Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitit Hämeentien varrella

Julkaistu 13.08.2020

Turun kehätie -hankkeen toisen rakennusvaiheeseen kuuluvat valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie – Kaarinantie käynnistyvät elokuussa. Liikennejärjestelyitä otetaan käyttöön pian koulujen syyslukukauden alkamisen jälkeen 20.8.2020 ja ne aiheuttavat kiertoreittejä jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle. 

Vaikka kiertotiet pidentävät matkaa, ovat uudet kiertotiet tällä hetkellä paras ja turvallisin reitti koululaisille sekä muille jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Niissä kohdissa, joissa jalankulun ja pyöräilyn väylä kulkee työmaan vieressä, on väylä erotettu työmaasta aidalla. 

MUISTA! Vaikka työmaan rakentajat ovat tietoisia koulujen alkamisajankohdasta ja tiellä liikkuvista uusista koululaisista, työmaa-alueen läheisyydessä liikuttaessa on noudatettava aina erityistä varovaisuutta:

1. Seuraa opasteita ja opeta niiden mukainen reitti myös lapsille.

2. Opeta valppautta. Työmaan läheisyydessä ei pidä keskittyä puhelimeen tai leikkiin.

 

Jalankulku ja pyöräily valtatien 10 varressa

Valtatien 10 varrella jalankulun, pyöräilyn ja mopojen liikenne ohjataan kiertotielle 20.8.2020 (kartta). Turun suunnasta katsottuna liikenne siirtyy valtatien 10, eli Hämeentien myötäiseltä väylältä, kiertotielle Auranlaakson ABC:n kohdalla, josta se jatkuu Kaarinantien yli Keulakadulle ja siirtyy Ankkurikatua pitkin takaisin Hämeentien viereen. Kaarinantien ylityskohta varustetaan työnaikaisilla liikennevaloilla.

Melatieltä tuleva jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä pysyy auki.

Kiertotiet on opastettu ja käyttöönottopäivänä on paikalla henkilöitä neuvomassa opastusta uusille reiteille ABC:n piha-alueella klo 7-11.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertotiejärjestely on voimassa syksyyn 2021. Kiertotiejärjestelyt liittyvät alueella toteutettaviin johto- ja linjasiirtoihin sekä syksyllä käynnistyviin valtatien 10 parannustöihin.

Kuva: Jalankulun ja pyöräilyn kiertotiet Kaarinantien ja Littoistenjärventien kohdalla.

  

Taustatietoa

2. rakennusvaihe 2020-2023 Kausela-Pukkila

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]

Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

Verkkosivuillamme http://www.vayla.fi/turunkehatie

Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/ 

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.