Hyppää sisältöön

Rautateiden verkkoselostus syntyy yhteistyössä ja antaa kattavan kuvan valtion rataverkosta 

Julkaistu 22.12.2021

Valtion rataverkon haltijana Väylävirasto julkaisee joka vuosi rautateiden verkkoselostuksen, joka kuvaa liki kaiken mahdollisen, mikä liittyy valtion varoilla ylläpidettävään rataverkkoon.

Pasilan rautatieaseman raiteita.

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja niiden hinnoittelu sekä ratamaksun määräytymisperusteet. 

Lainsäädännön mukaan verkkoselostus on julkaistava vuosittain. Se on voimassa aikataulukausittain, ja se julkaistaan viimeistään neljä kuukautta ennen ratakapasiteettihakemusten jättämisen määräaikaa. 

Samoin ratakapasiteetti on haettava aikataulukausittain eli vuosittain huhtikuun alkuun mennessä, jotta rautatieyritykset ja liikenteen tilaajat (mm. HSL) voivat hakea niin henkilö- kuin tavarajunille suunnittelemansa aikataulut Suomen rataverkolla.

Uusi rautateiden verkkoselostus julkaistaan aina joulukuun toisella viikolla. Verkkoselostukseen tehdään tarpeen vaatiessa myös päivityksiä. Viime vuosina päivitykset on julkaistu kesäkuussa ja joulukuussa. 

Verkkoselostus on rautatiealalla merkittävä ponnistus, sillä sen tuottamiseen osallistuu noin 30 Väyläviraston asiantuntijaa sekä liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin asiantuntijoita. 

”Uuden verkkoselostuksen tuottamiseen osallistuvat myös ratakapasiteetin hakijat. Väylävirasto pyytää ratakapasiteetin hakijoilta lausunnot julkaistavista verkkoselostuksista. Lausunnoissa ratakapasiteetin hakijat voivat antaa Väylävirastolle palautetta verkkoselostuksen asiasisällöistä. Viime aikoina keskusteluissa ovat olleet mm. maksuihin liittyvät asiat sekä toive tietää tulevista ratatöistä nykyistä aikaisemmin”, kertoo asiantuntija Mikko Himmi Väylävirastosta.

Vaikka kyseessä on Väyläviraston tuottama dokumentti, mukaan halutaan raideliikennelain mukaisesti myös linkitykset mm. satamien palvelupaikkakuvauksiin. 

Verkkoselostus mukana Väyläviraston omavalvonnassa

Väyläviraston omavalvonnan avulla hallitaan toiminnan riskejä ja nostetaan esille kehittämiskohteita toimintatavoissa. Omavalvonta onkin osa viraston jatkuvaa parantamista. Rautateiden verkkoselostus oli kuluneena vuonna ensimmäistä kertaa mukaan omavalvonnassa.

Verkkoselostuksen omavalvonnat tehtiin syksyllä 2021. Omavalvonnassa keskityttiin sisällöntuottoon ja tietojen ajantasaisuuteen sekä asiantuntijoiden sitoutumiseen omien vastuualueiden osalta sekä keräämään mahdollisia havaintoja verkkoselostuksen kehittämiseksi. 

"Kokonaisuutena verkkoselostuksen tarkoitus oli ymmärretty hyvin ja prosessi on kunnossa. Omavalvonta auttoi kuitenkin tunnistamaan pieniä kehityskohteita, joita muilla tavoin ei ollut tullut esille", toteaa asiantuntija Anniina Hirvi.

Verkkoselostus julkaistaan Väyläviraston verkkopalvelussa pdf-muodossa. Kaikkia tietoja ei enää ylläpidetä verkkoselostuksen liitteissä vaan yhä enemmän ratainfran tietoja tuodaan sähköisesti saataville. Sähköisissä materiaaleissa on esillä mm. liikennepaikat eli esim. rautatieasemat ja niiden sijainnit, rataosuuksien suurimmat sallitut nopeudet ja muita radan ominaisuustietoja. 
Tutustu sähköisiin materiaaleihin

Verkkoselostusdokumentin rakenne noudattelee yleistä eurooppalaista sisältörakennetta Verkkoselostusta valvoo Rautatiealan sääntelyelin, joka toimii Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Lue lisää Rautatiealan sääntelyelimestä

Lisätietoja:

Mikko Himmi, asiantuntija, rautateiden verkkoselostus, [email protected]