Hyppää sisältöön

Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelma nähtävillä (Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo)

Julkaistu 12.1.2024

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen yleissuunnitelman: Espoo-Salo oikorata yleissuunnitelma, Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo.

Väylävirasto on 10.1.2024 julkaissut kuulutuksen suunnitelman nähtäville asettamisesta. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä kalenteripäivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelma pidetään nähtävillä 10.1.2024 - 9.2.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/btdh/nahtavillaolo.

Suunnitteluhankkeen kuvaus

Espoo-Salo oikorata on osa Helsinki-Turku nopean junayhteyden hanketta. Tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä junamatka-aikaa ja laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita sekä kasvattaa alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä. Espoo-Salo oikorata on noin 95 km pitkä kaksiraiteinen uusi rata, joka alkaa Espoon aseman länsipuolelta ja yhdistyy nykyiseen rataan Salon nykyisen aseman itäpuolella.

Oikoradalle on suunniteltu 4 uutta asemaa Histaan, Veikkolaan, Vihti-Nummelaan sekä Lohjan Lempolaan. Uusi rata ja asemat mahdollistavat uuden lähijunaliikenteen Helsingin ja Lohja Lempolan välille. Oikorata lyhentää Helsinki-Turku välin junamatkan aikaa noin puolella tunnilla, ollen nopeimmillaan tunnin ja 15 minuuttia.

Espoo-Salo oikorata yleissuunnitelma on ollut kahdesti aiemmin nähtävillä 8.11.-8.12.2022 sekä 12.12.2022-12.1.2023. Suunnitelma laitetaan uudestaan nähtäville suunnitelmaraporttiin tehtyjen päivitysten ja täydennysten johdosta. Raporttiin tehdyt päivitykset on esitetty muutosmerkinnöillä. Suunnitelmaan aiempien nähtävillä olojen aikana saadut muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon sellaisenaan eikä niitä tarvitse toimittaa uudelleen.

Lue lisää hankkeesta: https://vayla.fi/helsinki-turku-nopea-ratayhteys