Hyppää sisältöön

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahanke: Kun junaliikenne pysähtyy, alkaa radalla tapahtua

Julkaistu 12.7.2023

Kouvola–Kotka/Hamina-hankkeen työt vaativat tänä kesänä ja syksynä seitsemän pitkää rataliikennekatkoa, jotka vaikuttavat hankealueella aina 30 tunnista 65 tuntiin. Mitä pitkien liikennekatkojen aikana tapahtuu?

Kouvola–Kotka/Hamina-hankkeessa keskitytään tänä vuonna erityisesti turvalaitetöihin, jotka koostuvat useasta eri vaiheesta. Laboratoriossa tehtävä turvalaitejärjestelmän tehdastestaus on nyt tehty ja on aika siirtyä maastoon. 

Neljän ensimmäisen liikennekatkon aikana tehdään turvalaitejärjestelmän junakulunvalvonnan koeajot, minkä jälkeen siirrytään käyttöönottotarkastuksiin, joiden tarkoitus on luovuttaa rataosa kaupalliselle liikenteelle uuden turvalaitejärjestelmän ohjaamana. 

Työt etenevät Kotkasta kohti Kouvolaa

Töitä tehdään liikennekatkojen aikana ympäri hankealuetta. Työt aloitetaan Juurikorven ja Hovinsaaren sekä Juurikorven ja Haminan välillä olevilla rataosuuksilla. Kun nämä välit ovat valmiita viikolla 38, työt keskittyvät Juurikorven ja Inkeroisten väliselle rataosuudelle aina viikolle 41 asti. Viimeisissä liikennekatkoissa töitä tehdään Inkeroisten ja Kouvolan välillä.  

”Pisin katko ja ensimmäinen turvalaitejärjestelmän käyttöönottotarkastus käynnistyy viikon 38 alussa Kymissä ja päättyy 65 tunnin jälkeen Haminassa. Tämän katkon jälkeen Juurikorpi–Kotka/Hamina-rataosuus jää uuden järjestelmän ohjaukseen. Lisäksi pitkiä, noin 30 tuntia kestäviä katkoja on viikoilla 29, 31, 33, 35, 41 ja 43”, kertoo turvalaitetöiden rakennuttaja Ronny Bäckman Rejlersiltä.

Liikennekatkot edistävät opastin- ja vaihdetöitä

”Teemme niin paljon testausta etukäteen kuin mahdollista. Pääosa töistä, joita ei voi tehdä ilman liikenteen katkaisemista, liittyy opastimiin”, kertoo Bäckman. 

Pääosin testausta suoritetaan päiväkatkojen aikana. Kouvola–Kotka/Hamina-välillä on arkisin vajaan kuuden tunnin päiväkatko, jolloin tehdään suurin osa turvalaite-elementtien testauksista.

Osa opastimista jää entisille paikoilleen ja niiden opastinlamput vaihdetaan käyttöönottokatkon aikana. Pääopastimet, esiopastimet ja raideopastimet kytketään ja niiden toimivuus tarkastetaan viimeistään käyttöönottokatkossa. Kaikki opastimet testataan päiväkatkojen aikana.

Opastinasennusten lisäksi päiväkatkojen aikana tehdään vaihdetöitä.  Niin pitkät kuin lyhyetkin vaihteet tarkastetaan ennen käyttöönottokatoa.

Mittavat työt vaativat paljon ammattilaisia ja sopivan joustavan aikataulun

Kesän 2023 katkot on laitettu kalenteriin jo kolme vuotta aiemmin vuonna 2020. Mitä lähemmäs katkot tulevat, sitä tarkemmaksi suunnitelmat muuttuvat.

"Pitkät katkot viikoilla 29, 31, 33 ja 35 sujuvat käyttöönottotarkastajien komennossa, jolloin tehdään junakulunvalvonnan koeajoja. Varsinaisissa käyttöönotoissa viikoilla 38, 41 ja 43 Väyläviraston tilaama käyttöönottotarkastaja suorittaa yhdessä toimittajan kanssa tarvittavat jäljelle jääneet tarkastukset ja luovuttaa turvalaitejärjestelmän kaupalliselle liikenteelle."

Rakentamisen tilannetta seurataan aktiivisesti, jotta suunnitelmat pysyvät ajan tasalla mahdollisten viivästysten osalta. 

”Katkoissa tehtävien töiden aikataulu ei saa olla liian tiukasti suunniteltu, koska jos joku työ ei suju odotetusti, koko homma kaatuu. 30 tunnissa on varaa ratkoa mahdollisesti vastaan tulevia ongelmia, mutta jos kaikki menee hyvin, kaikkea aikaa ei tarvitse käyttää”, hän jatkaa.

Ihan pienellä porukalla töistä ei selvitä, sillä katkojen aikana työmaalla ahkeroivat NRC Group ulkona olevien turvalaitteiden kimpussa, turvalaitetoimittaja Thalesin omat käyttöönottotarkastajat sekä Väyläviraston käyttöönottotarkastajat. Varsinkin ensimmäisen katkon aikana tehtävät työt vaativat runsaasti tekijöitä, kun työn alla on muun muassa junakulunvalvonnan komponenttien eli baliisien pellittämistä ja poistoa. Samaan aikaan ja saman porukan voimin rakentuu myös testikäyttöä varten rakennettava uusi yhteiseurooppalainen junakulunvalvontajärjestelmä ETCS, joka korvaa tulevaisuudessa vanhan junakulunvalvontajärjestelmän.

”Hyvä esimerkki työn laajuudesta on baliisien määrä. Nyt käytössä olevan junakulunvalvonnan baliiseja tulee olemaan 436 kappaletta, sen lisäksi ETCS-baliiseja 388 kappaletta ja hetken aikaa paikoillaan ovat myös vanhat baliisit”, kertoo Bäckman.

Katkoja suunnitellaan ratakaavioiden avulla. Kuvassa on kaavio Inkeroisten liikennepaikan katkosta.

Tämä juttu on julkaistu osana Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen uutiskirjettä. Liity uutiskirjeen postituslistalle tästä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta