Hyppää sisältöön

Tieliikenteen erikoiskuljetuksen järjestäminen ei ole läpihuutojuttu – lupa edellyttää selvittelyjä ja vaatii siksi aikaa

Julkaistu 15.3.2016

Tieliikenteen erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Luvan saamiseen saattaa kulua aikaa jopa vuosi, mikäli joudutaan selvittämään useita reittejä ja/tai reitillä joudutaan tekemään siltojen vahvennuksia. Viranomaisen tavoitteena on löytää ratkaisu kuljetusten onnistumiseksi ja tämä vaatii selvittelyjen lisäksi yhteistyötä hakijan sekä tieinfran omistajien kanssa.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää tieliikenteen erikoiskuljetusluvat koko Suomeen, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupaviranomaisen tavoite on löytää elinkeinoelämän tarvitsemille kuljetuksille toimiva reitti siten, että yhteinen infraomaisuutemme ei vaurioidu kuljetuksen aikana.

Jokainen kuljetus on yksilöllinen kuljetuskaluston, kappaleen ja reitin osalta. Erikoiskuljetusluvan myöntäminen saattaa vaatia useiden reittivaihtoehtojen selvittämistä, ulkopuolisen silta-asiantuntijan tekemää sillan kantavuuden arviointia, siltojen koekuormituksia tai siltojen vahventamista. Joskus toimivan ratkaisun löytäminen edellyttää muutoksia kuljetuskalustoon tai jopa kuljetettavan kappaleen kokoon.

”Aloittakaa kuljetuksen suunnittelu ajoissa”, taitorakenneyksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta vinkkaa. ”Me haluamme, että kuljetus menee hyvin, ei ole mitään tarvetta kiusata”, Minna vakuuttaa. Ja Heini Raunio, siltojen kantavuusasiantuntija jatkaa: ”Jos erikoiskuljetuslupahakemus tulee ajoissa, hakijoilla on enemmän aikaa teettää vaadittavia laskelmia sekä tehdä korjaavia toimenpiteitä mm. kuljetuskalustoon. Liian myöhään tulleisiin kuljetushakemuksiin ei näitä välttämättä ehditä tehdä ja on pakko antaa kieltävä päätös.”

Siltojen kantavuudella suuri merkitys erikoislupaprosessissa

Mitä raskaammasta kuljetuksesta on kyse, sitä suurempaan rooliin nousevat siltojen kantavuusrajoitukset. Elinkeinoelämällä on tarve kuljettaa yhä suurempia kappaleita samaan aikaan kun tieverkon ja sen siltojen kunto on huonontunut. Tämä aiheuttaa ristiriitaa kuljetustarpeiden ja -mahdollisuuksien välillä.

Siltojen laskentamenetelmien kehittyessä on myös havaittu useiden siltojen osalta, että niille aiemmin sallitut kantavuusarvot ovat olleet liian suuria. Tärkeilläkin erikoiskuljetusten käyttämillä väylillä on lisäksi havaittu silloissa kantavuuteen vaikuttavia vaurioita. Siksi ei voi olettaa, että pari vuotta aiemmin suoritettu erikoiskuljetus voidaan toistaa ilman erillisiä selvityksiä.  

Myös tierakenteen sekä sen alla olevan maaperän kantavuus voi vaatia selvityksiä ja tutkimuksia.

Case Vajukosken muuntajakuljetus

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Fingrid Oyj:llä on tarve tehdä kokonaisuudessaan noin 300 tonnin painoinen muuntajakuljetus Kalajoelta Sodankylän Vajukoskelle kevättalvella 2016.

Kuljetuksen ennakkopäätöstä haettiin noin 2 vuotta sitten. Luvan saannin nopeuttamiseksi Fingrid Oyj palkkasi jo lupaprosessin alkuvaiheessa Liikenneviraston hyväksymän konsulttifirman, jolla oli kokemusta erikoiskuljetusten silta- ja geoteknisistä kantavuustarkasteluista sekä käytössä olevista reitti- ja kalustovaihtoehdoista. Erikoiskuljetuslupahakemuksen saatuaan Pirkanmaan ELY-keskus selvitti haetulta reitiltä kaikki sellaiset sillat, joiden kantavuus ei varmuudella riitä kyseiselle kuljetukselle. Tällaisia siltoja löytyi parikymmentä. Siltalistaus lähetettiin sekä hakijalle että Liikennevirastoon, jossa tehtiin alustava laskenta kantavuuksista. Tämän jälkeen haettiin viranomaisten, konsultin ja asiakkaan kesken reittivaihtoehtoa, jolla kuljetus saataisiin vietyä edullisimmin perille. Vuoropuhelun jälkeen jäljelle jäi lopulliselta reitiltä 12 siltaa, joiden kohdalla hakijan oli teetettävä siltakonsulteilla tarkemmat selvitykset ja laskelmat. Fingrid Oyj:n palkkaama konsulttifirma oli osannut varautua laskentoihin ja teki nämä tarkemmat selvitykset kesällä 2015.

Tarkempien laskelmien jälkeen todettiin, että muut 11 siltaa kestävät kuljetuksen valvottuna, mutta Sodankylässä sijaitseva Jeesiöjoen silta ei sitä kestä. Kuljetusluvan saamiseksi kaikki muut mahdollisuudet (kappaleen koko, kalusto, reitti…) oli jo käytetty, joten jäljelle jäi sillan vahvistaminen lisäämällä poikkipalkkeja.

Vahvistussuunnitelman valmistumisen jälkeen Lapin ELY-keskus kilpailutti sillan rakennusurakan. Jeesiöjoen sillan vahventaminen onnistuu myös talviaikaan vahventamisratkaisun vuoksi, mutta suurimmalle osalle siltoja vahventaminen on mahdollista vain kesäisin. Tämä lisää myös erikoiskuljetuslupaprosessin kestoa.

Fingrid Oyj:llä on pitkäaikaista kokemusta erittäin suurien muuntajien kuljetuksista. Kokemuksensa vuoksi Fingrid Oyj:llä oli mm. laskelmien ja suunnitelmien tekijät sovittuna etukäteen. Siltojen kantavuuslaskenta on erikoisosaamista vaativaa, joten osaavien ammattilaisten määrä on hyvin rajallinen. Normaalisti hakijat kilpailuttavat konsulttiapunsa vasta, kun ovat saaneet tiedon, että jonkin sillan kohdalla on tehtävä lisälaskentoja. Nopealla aikataululla asiantuntijaresurssien löytyminen ja kilpailuttaminen saattaa aiheuttaa suuria ongelmia.

Juttua kirjoitettaessa Jeesiöjoen sillan vahvennus on juuri valmistunut. ”Periaatteessa kuljetukselle näytettiin vihreää jo silloin, kun Jeesiöjoen sillan vahventaminen asetettiin ehdoksi ", toteaa silta-asiantuntija Olli Pyykönen Liikennevirastosta. Kuljetus on suunniteltu toteuttavaksi viikolla 11, 2016. Kuljetuksen ehtona on vahventamisen lisäksi sillan taipumien ja jännitysten mittaaminen kuljetusten aikana.

Lopullista ennakkopäätöstä kuljetukselle kuljetusyrittäjä haki lokakuussa. Ilman Fingrid Oyj:n huolellista esivalmistelua kyseisen kaltainen kuljetus ei olisi voinut tällä aikataululla toteutua.

Lisätietoja:
Pirkanmaan ELY-keskus, erikoiskuljetuslupasivut
Pirkanmaan ELYn liikenteen asiakaspalvelukeskuksen, p. 0295 020 600


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.