Hyppää sisältöön

Lahden Liipolassa panostetaan fiksusti

Julkaistu 05.11.2018

”Liipolan tunnelissa teemme räjäytykset fiksusti. Yhden ison räjähdyksen sijaan louhoskohdassa räjäytetään useampi pienempi panos kerrallaan. Ensimmäiset räjähteet louhivat halutusta kohdasta tilaa, jotta ympärillä olevien räjähteiden räjähtäessä, kalliolla on tilaa mihin murtua.” kertoo Lahden eteläisen kehätien Lahden pään urakoitsijan, VALTARI allianssin edustaja, projektipäällikkö Janne Tikkamäki Skanskasta.

Kallion louhintaan kuuluvia vaiheita ovat poraus, räjäytys ja rikotus, sekä louheen murskaus ja seulonta kiviainestuotteiksi. Räjäyttäminen tehdään räjäytyssuunnitelman mukaan. Porausreikiin panostetaan suunnitelman mukainen määrä räjähdysainetta, joka riippuu kerrallaan irrotettavan kallion määrästä ja laadusta (esim. kivilaji). Dynamiittia ei enää nykyään käytetä tunneleissa ollenkaan. Liipolassa käytettävät räjähdysaineet ovat suomalaisen Forcitin valmistamia.

Uuden kehätien Lahden Liipolan kohdalla olevaa tunnelia louhitaan joka arkipäivä noin 8 metriä lisää, eli 4 metriä per kaksoistunnelin tunneli. Louhintaa tehdään jatkuvasti, ja seuraavan päivän louhinnat selviävät vasta edellisen louhintapäivän päättyessä. Molemmille ajosuunnille tehdään noin 1000 metriä pitkät tunnelit ja kaksoistunneli kulkee Liipolan asuinalueen alta.

Louhinnasta syntyvää tärinää seurataan jatkuvasti tärinämittareilla, jotka on asetettu maastoon tarkan kartoituksen perusteella. Mittareita luetaan työmaalla ”online”, eli tosiaikaisesti internetportaalin kautta.

BAT-tekniikka pienentää ympäristöhaittaa

BAT-tekniikka on lyhenne sanoista Best Available Technique ja tarkoittaa sitä, että käytetään parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa.

”BAT-tekniikka on varmistanut, että räjäytyksistä saadaan maksimaalinen teho irti mahdollisimman pienellä panostuksella. Louhittavaan kohtaan asetetaan useita pieniä panoksia, jotka ajastetaan räjähtämään vaiheittain. Fiksulla tekniikalla on myös vaikutusta ympäristöön räjäytyskaasujen osalta”, Janne Tikkamäki tarkentaa.

Kuvassa esimerkki erilaisista panostusasteista (Olsson 2012). Keskellä olevien panosten räjäytysvoima on suurempi kuin laitimmaisina olevien. Keskellä olevat panokset räjähtävät ensin ja tekevät tilaa kiven irtoamiselle. Panokset räjähtävät sisältä ulospäin.

Liipolan ja Patomäen tunnelityömaiden panostusjärjestelmä on korkeatasoista BAT-tekniikkaa turvallisuutensa ja ympäristövaikutusten suhteen. Räjähdyskaasuista yli puolet on vesihöyryä, hieman alle kolmannes typpeä, noin kymmenesosa hiilidioksidia ja sadasosa hiilimonoksidia. Räjäytyskaasut laimenevat nopeasti ja nousevat korkealle lämpiminä kaasuina hajoten suureen ilmamäärään.

Räjäytyksen aikana tunneli on tyhjä

Tunnelityöntekijöiden, kuten panostajien ja porareiden omaa työtä määräävät myös tiukat turvallisuusohjeet. Kun panostaja on valmis, kaikki poistuvat tunneleista. Panoskentän laukaisu suoritetaan maan päältä tunnelin suuaukolta käsin.

Räjäytyksen jälkeen suoritetaan tunnelitilojen tuuletus tunnelipuhaltimilla ja tarvittaessa pölyntorjuntaan käytetään vesihuuhtelua. Sen jälkeen räjäytetty alue tarkistetaan ja vasta sitten päästään lastaamaan louhetta ulos tunnelista. Viimeisenä vaiheena, ennen seuraava poraus-panostus-räjäytys -kierrosta, tehdään rusnaus, eli poistetaan irtokivet tunnelin katosta ja seinistä. Louhintojen välissä tehdään vielä kallionlujitusta kalliopultein ja ruiskubetonoimalla ja louhintojen valmistuttua tehdään systemaattinen kallionlujitus ja asennetaan lämpö- ja vesieristerakenne tunnelin holviin.

Avolouhinnassa työmaalla määritetään vaarallisen alueen rajat ennen jokaista räjäytettävää kenttää. Alue tarkastetaan ja eristetään vartiomiehin ennen räjäytystä. Yhteyttä pidetään radiopuhelimilla ja ennen räjäytystä annetaan räjäytyksestä varoittava äänimerkki.

Tunnelit valmistuvat liikenteelle 2020

Tunnelien louhinnan valmistumisen tavoiteaikataulua on kesä 2019. Koko eteläisellä kehätiellä tehdään viimeistelytöitä vielä kesällä 2021 ja viimeisiä päällystekerroksia vuoden 2023 kieppeillä. Liikenteen siirtäminen uudelle tielinjalle edellyttää tunneleiden teknisten järjestelmien testaamista, ja käyttöönotto tehdäänkin vasta laajojen, onnistuneiden testien jälkeen sisältäen liikenteenohjaus- ja turvallisuusjärjestelmien testaukset. Tunneleissa myös harjoitellaan mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta jo etukäteen, ennen tunneleiden avaamista liikenteelle.

Kehätien avaaminen liikenteelle vuoden 2020 puolella näyttää nykytiedon valossa kuitenkin mahdolliselta. Valmiin tien turvallinen ja häiriötön käytettävyys on avainasemassa, ja lopullisesta käyttöönotosta päätetään vasta, kun nämä edellytykset täyttyvät.

Louhinnan etenemistä voi seurata netissä

Liipolan tunnelin louhintaa voi seurata palvelusta kartta.lahti.fi. Klikkaa auki vasemman yläkulman valikko: “Valitse kartalla näkyvät tiedot” > “Liikenne” > “Lahti Eteläinen kehätie” > ja niiden hankeosien seuranta (1A tai 1B), joiden louhintojen etenemistä haluat tarkastella. Lue lisää tiedotteesta: https://bit.ly/2PQICvZ

Vinkki: kun kartan avaa, se ei automaattisesti näytä juuri louhintojen kohtaa vaan sinun täytyy itse siirtää kartta oikeaan kohtaan, esim. Liipolan tai Soramäen kohdalle.

Tieto seuraavasta louhintaräjäytyksestä tekstiviestillä

Joskus louhintaräjäytyksiin on hyvä voida varautua etukäteen, ja me haluamme auttaa ennakoinnissa. Liipolan kohdalla tapahtuvista louhintaräjäytyksistä voi tilata itselleen tekstiviestin. Tekstiviesti kertoo seuraavasta louhintaräjäytyksestä noin 20 minuuttia aikaisemmin. Tekstiviestipalveluun liityt lähettämällä nimesi ja kännykkänumerosi VALTARIN puhelinnumeroon 050 308 4770.

 

Lisätiedot:
Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]
Projektipäällikkö Janne Tikkamäki, Valtari-allianssi, Skanska, puh. 0400 712 304, [email protected]

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke
(@Vt12Letke)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.