Hyppää sisältöön

Väylävirasto ja Ramboll CM siirtävät Kuopion ratapihan ympäristöineen 2020-luvulle

Julkaistu 3.5.2023

Kuopion ratapihan uudistuksen takana työskentelee monia eri toimijoita, joista kaksi tekee aktiivisesti yhteistyötä luodakseen kuopiolaisille ja savolaisille toimivan ja modernin asemanseudun. Mutta miten toimii tilaajan ja rakennuttajan yhteistyö?

Väylävirasto vastaa Kuopion ratapiha -hankkeesta kokonaisuudessaan, eli rahoittaa hankkeen valtion budjettivaroista ja hankkii tarvittavat palvelut ja työt, joiden avulla hanke saadaan toteutettua. Väyläviraston oma organisaatio on verraten kevyt ja valtaosa hankkeiden töistä tehdään yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Yksi hankkeen läpiviemiseen tarvittava palvelu onkin rakennuttajakonsultti. Ratapihahankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy, joka on aktiivisessa vuorovaikutuksessa tilaajan eli Väyläviraston kanssa toimien sen “oikeana kätenä” ja edunvalvojana. 

Mitä sitten Väylävirasto ja Ramboll CM tekevät hankkeessa? Väylävirasto toimii hankkeen ohjaajana projektipäällikön kautta. Projektipäällikkö Vesa Ruohomäki toimii tiiviissä yhteistyössä Rambollin hankekohtaisen projektipäällikön Matti Hynnisen kanssa. Ramboll CM:n tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta sovitun tehtäväsisällön mukaisesti. 

“Yhdessä Väyläviraston kanssa huolehdimme siitä, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja niin, että kuopiolaiset ja savolaiset saavat olla ylpeitä yhdestä käyntikortistaan, mitä asemanseutu jatkossa mitä suurimmissa määrin on”, kommentoi Ramboll CM:n projektipäällikkö Matti Hynninen.

Hankkeessa on mukana yli kymmenen Rambollin asiantuntijaa, jotka vastaavat eri rautatietekniikoista. Näihin kuuluu muun muassa radan alus- ja päällysrakenteet, taitorakenteet, turvalaitteet, sähköradat ja vahvavirta. Asiantuntijat vastaavat myös turvallisuudesta ja koordinoivat tietomalleja. Osa työntekijöistä työskentelee jatkuvasti paikan päällä Kuopiossa, ja Väyläviraston projektitoimisto Kuopion Asemakadulla toimii myös Rambollin tukikohtana hankkeelle. Ratapihan toisella puolella sijaitsee Rambollin Kuopion toimisto, joka toimii hyvänä lisänä hankkeen toimistotarpeeseen. 

Turvalaiteuudistusta ja siltojen uusimista

Henkilö- ja tavaraliikennettä palvelevan Kuopion kaltaisen ratapihan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon monia erilaisia vaatimuksia. Junaliikenteen näkökulmasta näitä ovat esimerkiksi liikenteen sujuvuus, turvallisuus, välityskyky, riittävät raidepituudet ja joustavuus. Henkilöliikenteen osalta huomioitavaksi tulee esteettömyys ja asiakkaiden palveluun liittyvät vaatimukset. 

“Hankekokonaisuuden kasaaminen oli tasapainoilua esitettyjen tarpeiden ja käytettävissä olevan rahoituksen välillä. Olennaista rajauksessa oli tarpeiden ja niiden merkityksen tunnistaminen. Tärkeintä oli, että rajauksen jälkeen jäljelle jäävät toimenpiteet mahdollisimman hyvin täyttävät asetettuja odotuksia”, kommentoi projektipäällikkö Vesa Ruohomäki. 

Ratahankkeen myötä matkustajaliikenteen esteettömyys toteutuu Kuopiossa vihdoin. Tämän lisäksi vanhat turvalaitteet saadaan uusittua, minkä seurauksena niiden elinikä pidentyy huomattavasti. Koko Kuopion ratapiha ympäristöineen siirtyy 2020-luvulle, ja se tulee palvelemaan asiakkaita tulevat vuosikymmenet entistäkin ehompana.

Ramboll CM vastaa Kuopion ratapiha -hankkeessa mm.:

  • Aikataulu- ja kustannusseurannasta sekä niiden ennustamisesta
  • Hankkeen eri hankintapakettien valmistelusta ja kilpailutuksesta
  • Tilaajan edunvalvomisesta
  • Teknisestä asiantuntijuudesta
  • Tilaajan avustamisesta sidosryhmäyhteistyössä 

Kuopion ratapihan parantaminen 2022–2024

  • Hankkeen kustannusarvio on 48 miljoonaa euroa. 
  • Hankkeen rakennuttaja on Väylävirasto, rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy ja pääasiallinen rakentaja on NRC Group Finland Oy.
  • Kokonaisuuteen kuuluu henkilö- ja tavaraliikenteen ratapihojen, matkustajatunnelin ja matkatavaraluiskan sekä Puijonkadun ja Maaherrankadun alikulkusillan uusimisen.
  • Henkilöliikenteen ratapihalla 1930-luvulta peräisin olevat suojellut laiturirakennukset ja -katokset saneerataan ja rakennetaan korkeat matkustajalaiturit. Uusi reunalaituri rakennetaan samaan tyyliin. Kaikille kolmelle laiturille tulee hissiyhteys kahden hissin myötä. Suojeltu matkustajatunneli palautetaan alkuperäiseen 1930-luvun ulkoasuun.
  • Kuopion ratapihan liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmä uusitaan.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta