Hyppää sisältöön

Vähähiilistä kiertotaloutta edistäviä väylärakentamisen hankintakriteereitä kartoitettu

Julkaistu 19.4.2022

Väylä- ja infrarakentamisen hankinnoissa käytetyistä kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä edistävistä hankintakriteereistä on jo hyviä kokemuksia, mutta myös yhteistyötä jatkokehittämisessä tarvitaan.

Kriteereitä kerättiin kirjallisista lähteistä sekä haastattelemalla kaupungeissa, ELY-keskuksissa ja Väylävirastolla suunnittelun ja rakentamisen hankintoja tekeviä sekä materiaalitoimittajia ja urakoitsijoita. Kriteereiden osalta kerättiin myös tietoa niiden käyttökokemuksista. Alan toimijoiden yhteisessä työpajassa arvoitiin tunnistettujen kriteerien käyttöönottovalmiutta ja keskusteltiin kriteereihin liittyvistä haasteista ja kehitystarpeista.

Väylävirasto ottamassa käyttöön vähähiilistä kiertotaloutta edistäviä kriteereitä

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien sisällyttäminen infrarakentamisen hankkeisiin aloitetaan   vuonna 2023.

"Nyt tehdyn työn tuloksia tarvitaan Väyläviraston kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien valmistelutyössä", asiantuntija Laura Valokoski Väylävirastosta kertoo.  

"Uskon, että kriteerien koontityön tuloksista on hyötyä myös muille infrahankintoja tekeville. Työ tarjosi arvokasta tietoa ja keskustelumahdollisuuksia hankintakriteerien jatkokehittämisen pohjaksi sekä niiden käyttöönoton vauhdittamiseksi", Valokoski jatkaa.

Kriteerien käytöstä löytyy jo hyvin käyttökokemuksia

Uusiomateriaalien käyttöä edistävistä hankintakriteereistä sekä materiaalien ja massojen siirtelyn, työkoneiden ja työmaatoimintojen ilmastopäästöjä vähentävistä kriteereistä löytyy jo hyvin käyttökokemuksia.

Osa kriteereistä vaatii vielä kehittämistä yhteistyössä tilaajien ja toimittajien kanssa. Esimerkkejä tällaisista kriteereistä ovat muun muassa toimijoiden kiertotalousosaamista ja materiaalien CO2-päästöjä koskevat vaatimukset.

"Varsinkin jos omassa organisaatiossa ei ole aiempaa kokemusta näiden kriteerien käytöstä, olisi markkinavuoropuhelulla hyvä varmistaa, että toimittajat pystyvät kriteereihin vastaamaan", toteaa kiertotalouden ja kestävien julkisten hankintojen asiantuntija Suvi Salmela kartoituksen tehneestä Motivasta.    

"Näkisin, että yhteistyön tiivistäminen väylä- ja infrarakentamisen hankintoja tekevien kesken olisi myös erittäin hyödyllistä. Edelläkävijöillä on paljon oppeja jaettavana niille, joilla ei vielä ole ehtinyt karttua kokemuksia nyt kootuista kriteereistä".

"Toisaalta alalla tunnuttiin suhtautuvan positiivisesti keskustelussa olleisiin kriteereihin ja valmiutta niiden käyttöön on", Salmela tiivistää haastattelujen antia.

Kartoitus tehtiin Väyläviraston ja ympäristöministeriön toimeksiannosta. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Lisätietoja:
Laura Valokoski, Väylävirasto  [email protected]
Suvi Salmela, Motiva Oy [email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta