitä, että kun jotain rakentaa sitä pitää myös hoitaa. Myös laajoja istutusalueita hoidetaan ja toukokuussa käynnistyykin puiden kastelu. Puiden tuentojen tarkistukset, lannoitukset ja kitkentätyöt kuuluvat olennaisena osana puutarhureiden arkeen.

Kivet, aidat ja eläimet

VALTARIn viimeistelytöihin on kuulunut myös merkittävä määrä kivitöitä, kuten reuna-, katu- ja luonnonkiveyksiä. Ne ovat osa maisemasuunnittelua, sillä kiveyksillä on erilaisia funktioita maastossa. Parhaillaan tehdään erilaisia luonnonkiviaiheita ja lahopuualueita ulkoilureitin varrelle. Lahopuut ja risualueet parantavat pieneliöstön elinympäristöä.

Riista-aidatkin ovat tärkeitä kehätien toimivuuden kannalta, sillä ne ohjaavat suuret eläimet kulkemaan valtatien 12 alitse jokivartta pitkin. 

-    Kostealla kelillä olen seurannut mitä eläinten jälkiä kehätien ympäristössä näkyy ja mihin ne johtavat. Olen ainakin nähnyt peuran, ketun ja saukon jäljet, ja vaikuttaa siltä, että monet lajit ovat löytäneet jokivarsien reitit, Tuukka Järvinen iloitsee. 
Kehätien riista-aitaurakka on nyt puolessa välissä, tolpat lyöty ja kohta aloitetaan verkon asennustyöt. Riista-aita on kesäkuun loppuun mennessä valmiina.


Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected] 
Vihertyönjohtaja Tuukka Järvinen, VALTARI-allianssi, Skanska Infra Oy, puh. 040 180 8306, [email protected] 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke     
https://www.facebook.com/vt12letke/  
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
 
Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.