null
null Syksy aiheuttaa haasteita radanpidolle ja rautatieliikenteelle

Syksy aiheuttaa haasteita radanpidolle ja rautatieliikenteelle

Julkaistu 25.10.2019

Syyssään rautateille aiheuttamia haasteita pyritään ennakoimaan radanpidossa erilaisin keinoin.

Kitkageeliä levitetään radalle Tuomarilassa Kuva: Seppo Mikkonen

Puista putoavat lehdet aiheuttavat haasteita rautatieliikenteelle ja radanpidolle. Puiden lehdet ajautuvat tuulen mukana radalle ja kasautuessaan muodostavat öljymäisen kerroksen, jonka vuoksi radasta tulee liukas. Liukkaus ei ole toivottavaa, jonka vuoksi kiskojen liukkauden aiheuttamien ongelmien estämiseksi radalla käytetään muun muassa hiekkaa, kitkageeliä ja hiomakonetta.

"Kitkageelin levitysalueita on yhteensä 40 kappaletta ja niiden yhteispituus on 110 kilometriä. Kitkageeliä levitetään lähinnä Itä- ja Länsi-Suomessa. Geeliä levitetään koneellisesti, mutta osassa kohteissa myös käsin", Väylän radanpidon asiantuntija Seppo Mikkonen kertoo.

Parempaa kitkaa ennakoinnilla ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä


Tavaraliikenteessä lehtikeli saattaa aiheuttaa raskaiden junien pitkiin nousuihin pysähtymisiä. Jos näin käy, viivästynyt tavarajuna häiritsee myös rataosan matkustajaliikennettä ratojen ollessa suurelta osin yksiraiteisia. Henkilöliikenteen osalta haastavin alue on pääkaupunkiseutu, jossa junat pysähtyvät usealla liikennepaikalla.

Väylän kunnossapito on tunnistanut haastavimmat lehtikelin aiheuttamat junien niin sanotut ”mäkeenjääntikohdat” yhteistyössä rautatieliikenteenharjoittajien kanssa. Sääennusteiden avulla voidaan lisäksi tunnistaa ajankohdat, jolloin ongelmia alkaa syntyä. Ongelmat pyritään ratkaisemaan aina ennakoivasti. Käytännössä lähiliikennealueella hiotaan kiskoja yöaikaan, jolloin lehdet saadaan pois kiskoilta ja parannettua kitkaa. Kiskojen liukkauteen ja junien mäkeenjäänteihin voidaan varautua myös junakalustoon sijoitetuilla hiekoituslaitteilla ja kuljettajia ohjeistamalla. Tämän lisäksi junissa on automaattinen kulunvalvontajärjestelmä, joka seuraa junien nopeuksia, reagoi kiskoilla havaittuihin poikkeavuuksiin ja tarvittaessa pysäyttää junan.

Missä on havaittu lehtikelin aiheuttamia ongelmia? Mistä saan tietoa liikennetilanteesta?

Lisätietoa:

Jukka Valjakka
Yksikön päällikkö, Väylä
p. 029 534 3925
[email protected]