Hyppää sisältöön

Klaukkalan ohikulkutie: Uudella urakkamallilla liikenteen pullonkaulojen kimppuun – taustalla kehitysvaiheen perusperiaatteet

Julkaistu 06.03.2019

Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen käynnistyi helmikuussa. Ohikulkutie on yksi Väylän hankkeista, joka toteutetaan uudella urakkamallilla. Hankkeen rakentamisen aloitusta juhlistettiin Nurmijärvellä torstaina 7.3.

Klaukkalan tiesuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2017. Tulevaisuudessa käynnistyvät hankkeet ovat osa pitkäjänteistä 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Valtakunnallisella suunnitelmalla haetaan pitkäjänteisyyttä ja riittävää rahoitustasoa koko Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen yli hallituskausien.

"Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2020 ja Väylä osallistuu aktiivisesti suunnitelman valmisteluun sekä sen toteutukseen. Se on yksi tärkeimmistä tehtävistämme tänä ja ensi vuonna. Ja sen jälkeen tehtävämme on alkaa osaltamme toteuttaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa”, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman avauspuheessaan.

Uuden ohikulkutien tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää liikennettä Klaukkalan keskustassa. Sen merkitys ulottuu paikallista liikennettä laajemmalle. Uusi eritasoliittymä Hämeenlinnanväylälle tulee helpottamaan moottoritien liikenteen liittymistä. Kun puhutaan moottoritienopeuksista, tällä tulee olemaan iso merkitys myös liikenneturvallisuuden kannalta.

”Klaukkala on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, eivätkä tieratkaisut ole pysyneet kasvussa mukana. Uudella ohikulkutiellä halutaan helpottaa Klaukkalan taajaman ruuhkaisuutta. Tavoitteena on myös lisätä liikenneturvallisuutta niin autoilijoiden, ammattiliikenteen kuin kevyen liikenteen kulkijoiden tarpeisiin paremmin vastaavilla kulkuväylillä”, jatkaa Wihlman.


Konkreettinen esimerkki korjausvelkaohjelman tuloksista

Klaukkalan ohikulkutien rahoitus on osa valtion korjausvelkaohjelmaa. Ohikulkutien rakentaminen mahdollistui liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2016 myöntämän väylien korjausvelan vähentämiseen suunnatun lisärahoituksen myötä.

”Lisärahoituksella on pysäytetty hetkeksi väylien korjausvelan kasvu ja vastattu erityisesti elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeisiin. Osa lisärahoituksesta on kohdennettu isoille kaupunkiseuduille maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimusten mukaisesti, ja juuri näihin tavoitteisiin tällä hankkeella vastataan”, Kari Wihlman sanoo.

Korjausvelkaohjelman kohteiden valinta perustui laajaan vuoropuheluun. Myös ohikulkutien hankkeen toteuttajat ovat kuunnelleet herkällä korvalla paikallisia. Nurmijärven kunta on hankkeessa vahvasti mukana.

”On liikuttava hetki, kun vuosikymmenten unelmasta tulee vihdoin totta. Tarve ohikulkutielle havaittiin jo lähes 40 vuotta sitten, kun liikenteen sujuminen muodosti pullonkaulan ja lopulta tulpan kasvulle. Tiehanke ei ole ollut mikään virtaviivainen ”roadmovie” vaan hyvinkin kivinen ja paikoin pahasti upottava ”via dolorosa”. Olemme iloisia päätöksestä, joka palvelee liikenneturvallisuutta, työmatkaliikennettä, seudun kasvua ja elinkeinoelämää. Matkan varrella on ollut monenlaisia kuoppia aina liito-oravista pohjaveteen ja resursseihin liittyen. Olemmekin todella iloisia, että tie toteutuu ympäristöarvoja kunnioittaen”, Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

”Toivomme, että Klaukkalan ohikulkutie on alku pääkaupunkiseudun kehyskuntien tieverkon ja kasvun vahvistamiselle”, Mäkelä jatkaa.

STk-urakkamallista ei aiempia kokemuksia

Klaukkalan ohikulkutie rakennetaan uudella suunnittele ja toteuta -mallilla, joka sisältää kehitysvaiheen.
Tällaisia STk-hankkeita on Väylässä käynnissä nyt neljä.

STk -urakkamallin selkein etu on, että riski jaetaan. Tilaaja kaipaa rahoilleen ja suunnitelmalleen vastinetta, palveluntuottaja puolestaan pääsee kehittämään sekä omaa osaamistaan että vaikuttamaan konkreettisesti lopputulokseen, koska lopullisia ratkaisuja ei ole vielä lyöty lukkoon. Perusperiaatteena on, että kehitys ei lopu kehitysvaiheen päättymiseen.

”Olennaista uudessa urakkamallissa on kaikkien osapuolten kehitysmyönteisyys. On oltava kärsivällisyyttä työskennellä keskeneräisen tuotteen kanssa ja katsoa asioita joskus jopa kyllästymiseen asti eri näkökulmista”, toteaa Klaukkalan ohikulkutien projektipäällikkö Antti Koski Väylästä.

”Tienrakennus on usein hankkeesta riippumatta melko samanlaista. Sillä, että hankkeeseen varataan jo alussa resursseja kehittämiseen voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä esimerkiksi materiaaleissa ja työvaiheiden määrissä ja sitä kautta kustannuksissa”, Koski jatkaa.

Lisätiedot:

Pääjohtaja Wihlmanin haastattelupyynnöt: viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja Anna Jokela, p. 0400 439 955
Projektipäällikkö Antti Koski, Väylä, puh. 0295 34 3546, [email protected]
Projekti-insinööri Marja Wuori, Väylä, puh. 0295 343 834, [email protected]
Projektipäällikkö Sami Laakso, Kreate Oy, puh. 050 380 3105, [email protected]
Suunnittelupäällikkö Juha Oksanen, Nurmijärven kunta, puh. 040 317 4461, [email protected]
Liikenneinsinööri Pia Korteniemi, Nurmijärven kunta, puh. 040 317 2311, [email protected]

Seuraa hanketta:
https://www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie  
https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

Liitteet

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

 Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.