Hoppa till innehåll

Sommarens banarbeten säkerställer en säker och smidig trafik på bannätet

Publicerad 5.6.2023 10.18

En stor del av banarbetena infaller också i år på sommaren. Man strävar efter att utföra banarbetena vid en tidpunkt då de orsakar så lite olägenhet för trafiken som möjligt. Alla åtgärder syftar till att göra trafiken på bannätet säker och smidig.

Trafikledsverkets banarbeten orsakar undantagsarrangemang under sommaren både i fjärr- och närtågstrafiken samt godstrafiken.
Orsakerna till ändringarna i tågtrafiken är till exempel utvecklingsprojekt för bannätet, reparationer av överbyggnad, reparationer och byggande av järnvägsbroar samt förnyande av säkerhetsanordningar.

Av de stora projekten är projekten Luumäki–Imatra och Kouvola–Kotka/Fredrikshamn nu inne i en livlig byggnadsperiod, men nästa år 2024 minskar konsekvenserna för järnvägstrafiken betydligt på dessa banavsnitt. 

Det uppskattas att sammanlagt cirka 500 miljoner euro kommer att användas för utvecklings- och ombyggnadsprojekt inom järnvägarna år 2023.

”Antalet banarbeten och finansieringsnivån ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Stora utvecklingsprojekt genomförs för cirka 300 miljoner euro och för reparation av banor och mindre förbättringsobjekt anvisas cirka 200 miljoner euro”, säger avdelningschef Jussi Lindberg vid Trafikledsverket.

Det kan förekomma ändringar i planerna. VR:s webbtjänst ger mer information om tågens tidtabeller och ersättande trafik. Information om närtrafikens tidtabeller i huvudstadsregionen finns på HRT:s webbplats. 

Södra Finland

Arbetet inom banprojektet Kuppis–Åbo fortsätter och tågen mellan Tammerfors och Åbo trafikerar normalt. Kuppis är ändstation för tåg från Helsingfors och avgångsstation för tåg till Helsingfors.

I elektrifieringsprojektet Karis-Hangö ersätts tåg med bussar under 2023.

Projektet för att förbättra trafikkapaciteten på Böle–Riihimäki-banan orsakar extra resminuter för tågen på huvudbanan på grund av arbetena på bangården Kytömaa–Ainola och Dickursby. I Träskända inleds banarbeten som pågår i cirka ett halvt år den 19.6, under vilka endast ett spår är i bruk.

Förnyandet av Kyrkslättsvägens vägbro orsakar enstaka avbrott under vardagar och veckoslut nattetid, ändringar i in- och avgångsspåren samt totalavbrott den 17.9–18.9 samt 23.9–25.9. Arbetet orsakar förändringar i passagerartrafiken.

Västra Finland

Mellan Seinäjoki och Uleåborg förekommer trafikavbrott reserverade för underhåll den 29.5–15.6. 

På avsnittet Tammerfors–Haapamäki orsakar reparationen av trummorna avbrott den 5.6–18.6.

På grund av arbetet vid den nya råvirkesterminalen i Seinäjoki inträffar ett totalavbrott på 24 timmar mellan Seinäjoki och Haapamäki den 6–7.6.

Det grundläggande förbättringsarbetet på sträckan Tammerfors–Jyväskylä orsakar ett 48 timmars avbrott under midsommaren den 23.6–25.6. Under midsommaren genomförs bland annat byte av växlar på banavsnittet i Jämsä och Jämsänkoski, byte av överbyggnad i Jämsänkoski samt reparationer av Vilkkilä underfartsbro och järnvägsbron i Vuohijoki.

Mellan Tammerfors och Seinäjoki förekommer ett trafikavbrott på midsommardagen den 24.6 på grund av en uppdatering av säkerhetsanordningen samt byte av växlar vecka 40–42 i oktober, då arbetena orsakar ett totalavbrott på 40 timmar.

Avlägsnandet av plankorsningen i Tiilimaa mellan Jyväskylä och Haapamäki och förnyandet av överfartsbron i Köhniö orsakar ett totalavbrott den 30.6–3.7. 

Byggandet av platsen för byte av sida i Orivesi orsakar nattavbrott mellan lördag och söndag den 5.8–15.10, då kan tågen inte ta sig genom Orivesi.

Förnyandet av Tiilitehdas underfartsbro mellan Riihimäki och Tammerfors, ändringarna av elbanan på trafikplatsen i Parola samt uppdateringar av säkerhetsanordningarna stänger huvudbanan för trafik den 14–15.8 och 15–16.8.

Byte av växlar mellan Tammerfors och Björneborg orsakar flera totalavbrott på banavsnittet 1.9–17.9.

Östra Finland

Inom projektet Kouvola–Kotka/Fredrikshamn utförs omfattande arbete under hela sommaren. Arbetet orsakar trafikavbrott vardagar vecka 23–48 och veckoslut 22.7–20.8.

Banprojektet Luumäki–Imatra orsakar trafikavbrott av olika längd på 5–48 timmar på sträckan Luumäki–Villmanstrand, från början av maj till början av september under nästan alla veckoslut. Utöver dessa förekommer nio timmars trafikavbrott vardagar från måndag till torsdag fram till den första veckan i juli.  

I projektet Förbättring av Joensuu bangård görs ändringar i spåranvändningen som orsakar olika långa trafikavbrott.

I projektet Kuopio bangård görs ändringar i spårnätet, vilket leder till trafikavbrott av olika längd huvudsakligen under vardags- och veckoslutsnätter.

Arbetena i Pieksämäki stationsområde orsakar ändringar i in- och avgångsspåren.

Reparationen av Tenholankatu underfartsbro i S:t Michel orsakar ett avbrott den 2.9–3.9

Norra Finland

I elektrifieringsprojektet Ylivieska–Idensalmi pågår ett banarbete mellan Idensalmi och Ylivieska fram till slutet av året, varvid banan stängs för passagerartrafik från måndag till torsdag.

Mellan Seinäjoki och Karleby förekommer trafikavbrott som reserverats för underhållsarbeten mellan den 5–16.6 måndag till torsdag.

Arbetena inom projektet Laurila–Torneå–Haparanda orsakar trafikavbrott av olika längd den 2.7 och 30.7 samt fyra avbrott på 24 timmar i juli–augusti.

Broarbetet på sträckan Laurila–Rovaniemi orsakar trafikarrangemang 3.7–5.7.

Det förekommer trafikavbrott på Uleåborg bangård och avsnittet Uleåborg–Kemi och Uleåborg–Kempele den 4.7–5.7 på grund av uppdatering av säkerhetsanordningar.

Underhållsarbetena på avsnittet Ylivieska–Uleåborg orsakar trafikarrangemang nattetid vecka 34 och 35 i augusti.

På avsnittet Uleåborg–Haukipudas finns trafikarrangemang på grund av uppdateringar av säkerhetsanordningar den 29–30.8.

Broarbetena vid Tuira-Ii orsakar trafikavbrott nattetid 29–31.8.

Uleåborgs bangård och banorna som leder till Uleåborg är stängda för trafik 5.9–6.9, orsaken är ibruktagandet av säkerhetsanordningar samt broarbeten mellan Tuira och Ii och trumarbete i Nuojua.

På sträckan Uleåborg–Ylivieska och Uleåborg–Kontiomäki finns trafikarrangemang på grund av arbeten med säkerhetsanordningar och broarbeten tisdagen den 12.9.

På avsnittet Uleåborg–Kemi utförs broarbeten som orsakar trafikarrangemang onsdagen den 18.10.

Utöver ovan nämnda arbeten utförs många service-, gransknings- och underhållsarbeten på alla banavsnitt, men dessa arbeten utförs i regel i de arbetsluckor som tågtrafiken tillåter.

Mer information:

avdelningschef (projektgenomförande, söder) Jussi Lindberg, tel. 029534 3820
avdelningschef (projektgenomförande, öst och nord) Miia Kari, tel. 029534 3111
avdelningschef (projektgenomförande, väst) Mauri Mäkiaho, tel. 029 534 3541
sakkunnig, planering av järnvägstrafiken Taru Palsa, tel. 029534 3349
sakkunnig, styrning och administration av järnvägstrafiken, Juha Kröger, tel. 029534 3853
E-postadresserna har formatet [email protected]
 

Bilagor