Hyppää sisältöön

Suunnittelun ideakilpailun tuloksia kilpailijoiden näkökulmasta

Julkaistu 29.6.2011

Konsulttiyritykset FCG ja WSP osallistuivat Liikenneviraston järjestämään Suunnittelun ideakilpailuun, ja kertovat näkemyksiään kilpailusta ja sen tuloksista.

FCG: Ideakilpailu toi uusia näkökulmia

Projektipäällikkö Mari Moilanen kertoo, että ideakilpailun myötä oli mahdollista testata uusia ajatuksia, käyttää erilaista työryhmän kokoonpanoa, kehittää firman työmenetelmiä ja työskennellä kilpailjoiden, kuntaliiton ja yliopistojen kanssa.
– Eri konsulttiryhmien samanaikainen työskentely leikillisen ideakilpailun kautta lisäsi työssä kunnianhimoa ja monipuolisti näkökantaa. Ryhmien tuloksissa oli paljon samaa, mutta myös eroja, ja Liikennevirastolla onkin nyt hieno mahdollisuus poimia tuloksista helmet jatkojalostusta varten.
– FCG:n ryhmässä mukana oli muun muassa tulevaisuuden, ihmisen käyttäytymisen, kunta- ja valtiorakenteiden sekä rahoitus- ja rakennuttamisen puolen asiantuntijoita.

Moilanen toteaa, että projektin aikana korostui toiminnallisesti tärkeiden yhteysvälien suunnittelu niin, että suunnittelussa huomioidaan paitsi yhteysvälin kaikkien liikennemuotojen tarpeet, myös maankäytön, yhteysväliä risteävän liikenteen, elinkeinoelämän, palvelujen ja eri liikennemuotojen tarpeet.
Uusia näkökulmia saatiin myös siihen, miten eri käyttäjäryhmien tarpeita tulisi kartoittaa, kuinka tärkeä merkitys viestinnällä on ja kuinka hankkeita voitaisiin toteuttaa ja rahoittaa.

Moilanen kertoo, että FCG on ottanut liikennerevoluution ajatukset ohjenuorakseen kehittääkseen toimintaansa ja nostaakseen Suomen kärkikastiin maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelussa.

WSP: Innovaatioita konkreettiseen työhön

Myös WSP:n Kari Lautso toteaa, että ideakilpailu oli formaattina mielenkiintoinen.
– Ajatukset ja käsitykset syvenivät ja opimme paljon. Prosessiin osallistui paljon ihmisiä, ja se toi esille uusia näkökulmia. Ideakilpailun tapaisia ravistelevia prosesseja olisi hyvä järjestää aina tasaisin väliajoin.
Lautso painottaa, että projektiin osallistuneet henkilöt vievät varmasti uusia innovaatioita ja liikennerevoluutiota eteenpäin konkreettiseen työhön.

– Työprosessimme sujui niin, että ensiksi pohdimme asioita hyvin laajalla skaalalla, josta sitten rajasimme kuusi tärkeintä asiaryhmää. Kaikkeen ei kuitenkaan voi keskittyä. Tärkeimpiä oivalluksiamme oli se, kuinka monia erilaisia osapuolia liikennejärjestelyn suunnitteluun osallistuu ja kuinka vaikeaa päätöksenteko on. Mietimme, miten tätä voisi yksinkertaistaa.

WSP toteaa loppuraportissaan myös, että uusien aatteiden läpimurtoaika on 20–30 vuotta ja että tämä tulisi ottaa huomioon hallittuun liikennerevoluutioon pyrittäessä. On tärkeää tukea myös jo nyt ilmassa olevia uusia ajatuksia.
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.