Hyppää sisältöön

Tyytyväisyys maanteiden kuntoon nousi

Julkaistu 18.11.2021 10.55

Yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden kuntoon on noussut viime vuodesta. Tyytyväisimpiä suomalaiset olivat pääteiden kuntoon, eniten moitittavaa taas oli sorateiden kunnossa. Tulokset selvisivät Väyläviraston tilaamasta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta.

Kuva sillasta ja tiestä. Kuvassa mukana autoja ja raskasta liikennettä.
 
Yksityishenkilöt sekä raskaan liikenteen kuljettajat ovat tänä vuonna hieman tyytyväisempiä maanteiden tilaan ja kuntoon kuin vuonna 2020. Viime vuoteen verrattuna selkeintä nousua on tyytyväisyydessä pääteiden kuntoon. Lisäksi tyytyväisyys alemman verkon päällysteihin on vähän parantunut.


"Päällystimme viime vuonna yli 4 000 kilometriä maanteitä. Uskon, että viime vuoden panostukset näkyvät nyt tienkäyttäjien paremmassa tyytyväisyydessä", kertoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä. Tänä vuonna päällysteiden parempaan kuntoon saattoi vaikuttaa myös perinteinen lumitalvi. Jää- ja lumikerrokset suojaavat tien pintaa, kun taas nollakeli aiheuttaa herkästi päällysteisiin vaurioita.

"Kuluvana vuonna päällystysmäärä jäi vain 2 700 kilometriin johtuen muun muassa vähäisemmästä rahoituksesta ja bitumin hinnannoususta. Tulevien vuosien rahoitus ja materiaalien hinnat vaikuttavat suoraan väylien kunnossapitoon ja myös tienkäyttäjien tyytyväisyyteen", Wihlman lisää.

Maanteiden tila ja kunto kesäkaudella. Tuloksia tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista vuosilta 2011-2021.Kuva: Maanteiden tila ja kunto kesäkaudella. Tuloksia tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista vuosilta 2011–2021.


Tutkimuksen perusteella tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin ja tietyömaiden järjestelyihin pysyivät samalla tasolla kuin viime vuonna. Pientä laskua oli tyytyväisyydessä liikennemerkkien kuntoon sekä kasvillisuuden niittoon ja pusikoiden raivaukseen. Selvin tyytyväisyyden lasku koski sorateiden kuntoa.

Kelit ovat olleet epäsuotuisat sorateille tänä vuonna


Sää ja muut olosuhteet vaikuttavat varsinkin sorateiden kuntoon. Vuosi 2021 on ollut sorateille vaikea. Keväällä ongelmana olivat laajat kelirikot, ja kesällä kuivuus sai soratiet pölyämään. Nyt syksyllä sateet ovat pehmentäneet sorateitä ja tehneet niihin kuoppia.

"Tyytyväisyys sorateiden kuntoon laski viime vuodesta. Keväällä ja kesällä pitkään jatkunut hankalat keliolosuhteet näkyivät tuloksissa", sanoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

Valtion tieverkolla sorateitä on noin 27 000 kilometriä ja tyypillisesti ne ovat vähäliikenteisiä teitä.

Raskaan liikenteen edustajat kriittisempiä kuin yksityishenkilöt


Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa Väylävirasto kerää tulokset erikseen yksityishenkilöiltä ja raskaan liikenteen kuljettajilta. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa, yksityishenkilöt ovat tyytyväisempiä teiden kuntoon kuin raskaan liikenteen kuljettajat.

"Tulokset noudattavat molemmilla ryhmillä kuitenkin samaa trendiä. Esimerkiksi tämän vuoden tutkimuksessa molemmilla ryhmillä tyytyväisyys pääteiden kuntoon parantui", toteaa Anttila.

Yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen tyytyväisyys pääteiden kuntoon vuosina 2011-2021.Kuva: Yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen tyytyväisyys pääteiden kuntoon vuosina 2011–2021. 


Ryhmien välillä on toki myös eroja. Raskaassa liikenteessä varsinkin yli 28-metrisillä yhdistelmillä ajavat henkilöt ovat muita tienkäyttäjiä tyytymättömämpiä liittymien toimivuuteen ja levähdysalueisiin.

"Raskaan kaluston mitat ovat kasvaneet. Rakenteet on aikanaan suunniteltu lyhyemmille ajoneuvoille. Kun uusia liittymiä tai levähdysalueita suunnitellaan tai parannetaan, niissä otetaan paremmin huomioon myös pidemmät yhdistelmäajoneuvot", Anttila kertoo.

Tietoa tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta


Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Nyt uutisoidut tulokset pohjautuvat kesäkauden tutkimukseen.

Kohderyhmänä ovat 18-74-vuotiaat kansalaiset sekä ammattiautoilijat. Tiedot kerättiin 16.8.-19.9.2021 väestöä edustavalla internet-paneelilla. Raskaan liikenteen osalta vastauksia kerättiin kirjekyselyllä. Tutkimukseen vastasi noin 3 800 kansalaista ja noin 1 000 raskaan liikenteen edustajaa.

Lisätietoa


Virpi Anttila
Toimialajohtaja, väylänpito
Väylävirasto
puh. 029 534 3642
[email protected]

Jarkko Pirinen
Maanteiden kunnossapidon asiantuntija
Väylävirasto
puh. 029 534 3339
[email protected]

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta