Takaisin

Turun kehätien parannustyöt täyteen vauhtiin

Turun kehätien parannustyöt täyteen vauhtiin

Julkaistu 26.03.2019

E18 Turun kehätien 1. vaiheen parannustyöt ovat käynnistyneet Kausela–Kirismäki -tieosuudella paalutustöillä. Hankkeen virallisen ”aloituspaalun” löivät Kaarinan Pukkilassa Väylän pääjohtaja Kari Wihlman ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Turun kehätien parannustyöt käynnistyvät Kirismäki-Pukkila -välillä. Parantamishankkeen rahoitus saatiin vuosien 2016–2019 ns. korjausvelkaohjelmasta.

”Lisärahoitus on kohdistettu väylien korjausvelan kuromisen ohella työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten pullonkaulojen purkamiseen. Vilkas Turun kehätie on merkittävä liikenneväylä ja hanke tukee kaupunkiseudun kasvun lisäksi liikenteen sujuvuutta koko Lounais-Suomessa”, Väylän pääjohtaja Kari Wihlman totesi.

"Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2020 ja odotukset ovat korkealla sen suhteen, että pääsemme tulevaisuudessa aloittamaan enemmänkin uusia väylähankkeita. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on pyrittävä pitkäjänteiseen ja tavoitelähtöiseen priorisointiin. Onnistunut liikenne-järjestelmäsuunnittelu on valtion ja alueiden yhteistyötä ja Väylä osallistuu aktiivi-sesti suunnitelman valmisteluun sekä sen toteutukseen”, Wihlman sanoi.

Jatkorahoitus uuden hallituksen vastuulla

Ilkka Kanerva muistutti omassa puheessaan, että kehätien parantaminen on kuulunut Varsinais-Suomen liikenteellisiin kärkihankkeisiin jo 1990-luvun lopulta lähtien. Nyt tuo pitkä odotus on päättynyt ja koko eteläisen Suomen logistiikalle tärkeä väylä saadaan turvallisemmaksi ja kasvavia liikennemääriä vastaavalle tasolle. Samalla avautuu aivan uusia mahdollisuuksia myös tienvarsialueiden ja koko Turun seudun kehittämiseen.

”Turun kehätien parantaminen on Varsinais-Suomen tärkein tiehanke. Liikennemääräl-tään nopeimmin kasvava, erittäin tärkeä elinkeinoelämän yhteys on saatettava tar-peita vastaavaan kuntoon. Vaalien jälkeen uudelta hallitukselta on viipymättä saata-va päätös tieyhteyden kakkosvaiheen toimenpiteiden toteuttamisesta”, totesi Ka-nerva.

Turun kehätien parannustyöt käynnistyivät maaliskuun alussa puuston poistolla ja ovat jatkuneet sen jälkeen maanrakennus- ja paalutustöillä. Kirismäen eritasoliitty-män louhintatyöt alkavat viikolla 14, jolloin valtatie 1:n liikenne joudutaan hetkittäin pysäyttämään räjäytyksen ajaksi.

”Parannustyöt tuovat mukanaan poikkeusjärjestelyjä ja alennettuja nopeuksia. Kehätiellä liikkuu jatkossa myös työkoneita. Tienkäyttäjiltä vaaditaankin nyt tarkkaavai-suutta, malttia ja kärsivällisyyttä. Alennetut nopeudet ovat sekä tiellä liikkujien että tienrakentajien turvana”, Väylän projektipäällikkö Juha Sillanpää muistuttaa.

Hankkeesta saa lisätietoja verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie sekä Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Lisätietoja klo 12.30 jälkeen:

Pääjohtaja Kari Wihlmanin haastattelupyynnöt, johtaja Anna Jokela p. 0400 439 955
Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylä p. 029 534 3608, juha.sillanpaa@vayla.fi
Työpäällikkö Eetu Väisänen, Destia Oy p. 040 351 0790, eetu.vaisanen@destia.fi

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan tasoliittymät Kauselan ja Kirismäen väliltä sekä rakennetaan Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 39 M€:a. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021. Hankkeen toteuttaa Väylä yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 


reaktionapit