Hyppää sisältöön

Kesän ratatöillä varmistetaan turvallinen ja sujuva liikenne rataverkolla

Julkaistu 5.6.2023 10.18

Suuri osa ratatöistä ajoittuu tänäkin vuonna kesälle. Ratatyöt pyritään tekemään ajankohtana, jolloin niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että liikenne rataverkolla on turvallista ja sujuvaa.

Väyläviraston ratatyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä kesän aikana niin kauko- kuin lähijunaliikenteessä sekä tavaraliikenteessä.
 
Syitä muutoksille junaliikenteessä ovat esimerkiksi rataverkon kehittämishankkeet, päällysrakenteen korjaukset, rautatiesiltojen korjaamiset ja rakentamiset sekä turvalaitteiden uusimiset.

 

Isoista hankkeista Luumäki–Imatra- ja Kouvola–Kotka/Hamina -hankkeilla on nyt vilkas rakennuskausi, mutta ensi vuonna 2024 vaikutukset rautatieliikenteeseen vähenevät merkittävästi näillä rataosilla. 

Rautateiden kehittämis- ja peruskorjaushankkeisiin arvioidaan käytettävän vuonna 2023 yhteensä noin 500 miljoonaa euroa.

“Ratatöiden määrä ja rahoitustaso on suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Isoja kehittämishankkeita toteutetaan n. 300 miljoonalla eurolla ja ratojen peruskorjaukseen sekä pienempiin parantamiskohteisiin kohdennetaan n. 200 miljoonaa euroa,” sanoo osastonjohtaja Jussi Lindberg Väylävirastosta.

Muutokset suunnitelmiin ovat mahdollisia. VR:n verkkopalvelusta saa lisätietoa junien aikatauluista ja korvaavasta liikenteestä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen aikatauluista tietoa löytyy HSL:n sivuilta

Etelä-Suomi

Kupittaa–Turku-ratahankkeessa työt jatkuvat, ja junat Tampereen ja Turun välillä liikennöivät normaalisti. Kupittaa on pääteasema Helsingistä saapuville ja lähtöasema Helsinkiin lähteville junille.

Sähköistyshankkeessa Karjaa–Hanko junat korvataan busseilla vuoden 2023 ajan.

Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantamishanke aiheuttaa pääradan junien matka-aikaan lisäminuutteja Kytömaa-Ainola- ja Tikkurilan ratapihan töiden vuoksi. Järvenpään seudulla alkavat 19.6. noin puoli vuotta kestävät ratatyöt, joiden aikana käytössä on vain yksi raide.

Kirkkonummentien ylikulkusillan uusiminen aiheuttaa yksittäisiä arki- ja viikonloppukatkoja öisin, tulo- ja lähtöraidemuutoksia sekä totaalikatkot syyskuussa 17.9.–18.9. sekä 23.9.–25.9. Työt aiheuttavat muutoksia matkustajaliikenteeseen.

Länsi-Suomi

Seinäjoen ja Oulun välillä on kunnossapidon tarpeisiin varattuja liikennekatkoja kesäkuussa 29.5.–15.6. 

Tampere–Haapamäki-välillä rumpujen korjauksesta aiheutuu katkoja 5.6.–18.6.

Seinäjoen uuden raakapuuterminaalin töiden vuoksi Seinäjoen ja Haapamäen välillä on 24 tunnin totaalikatko 6.6.–7.6.

Tampere–Jyväskylä-perusparannustyöt aiheuttavat juhannuksena 48 tunnin katkon 23.6.–25.6. Juhannuksen aikana rataosalla tehdään mm. vaihteiden vaihtoa Jämsässä ja Jämsänkoskella, päällysrakenteen vaihtoa Jämsänkoskella sekä Vilkkilän alikulkusillan ja Vuohijoen ratasillan korjauksia.

Tampere–Seinäjoki-välillä on turvalaitteen päivityksestä johtuva liikennekatko juhannuspäivänä 24.6. sekä vaihteiden vaihtoa viikoilla 40–42 lokakuussa, jolloin töistä aiheutuu 40 tunnin totaalikatkoja.

Jyväskylä–Haapamäki-välillä olevan Tiilimaan tasoristeyksen poisto ja Köhniön ylikulkusillan uusiminen aiheuttavat totaalikatkon 30.6–3.7. 

Oriveden puolenvaihtopaikan rakentaminen aiheuttaa 5.8.–15.10. lauantain ja sunnuntain välisen yön katkoja, silloin junat eivät pääse Oriveden läpi.

Riihimäki–Tampere-välillä Tiilitehtaan alikulkusillan uusiminen, Parolan liikennepaikan sähköradan muutokset sekä turvalaitepäivitykset sulkevat pääradan liikenteeltä 14.8.–15.8. ja 15.8.–16.8.

Tampere–Pori-välillä vaihteiden vaihtaminen aiheuttaa useita totaalikatkoja rataosalla 1.9.–17.9.

Itä-Suomi

Kouvola–Kotka/Hamina -hankkeella tehdään mittavasti töitä läpi kesän. Työt aiheuttavat liikennekatkot arkipäivisin viikoilla 23–48 sekä viikonloppuisin 22.7.–20.8.

Luumäki-Imatra-ratahankkeella on välillä Luumäki–Lappeenranta lähes kaikkina viikonloppuina eripituisia 5–48 tunnin mittaisia liikennekatkoja toukokuun alusta syyskuun alkuun. Näiden lisäksi on yhdeksän tunnin liikennekatkot arkisin maanantaista torstaihin heinäkuun ensimmäiselle viikolle asti.  

Joensuun ratapihan parantaminen -hankkeessa tehdään raiteistonkäytön muutoksia, jotka aiheuttavat eri mittaisia liikennekatkoja.

Kuopion ratapiha -hankkeessa tehdään muutoksia raiteistoon, mistä seuraa eri mittaisia liikennekatkoja pääosin arki- ja viikonloppuöisin.

Pieksämäen asemanseudun työt aiheuttavat tulo- ja lähtöraiteiden muutoksia.

Tenholankadun alikulkusillan korjaus Mikkelissä aiheuttaa katkon 2.9.–3.9

Pohjois-Suomi

Ylivieska–Iisalmi-sähköistys -hankkeessa on Iisalmen ja Ylivieskan välillä vuoden loppuun asti kestävä ratatyö, jolloin rata suljetaan matkustajaliikenteeltä maanantaista torstaihin.

Seinäjoki–Kokkola-välillä on kunnossapitotöiden tarpeisiin varattuja liikennekatkoja 5.6.–16.6. päiväsaikaan maanantaista torstaihin.

Laurila–Tornio–Haaparanta-hankkeen työt aiheuttavat erimittaisia liikennekatkoja 2.7. ja 30.7. sekä neljä 24 tunnin katkoa heinä–elokuussa.

Laurila–Rovaniemi-välillä tehtävä siltatyö aiheuttaa liikennejärjestelyitä 3.7.–5.7.

Oulun ratapihalla ja Oulu-Kemi ja Oulu-Kempele-välillä on liikennekatkoja 4.7.–5.7. turvalaitepäivitysten vuoksi.

Ylivieska–Oulu-välillä kunnossapitotyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä öisin elokuussa viikoilla 34 ja 35.

Oulu–Haukipudas-välillä on liikennejärjestelyitä turvalaitepäivitysten vuoksi 29.8.–30.8.

Tuira–Ii siltatyöt aiheuttavat liikennekatkoja öisin 29.8.–31.8.

Oulun ratapiha ja Ouluun johtavat radat on suljettu liikenteeltä 5.9.–6.9., syynä turvalaitteiden käyttöönotto sekä siltatyöt Tuira–Ii-välillä ja rumputyö Nuojuassa.

Oulu–Ylivieska- ja Oulu–Kontiomäki-välillä on liikennejärjestelyitä turvalaitetöiden sekä siltatyön vuoksi ti 12.9.

Oulu–Kemi-välillä tehdään liikennejärjestelyitä aiheuttavia siltatöitä ke 18.10.

Edellä mainittujen töiden lisäksi kaikilla rataosilla suoritetaan runsaasti huolto-, tarkastus- ja kunnossapitotöitä, mutta nämä työt toteutetaan lähtökohtaisesti junaliikenteen sallimissa työraoissa.

Lisätietoja:

osastonjohtaja (projektien toteutus, etelä) Jussi Lindberg, puh. 029 534 3820

osastonjohtaja (projektien toteutus, itä ja pohjoinen) Miia Kari, puh. 029 534 3111

osastonjohtaja (projektien toteutus, länsi) Mauri Mäkiaho, puh 029 534 3541

asiantuntija, rautatieliikenteen suunnittelu Taru Palsa, puh. 029 534 3349

asiantuntija, rautatieliikenteen ohjaus ja hallinta Juha Kröger, puh. 029 534 3853

Sähköpostiosoitteet ovat mallia [email protected]

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta