Hyppää sisältöön

Tampereen henkilöratapiha-hanke: Palvelumuotoilulla kohti käyttäjälähtöisempää hankeviestintää

Julkaistu 27.1.2023

Tampereen henkilöratapiha -hankkeella toteutettiin syksyn 2022 aikana muotoilun opinnäytetyö. Opinnäytetyön teki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmassa opiskellut Erika Salo.

Opinnäytteessä tutkittiin palvelumuotoilun menetelmin, kuinka voidaan lisätä kuntalaisten osallistamista ja huomioimista hankkeella sekä millaisiin viestinnän osa-alueisiin kuntalaisten on mahdollista vaikuttaa. Tavoitteena oli myös hankeviestinnän menetelmien kehittäminen käyttäjälähtöisemmiksi palvelumuotoilun keinoin. Tutkimuksen kohteena olivat Itsenäisyydenkadun alikulkusillan alueella liikkuvat autoilijat, pyöräilijät ja jalankulkijat. 
Linkki Erika Salon opinnäytetyöhön. 

Sidosryhmät osaksi viestintää 

Opinnäytetyön tuloksissa korostuivat kohderyhmien erilaiset toiveet. ”Alueella liikkuville kohdennettuun verkkokyselyyn vastanneet toivoivat osallistavan viestinnän menetelmiksi asukasiltoja, opastettuja kiertokäyntejä sekä pop-up tapahtumia. Hankkeen viestinnän menetelmien yhteiskehittämistä ei nähty kiinnostavana. Paikallisen eläkeläisyhdistyksen kokouksessa tavatut jäsenet puolestaan olivat kiinnostuneita yhteiskehittämisestä”, Erika Salo tiivistää. 

Itsenäisyydenkadun alikulkusilta kuvattuna lännestä kohti itää. Kuvassa linja-auto kulkee kohti itää ja Tampereen Ratikka kohti länttä.
Kuvassa Itsenäisyydenkadun alikulkusilta. Kuva: Erika Salo

 

Tutkimuksessa kootun aineiston pohjalta luotiin persoonaprofiilit sekä blueprint-prosessikaavio ehdotukseksi hankkeen viestinnän menetelmistä. Persoonaprofiilit-menetelmää käytetään parantamaan ymmärrystä palvelun suunnittelun aikana huomioitavista tekijöistä ja ominaisuuksista. Kerättyyn tietoon ja havainnontiin perustuvia kuvitteellisia persoonaprofiileja voidaan hyödyntää viestinnän suunnittelussa edistämään käyttäjälähtöisyyttä, empatiaa ja yhteistyön rakentamista hankkeella. 

”Risto Taksiautoilija, 58 v. 

Taksiautoilijana Risto arvostaa liikenteen sujuvuutta ja selkeyttä. Ajoissa saatu tieto kiertoreiteistä ja muista väliaikaisista liikennejärjestelyistä helpottaa reittien etukäteissuunnittelua ja sujuvoittaa työn tekemistä. Kiertoreittien ennakoimisella Risto voi vaikuttaa myös omien asiakkaidensa tyytyväisyyteen. Tiedon liikennejärjestelyistä Risto kokee saavansa helpoiten tilausvälityskeskuksen järjestelmästä tai sanomalehdestä.” 

Risto Taksiautoilija, kuvitteellinen persoonaprofiili (Salo 2022) 

Blueprintin avulla havainnollistetaan palvelun eri osien liittyminen toisiinsa palveluntuottajan ja käyttäjän näkökulmista. ”Opinnäytetyössä kaaviota on käytetty kuvaamaan jo käytössä olevien viestinnän menetelmien lisäksi ehdotuksia, kuten hankkeen suunnitteluvaiheen ulkoisen viestinnän lisäämistä. Prosessikaavioon lisättyjen viestinnän menetelmien tavoitteena on lisätä kuntalaisten kokemusta kuulluksi tulemisesta sekä hankkeen onnistumisen tukeminen”, Erika Salo summaa. 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta